א. דו"ח ביצוע 2019 – פעילויות וכספים.
אנו שמחים להביא לידיעת חברי האיגוד את הדו"ח הכספי של 2019, ביצוע מול
תקציב כולל הסבר להוצאות העיקריות שבוצעו ולסטיות מהתקציב.

בנוסף אנו מפרסמים את סיכום הפעילויות השונות שבוצעו על ידי הוועד המנהל
של האיגוד, לטובת חברי האיגוד ולטובת תחום התעופה הספורטיבית בישראל בשנה החולפת שנת 2019.

1. לצפייה בדו"ח ביצוע מול תקציב לשנת 2019  – לחץ כאן.
2. לצפייה בדו"ח הסבר לעיקרי הסטיה מתקציב 2019 – לחץ כאן.
3. תקציב האיגוד לשנת 2020 אושר באספה הכללית שנערכה ביום שישי האחרון-
6.12.2019 וממנו נגזרים דמי החבר לשנת 2020.
לצפייה בתקציב 2020 – לחץ כאן.
4. לצפייה בסיכום הפעילויות של הוועד היוצא לשנת 2019 – לחץ כאן.

ראוי לציון – שהשנה עברנו את 440 החברים שנרשמו לאיגוד, גידול של 25 חברים מול שנה קודמת ושיא של כל הזמנים.
טייסים אלו טסים על כ- 220 כלי טייס שונים.
בהחלט נתון מכובד שמראה על גודלו וחוזקו של האיגוד לתעופה ספורטיבית.

ב. הרשמה לאיגוד לשנת 2020
1.  להזכירכם, תשלום דמי חבר הנו תנאי מקדים להגשת הטפסים לביטוח מטוסים
ל-2020.
2.  החלטנו להשאיר את דמי החבר לשנת 2020 בגובה – 600 ש"ח לשנה לחבר
עם מטוס.
3.  החלטנו השנה כמו בשנה שעברה לאפשר תשלום מוקדם (מתחילת דצמבר
2019) עבור 2020 כדי שאפשר יהיה להגיש לחברת הביטוח את המסמכים
מוקדם ככל האפשר ולקבל את הכיסוי הביטוחי עוד לפני סוף השנה.
4.  גם השנה יתבצע תהליך הרישום לאיגוד לשנת 2020 בשני שלבים עיקריים:

בשלב הראשון יש למלא טופס:
"בקשה לרישום ועדכון פרטים לחבר באיגוד לתעופה ספורטיבית לשנת 2020".
לקבלת הטופס – לחץ כאן.

שלב השני – תשלום דמי חבר.
יש לשלם את דמי החבר לשנת 2020 סך 600 ש"ח בעזרת הלינק המצורף.
לקבלת לינק לתשלום סך 600 ₪ – לחץ כאן.
אפשרי עד 7 תשלומים ללא ריבית.

המערכת לא מקבלת כרטיס אמריקאן אקספרס !!

    הבהרה: בקטגוריה תשלום סך 600 ₪ לשנה נכללים גם כל הטייסים שמבקשים
להירשם כבעלי פוליסה ושהביטוח הקבוצתי יחול גם עליהם. לדוגמא, שותף
במטוס שלא רשום כשותף בספרים, אבל רוצה ששמו יהיה רשום כבעל הפוליסה.
ואו טייס שאינו בעל מטוס אבל טס באופן קבוע על מטוס מסוים ורוצה מטעמי
ביטחון ששמו יהיה רשום כאחד מבעלי הפוליסה.

לתשלום חבר ללא מטוס סך 300 ש"ח לשנה – לחץ כאן.
אפשרי עד 7 תשלומים ללא ריבית.

בברכה
אורי אמיתי
גזבר ומזכיר
איגוד לתעופה ספורטיבית.