דף הבית   |  אודות האגודה צור קשר    The Israeli Light Sport Aircraft Association
 
 
  »  התעופה הספורטיבית  
  »  הכל לטיסה  
  »  הנהלה וועדות  
  »  טיסה לחו"ל  
  »  ידע תעופתי כללי  
  »  קונים מוכרים  
  »  Welcome  
 

   

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

                                                                                                                    לחץ להורדת הקובץ 
 

ניקוז דלק
יש לבצע פעם ביום לפני טיסה ראשונה ו- 10 דקות לאחר כל תדלוק, אם מטוס לא טס 3 שעות.
יש לבצע לפני הזזת המטוס- 80-100 CC.
 
בדיקות חיצוניות
1. יש לבצע לפני כל טיסה, לפני כל בדיקה יש לוודא:
בלמי חניה – הפעל
מצתים – הפסק
מסטר – כבה
ברז דלק – פתוח
משאבת דלק – כבה
כמות דלק – בדוק מינימום 20 ליטר
 
2. כן נסע ימין:
בלמים דיסק+רפידות - תקין
צמיג - שלמות ולחץ
נזילות שמן – בדק שאין
חיפוי גלגל – ללא נזק ומותקן כהלכה
 
3. כנף ימין:
שפת התקפה ללא נזק
קצה כנף ללא נזק ובמקום
כנף – ללא משחק
מאזנת – ללא משחק
משקולות – במקום
מדף – ללא משחק ונזק
מוטות ומפרקים ללא משחק הפעלה חלקה
 
4. גוף ימין:                                            
משטח חיצוני – נקי ללא פגמים                                                         
חיבור כנף גוף – מחובר היטב                                                              
חופה ומהלך חופה – תקין ונקי                                                          
 
5. זנב:                                                                                                 
משטח כללי-נקי ללא פגמים                                              
משטחי היגוי – תנועה חלקה ללא משחק וללא שברים           
מקזז - חלקה ללא משחק וללא שברים                               
כבלים – מאובטח ללא משחק ופגמים                                 
משקולת – מחובר היטב                                                    
                                                                            
6. גוף שמאל:                                                           
משטח חיצוני – נקי ללא פגמים
חיבור כנף גוף – מחובר היטב                                          
חופה ומהלך חופה – תקין ונקי                                            
                                                                            
7. כנף שמאל:                                                           
שפת התקפה ללא נזק                                                      
צינור פיטו – הסר כיסוי נקי ומחובר היטב                              
קצה כנף ללא נזק ובמקום                                       
כנף – ללא משחק                                                  
מאזנת – ללא משחק                                                        
משקולות – במקום                                                  
מדף – ללא משחק ונזק                                                     
מוטות ומפרקים ללא משחק הפעלה חלקה                          
 
8. כן נסע ימין:
בלמים דיסק+רפידות - תקין
צמיג - שלמות ולחץ
נזילות שמן – בדק שאין
חיפוי גלגל – ללא נזק ומותקן כהלכה
 
9. חלק קידמי:
מגן רוח – נקי ללא פגמים
מפלס שמן-בדוק
חופה –  נקיה
פרופלור ולהבים-ללא פגמים
ספינר-שלם
גלגל קידמי- לחץ ושלמות
    חיפוי גלגל – ללא נזק ומותקן כהלכה
 
10. קוקפיט:
מעצור חניה – וודא מופעל
צוקים – הוצא
    ספר מטוס – מלא
בדח - על המטוס
מסטר – כבוי
מצתים – כבה
צרכני חשמל – כבה
חופה ומגן רוח קידמי – ודא נקי ללא פגמים
תדלוק וניקוז - בצע
כמות דלק - בדוק
מטען - אבטח
 
 
לפני התנעה:
ודא ביצוע בדח בדיקות חיצוניות
חגורות – התאם
ברז דלק – פתח
משאבת דלק – כבה
מסטר – הפעל
נורת גנרטור – דולקת
חיכוך מצערת וצוק – בדוק
הגאים – בדוק חופשיות
מקזז – בדוק חופשיות, מצב נויטרל
חופה – סגור ודא נעילה כולל נורה
 
התנעה:
מטוס לתוך הרוח
משאבת דלק – ל-5 שניות
לחץ דלק ודא 0.15 – 0.4
משאבת דלק כבה
מצערת – מנוע קר +0.5 סמ
               מנוע חם+1 סמ
צ'וק מנוע: קר הפעל
                 מנוע חם – כבה
 
ודא אזור פרופלור נקי מאנשים וחפצים
מצתים – הפעל
לחץ התנעה
מצערת – 2500 – 3000 סלד
לחץ שמן – ודא תוך 10 שניות  1.5 – 7
 
אם לחץ שמן לא מגיע ל 1.5 תוך 10 שנ – כבה מנוע מיידית
אל תעבור 3000 סלד לפני טמפ שמן של 50
 
נורת גנרטור – ודא כבתה
לחץ דלק ודא תקין 0.15 – 0.4
משאבת דלק הפעל ודא לחץ דלק 0.2 – 0.4
משאבת דלק – כבה
 
לפני הסעה:
בלם שחר
בלמים בדוק
חופשיות הגאים בדוק
בדוק מצפן בול ומחט
סלד 2500 – 3000
 
 
בדיקת מנוע:
מטוס לתוך הרוח
בטמפ מינימום 60 ושמן 50
בפתיחת סלד מעל 3000 ודא שאין חפצים ציוד ואנשים מאחרי המטוס
בלמים – חבר
טמפ מנוע – מינ 60
טמפ שמן – מינ 50
חגורות – מתח
חופה – סגור
ברז דלק – פתח
כמות דלק – בדוק
מכשירי מנוע בטווח
מצתים בדוק ב 4000 סלד מקסימום נפילה 300 מקסימום הפרש 120
כח מנוע בדוק 5000 ל- 5 שניות
מנוע בסרק ודא 1400 – 1600 סלד
 
התישרות/לפני המראה
 
חופה ודא 4 נקודות נעילה
מדפים 15 מעלות
מקזז- בניוטרל
ודא חופשיות הגאים
משאבת דלק –הפעל
 
 
עם הרוח/נחיתה
 
בלמים – בדוק
חגורות מתח
משאבת דלק –הפעל
מהירות 68
מדפים – 15
מנוע בהתאם
מהירות 62
בפיינל מדפים מלא מהירות 50-56
מהירות בנגיעה 46-50
אחרי נגיעה – מצערת סרק בלמים בהתאם
 
 
כיבוי מנוע
 
בלמים –
מצערת סרק
מכשירי אויוניקה – כבה
מצתים –כבה
ברז דלק- סגור
מסטר –כבהמהירות מקסימלית VNE 146 235
מהירות מירבית לתפעול VMO 100 161
מהירות מירבית לתמרון VA 90 145
מהירות הזדקרות ללא מדפים   39  
מהירות הזדקרות עם מדפים   35  
מהירות מירבית למדפים 15 VFEL 75 120
מהירות מירבית למדפים 30  VFEI 68 110
מהירות מירבית למדפים 45   VFE 68 110
 
 
 

משקל מירבי להמראה 454
משקל מירבי טייס+נוסע 172
משקל מירבי לטייס 105
משקל מינימלי לטייס 55
משקל מירבי לתא איחסון 12
משקל מירבי מטוס ריק 269
 
 
נקודת מרכז הכובד צריכה להיות בין
 

נק. מרכז כובד קידמי 350 מילימטר מאחורי נקודת התייחסות 25% MAC
נק. מרכז כובד אחורי 504 מילימטר מאחורי נקודת התייחסות 36% MAC
 
 
מגבלת פתיחת חופה – בכל נקודת זמן מהנעה ועד כיבוי – סגור
 

G+ מירבי 4
G- מירבי מגבלת מבנה -2
G- מירבי מגבלת מנוע ל 5 שניות -0.5
 
 
מגבלות תמרון – אוירובטיקה וסחרורים.
מגבלת פניה מירבית °60 במהירות 100 מיש.
מרחק המראה/נחיתה
 
תימרונים מותרים:
          - תפעול רגיל
          - הזדקרות עם כח ובסרק
          -
מהירות רוח מירבית – 15 קשר למלאה ולצולבת – מגבלה חוקית לא של המטוס.
 
מגבלות מנוע
 

סל"ד מירבי 5800 ל – 5 דקות
סלד מתמשך מירבי 5500
טמפ' מירבית °135
טמפ' מינימלית לטיסה °60
טפמ' שמן מירבית °130
טמפ' שמן מינימילת לטיסה °50
טמפ' שמן לתפעול רגיל 90 - 110
לחץ שמן מירבי 5 BAR       72 PSI
לחץ שמן מינימלי מתחת 3500 סלד 0.8 BAR    12 PSI
לחץ שמן מינימלי מעל 3500 סלד 2 BAR       29 PSI
לחץ שמן מירבי בהתנעה/שמן קר לזמן קצר 7 BAR     101 PSI
לחץ דלק מינימלי 0.15 BAR 2.1 PSI
לחץ דלק מירבי 0.4 BAR   5.8 PSI
 
פרטים טכניים
דלק 95/98 אוקטן נטול עופרת, ניתן גם עם עופרת – גורם לתדירות טיפול גבוהה.
ניתן גם דלק 100 אוקטן יש להתייעץ עם רוטקס.
 

קיבולת מיכל ימין 1+35 (1 לא לשימוש)
קיבולת מיכל שמאל 1+35 (1 לא לשימוש)
 
 
נורת דלק – 4 ליטר, לחץ אוויר – 2.2-2.4BAR בגלגל עיקרי, 1.2 בגלגל אף.
שמן מנוע יש להשתמש בסוג SF או SG , נוזל בלמים 41 לטווח טמפ' 10-90°, נוזל קרור מנוע – אין לערבב יותר מ 50% מים.
 
 
בד"ח חרומים
 
אש במנוע על הקרקע
 
עצור את המטוס/הפסק המראה
בעצירת המטוס:
ברז דלק – סגור
משאבת דלק – כבה
מצערת כח מלא – המתן לשריפת הדלק במנוע
מצתים – כבה
בעצירת הפרופלור:
          עזוב את המטוס
          השתמש בכיבוי אש לפי הצורך
 
אש באוויר
 
ברז דלק – סגור
מצערת כח מלא
משאבת דלק – כבה
חימום תא - הפסק
שמור מהירות 68 מיש
 
לאחר שהמנוע כבה
רדיו דווח
מסטר – כבה
 
אל תנסה להניע מנוע שבער, המשך לנוהל נחיתת חרום
 
 
אובדן כח בהמראה
 
לפני ניתוק:
          הפסק המראה – תפעל בלמים בעדינות
 
אחרי ניתוק/מטוס באוויר/נסיקה התחלתית:
          המשך ישר לנחיתת חרום – אל תפנה
          שמור מהירות 62 מיש
          חגורות – הדק
          מדפים 15 אם הגובה מאפשר 30/45ברז דלק – סגור
          מצתים – כבה
          מסטר – כבה
 
אל תפנה לאחור – יש איבוד גובה של 300 רגל וסיכון להזדקרות
 
אבדן כח – כשל מנוע באוויר
          שמור על מהירות 62 מיש
          בחר משטח נחיתה, שקול רוח
          חגורות – הדק
          מצערת – קדימה 10 מ"מ
          צ'וק – ודא סגור
          ברז דלק – ודא פתוח
          משאבת דלק – ודא מופעל
          מצתים – וודא מופעלים
          נסה להניע
רדיו – דווח
 
אם המנוע הניע – טפס לגובה בטוח וחזור לנחיתה
אם המנוע כשל – נחת נחיתת חרום


נחיתת חרום
שמור מהירות 60 מיש
          בחר משטח נחיתה, שקול רוח
          חגורות – הדק
          ברז דלק – סגור
          מצתים – כבה
          מסטר – כבה
          מדפים 15 ואחכ 45
          מהירות נגיעה 45 מיש
בעצירת מטוס – עזוב את המטוס
 
אש בתא באוויר
מסטר – כבה
איורור – פתח
חימום – כבה
מטף כיבוי – תפעל בהתאם לצורך
נחת בהקדם
 
אש ממכשירים על הקרקע
מסטר – כבה
ברז דלק – סגור
משאבת דלק – כבה
מצתים – כבה
כשהפרופלור נעצר – עזוב את המטוס
מטף כיבוי – תפעל בהתאם לצורך
 
אש ממכשירים באוויר
צרכני חשמל – הפסק
חימום תא –הפסק
אוורור – פתח
אם האש ממשיכה
מסטר –כבה
מטף כיבוי – תפעל בהתאם לצורך
 
נחיתת זהירות
יש לבצע נחיתת זהירות אם רק אם:
תנאי הטיסה השתנו ולא ניתן לחזור לנחיתה בבסיס היציאה
המשך הטיסה עלולה לסכן את הצוות ואו המטוס
 
בחר משטח נחיתה – ודא נקי ממכשולים והפיינל ואורך המשטח מספיק, ודא רוח
בצע מעבר נמוך
רדיו – דווח
מדפים – מעלה
מהירות – 68-87 מיש
חגורות – הדק
אם הזמן מאפשר בצע הליכה סביב אם לא נחת
מדפים – 15
מהירות – 62-75 מיש
משאבת דלק – הפעל
מדפים 30 ובפיינל 45
מהירות 56 מיש
נגיעה במהירות מינימלית שמור גלגל אף באוויר
 
לאחר עצירה:
ברז דלק – סגור
מצתים – כבה
מסטר – סגור
 

לחץ שמן נמוך/גבוהה
טמפ' שמן בדוק
אם לחץ שמן נמוך וטמפ' שמן תקינה:
צבור גובה ונחת בבסיס הקרוב ונחת בהקדם האפשרי
 
אם לחץ שמן נמוך וטמפ' שמן גבוהה:
צבור גובה ותכנן נחיתה בהקדם – שקול נחיתת חרום
 
אם לחץ שמן גבוהה:
הקטן כח מנוע
 
לחץ דלק נמוך
משאבת דלק – הפעל
ברז דלק - פתח
כמות דלק - בדוק
אם כמות דלק נמוכה – נחת בהקדם האפשרי
 
התנעה באוויר
מהירות – 60 -80 מיש
מדפים – למעלה
ברז דלק – פתח
משאבת דלק – הפעל
מצתים – הפעל
מצערת – קדימה 10 ממ
מסטר – הפעל
לחץ על התנעה
 
אחרי שהמנוע הונע:
לחף שמן –בדוק
טמפ שמן בדוק
מצערת עפ הצורך
צ'וק – סגור קדימה מלא
רדיו ואוויוניקה -הפעל
 
טיסה בתנאי התקרחות
אסורה טיסה בתנאי התקרחות, עקוף ואו הנמך מתחת לתנאי התקרחות
חימום קרבורטור – הפעל
מצערת – מעל 5200 סלד
חימום תא – הפעל
סטיק הזז – למנוע התקרחות הגאים
 
במידה ויש התקרחות על שפת התקפה, יש גם על הגה הגובה, מהירות הזדקרות עולה ויכולת השליטה במטוס יורדת
 
התקרחות קרבורטור
יכול להתרחש ביום חם עם לחות גבוהה ועם כח מנוע נמוך, לדוגמא בהנמכה
זיהוי – ירידת סלד במצב מצערת קבוע
חימום קרבורטור – הפעל
מצערת – כח מלא עד שהמנוע אוסף כח בחזרה
חימום קרבורטור- הפסק
המשך בטיסה
 
בהנמכה ארוכה עם כח מנוע נמוך, הגדל כח מנוע למצב שיוט ל 5 שניות, כל 500 רגל הנמכה
פעולה זו תגרום להפשרת ההתקרחות ולניכוי המצתים והצילנדרים
 
ויברציות מנוע
מנוע – הפחת כח
חזור לנחיתה בהקדם האפשרי
התכונן לקט מנוע ולנחיתת חרום
 
תקלת סטרטר
מצערת – סרק
מצתים – כבה
מסטר – כבה

התאוששות מסחרור
מצערת – סרק
הגה כיוון – רגל מלאה נגד כיוון הסחרור (לבעוט בכדור)
מאזנת – במרכז
הגה גובה – במרכז ונטייה קלה קדימה לשבור את הסחרור
מדפים – למעלה
 
בהפסקת סחרור
הגאים אזן, השב שליטה ומשוך בקלות למעלה, מצערת פתח
הזהרה – אין לעבור מהירות VMO תפעול
 
נחיתה ללא מעצורים
בחר שדה – עדיף שדה דשא
מדפים – 45
מהירות – מינימאלית
 
לאחר נגיעה וגלגל אף נגע:
מצתים – כבה
מסטר – כבה
שמור ציר מסלול
 
תקלת אלטרנאטור + נורת אזהרה
 
בדוק - נורת אזהרה מציינת – מתח נמוך ואו פריקת מצבר
סלד נמוך – הגבר
צרכני חשמל גדולים – כבה
תקלת אלטרנאטור – דורש תיקון
תקלת מפצל/מיישר – דורש תיקון
פיוז נשרף – על הקרקע החלף
 
על הקרקע:
סלד – 2500
אור נחיתה – כבה
נורות מקיום – כבה
וולטמטר – בדוק
אם השעון מצביע על מתח נמוך והנורה דולקת – כבה מנוע
 
באוויר:
אורות נחיתה – כבה
מכשירי חשמל לא חיוניים – כבה
וולטמטר – בדוק
נחת בהקדם האפשרי
 
מצבר תקין – יספק מתח למשאבת דלק ולמדפים בנחיתה אם יתר צרכני החשמל כבויים
 
תקלת מדפים
אם תקלת מדפים מופיעה יחד עם ירידת מדפים א-סימטרית:
נחת בהקדם
אין לשנות מצב מדפים אחרון
 
אם תקלת מדפים אינה מופיעה עם ירידה א-סימטרית:
מהירות – לפחות  68 מיש
פיוז וודא בפנים
מצב מדפים – בדק בראיה
מפסק מדפים – בדק בכל האפשרויות ובסוף למעלה
 
אם מדפים לא ירדו, תשומת לב בנחיתה למהירות הזדקרות ומהירות גישה:
בנחיתה ללא מדפים אורך המסלול מתארך ב 60%, פיינל שטוח
בנחיתה עם מדפים 15 אורך המסלול מתארך ב 30%
 
נחיתה ללא מדפים – מהירות פיינל – 57 מיש, תכנן פיינל ארוך ושטוח (מצב אף גבוה מהרגיל), נגיעה עם אף מעלה
נחיתה עם מדפים 15 – מהירות רגילה, תכנן פיינל ארוך
Bookmark and Share
Back
האגודה לתעופה ספורטיבית  |   הגלבוע 11, ראשל"צ 75471    |   פקס:  03-6127993   |   טלפון: 03-6128946
לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט
* טייסים ומבקרים נכבדים, ברצוננו להבהיר כי כל האמור ומוצע באתר זה (בכל העמודים), הינו לידיעה כללית בלבד, אין אנו אחראים לשימוש פרטי או מסחרי שיעשה בנאמר\מוזכר\הורדה \קישור באתר זה
קידום אורגני | קידום אתרים