איגוד לתעופה ספורטיבית (ע"ר)
מספר עמותה – 58-011-688-7
פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 2.12.2019 שהתקיימה בשעה 19:30 במנחת עין ורד
נוכחים: דרור סלומון, אריק ליכטמן, יניב רשף, איתן רמתי, רוני חרמון, ראובן גוברין.
חסרים: הראל אזולאי, צביקה קלרון.
משקיפים: ארז גל חן, חיים עוזיאל, רן מובשוביץ.
רשם: איתן רמתי.

1. נושא שכירת שרותיו של עו"ד רן גלעדי לנושא עתירת חברי האיגוד נגד הוועד:
הוחלט לאשרר את החלטת הנהלה לשכור את שרותיו של עו"ד רן גלעדי לייצג את האיגוד בעתירה שהוגשה נגד האיגוד בשכר של 10,000 ₪ + מע"מ.

2. נושא תגובה לדו"ח וועדת ביקורת מיום 19.11.2019:
הוחלט להוציא תגובה לדוח וועדת ביקורת שיופץ לחברים ויוכנס לאתר האיגוד.
באחריות איתן.
3. הוחלט לאשר את סדר היום של האספה הכללית והבחירות:

09:30 – 10:00 קבלת פנים, קפה ועוגה.
10:00 – 10:20 דברי פתיחה דרור סלומון, יו"ר
10:20 – 10:30 רן פוני, דו"ח רישוי מנחתים.
10:30 – 11:30 בחירות וחלוקת שי.
11:30 – 12:00 הרצאת בטיחות – עמירם רוזנבלום.
12:00 – 12:15 דיון והצבעה לאישור תקציב 2020.
12:15 – 13:15 ארוחת צהרים + הכרזה על תוצאות הבחירות.

4. הוחלט לאשר הענקת מגן הוקרה לעמירם רוזנבלום ועדי ארנסט

ארז גל חן פנה אל הוועד בבקשה לדון בעניין העתירה. הובהר לארז ולמשקיפים האחרים כי לא נדון איתם בעתירה ובפרט לא כאשר עורך הדין שהגיש את העתירה נוכח במקום, דבר שכלל אינו מתקבל על הדעת.
ארז ביקש אם כך רק להשמיע את דעתו בקשר לקביעת הוועד לגבי הבחירות והציג את עמדת העותרים
עוד הוסיף ארז ואמר כי הוא לא היה חלק מהעותרים אולם הוא תומך בעתירה.