התעופה הספורטיבית

תולדות התעופה הספורטיבית בישראל ופרטים על האיגוד
כחלק מפעילות האגודה מתנדבים טייסיה בפעילויות שונות לטובת הקהילה, עיקר הפעילות מתבצעת לילדים החל לימוד מקצועות הטייס ועד הגשמת חלומות….

אוסף סיפוריי טייסים בארץ ובחו"ל מאז ועד היום, במלל, תמונות ווידאו…..

רשימת מדריכי הטיסה ובתי הספר למטוסי התעופה הספורטיבית הקלה הפעילים כיום בישראל

מבצע תעוד כל מטוסי התעופה הספורטיבית הקלה שטסו וטסים בישראל.

מבחר אתרי אינטרנט , לשימוש יומיומי, קניות, מידע וידע תעופתי