חברי ההנהלה וועדות

תפקיד

שם ומשפחה

יו"ר האיגוד, יו"ר ועדת תחזוקה ומכוני בדק

דרור סלומון

יו"ר ועדת אכיפה

ראובן גוברין

יו"ר ועדת תשתיות קרקעיות

איתן רמתי

יו"ר ועדת ביטוח, חבר בועדת תשתיות קרקעיות

אהרון ליכטמן

יו"ר ועדת תשתיות אוויריות

הראל אזולאי

יו"ר ועדת קישרי חוץ

רוני חרמון

יו"ר ועדת ארועים

יניב רשף

יו"ר ועדת בטיחות

צביקה קלרון

יו"ר ועדת ביקורת

אייל רז

מנהל תיפעול

אורי אמיתי