בקשת רת"א בנושא החלפת רשיונות הטייס של חברי האיגוד

לחברים שלום

בימים האחרונים שבה רת"א ושלחה מכתב לטייסים בעניין החלפת רישיון הטיסה ברישיון בו יפורטו אי ההתאמות לדרישות ICAO.

למרבה הצער, למרות פירוט המהלכים והתכתובות בפרשה זו, זו, נמנעה רת"א מליידע את הטייסים המכותבים כי שבועיים טרם משלוח מכתבה זה,

הוגשה עתירה נגד רת"א לבית המשפט המחוזי בלוד, בעניין זה בדיוק,

ובו טענות האיגוד ובקשתו לבטל את דרישת רת"א. רת"א גם נמנעה מליידע את הטייסים המכותבים כי נקבע כבר דיון,

שיתקיים 3 שבועות לאחר המועד בו דרשה רת"א את התייחסות הטייסים.

למען הזהירות, רצוי שטייסים יודיעו לרת"א במענה לפנייתם כי הם עומדים על זכויותיהם כמפורט בעתירה,

ולמי שיש סיבות נוספות (על אלה המוזכרות בעתירה) להתנגד להחלטה זו – יכול ורצוי שיפרטם במענה למכתב רת"א,

ויעביר העתק מפנייתו לעו"ד רן גלעדי, המטפל בעניין זה.

עתירה – רישוי טייסים


בברכה
ועד האיגוד לתעופה ספורטיבית.

תשובת רת"א – לחץ כאן