חברי ההנהלה וועדות

חברי וועד האיגוד לתעופה ספורטיבית 2022-2023
שם פרטי שם משפחה טלפון נייד מייל
גיא קהילה 0545234167 guykehila@gmail.com
אופיר חיימוביץ 0528819259 ofirgh@gmail.com
אלון נשיא 0509500178 alonn739@gmail.com
דודו אפריאט 0543992255 davidafriat2014@gmail.com
דורון גוז 0546743041 doron@sfeder.co.il
יורם סדן 0506231920 yoram192@gmail.com
רמי שדה 0526330047 rami@sadeh.biz
חברי ועדת הביקורת 2022-2023
שם פרטי שם משפחה טלפון נייד מייל
יובל יצחקי 0543331713 yuval.bike@gmail.com
רונן סויסה 0543300770 swisa-r@zahav.net.il