הסחב

הסחב או הדחף הוא הכוח המאזן את הגרר.
הסחב מיוצר ע"י המדחף המונע ע"י מנוע.

מושגים בסיסיים במכאניקה –

וקטור – הוא גודל פיזיקלי בעל כיוון (מגמה) הנמצא במרחב תלת ממדי.

סקלר – גודל פיזיקלי שלא משתנה בהשפעת סיבובים ונשאר קבוע. לסקלר אין כיוון, אלא גודל בלבד.
טמפרטורה ומסה הם דוגמאות לסקלרים.

אנרגיה – היא גודל פיזיקלי סקלרי.
אנרגיה נחלקת לשני סוגים עיקריים :
אנרגיה פוטנציאלית – אנרגיה אצורה במערכת.
אנרגיה קינטית – הקשורה לתנועת הגופים במערכת.

אנרגיה יכולה לעבור מגוף אחד לשני וללבוש צורות שונות, אולם חוק שימור האנרגיה קובע שסכום האנרגיה של
כל הגופים במערכת סגורה הוא גודל קבוע

כוח – force – בפיזיקה, כוח הוא כל דבר שיכול לגרום לגוף בעל מסה להאיץ. הכוח הוא גודל פיזיקלי וקטורי,
מסומן באות F
F=ma      
עבודה – Work – כמות האנרגיה המועברת למערכת או גוף בשל הפעלת כוח לאורך מסלול כלשהו.
W=FL
הספק – power – בפיזיקה הוא כמות העבודה המושקעת או מתקבלת ביחידת זמן. וכן גם – כוח כפול מהירות.

P=W/t=FV
ההספק נמדד בוואט , שהוא ג'אול לשנייה.
יחידות מקובלות אחרות למדידת הספק הם ארג לשניה ו"כוח סוס" – Horse Power.
"כוח סוס" אחד שווה ל – 746 וואט.
הספק מנוע מודדים ע"י הרצה כאשר הוא קשור לדינמומטר.

מטוס על מנת שיוכל לנוע ממקומו ועל מנת שיוכל לטוס, יש לו מנוע אשר יספק לו את כוח הדחף/סחב בכמות מספקת
לאיזון הגרר ויותר.
מנוע בוכנות מספק את הדחף/סחב באמצעות המדחף.
כאשר המטוס על הקרקע, קשור לדינמומטר ומנועו בסיבובים מרביים, המדחף שהינו משטח אווירודינמי, ישאב מסת
אוויר מלפניו ויעביר אותה לאחור.
הדינמומטר ימדוד את הסחב שהינו מרבי ברגע זה, ואילו ההספק הוא עתה אפס (כי הספק הוא עבודה לאורך דרך
ואילו הוא תקוע במקומו).
על פי הגדרת המונח הפיזקלי "כוח", המדחף מאיץ מסת אוויר במרב שביכולתו ועל כן נאמר שבמצב זה הוא מספק
כוח/סחב מרבי.
אם נשחרר המטוס לתנועה, הכוח/סחב שמספק המדחף יפחת וילך (כי עובר מהסטת מסת אוויר לאחור ל"התברגות"
בתוך גוש האוויר) אך ההספק שלו ילך ויעלה (כי מבצע עבודה לאורך דרך).
עולה מכאן שככול שמהירות המטוס עולה, עולה הספק המדחף  ואילו הסחב יורד.
סחב מצוי – הסחב שמייצר המנוע ופוחת ככל שעולה המהירות.
סחב דרוש – הסחב הדרוש כדי לאזן הגרר. מאחר שהגרר עולה עם עליית המהירות, עולה גם הסחב הדרוש.

הספק מצוי – בהנחה שהמדחף מכוון ליעילות מרבית בהמראה, עם עליית מהירות המטוס, פוחתת יעילותו וההספק בהתאם.
הספק דרוש – הוא הגרר שמייצר המטוס בטיסתו.
הצגת שני ההספקים על גרף אחד נותנת לנו מפתח להבנת נתוני הטיסה הנבחרים.

החלק השמאלי של גרף הספק דרוש/מצוי נקרא "אזור היפוך ההיגוי" – אזור בו עבור מהירות גבוהה יותר דרוש פחות הספק

המונח דחף מתאים למנועי סילון ששם הוא משתנה ביחס הפוך למהירות.
עבור מנועי בוכנה מתאים יותר ערך ההספק הנשאר קבוע פחות או יותר עם שינוי המהירות, עבור גובה (צפיפות אוויר) מסוים.

בהנחה שמשקל המטוס קבוע במהלך הטיסה אזי על מנת לשמור המטוס בגובה השיוט דרושה מהירות מסוימת המייצרת
עילוי במידה הדרושה כדי לאזן המשקל.
כוח המנוע הוא המייצר את ההספק הדרוש כדי לשמור את הגובה עבור מהירות מסוימת.
הייה ונגביר את כוח המנוע, המטוס יגביר מהירות. העילוי יגבר ויגרום לאף המטוס לעלות (מחמת מיקומו של מרכז העילוי
לפני מרכז הכובד – יוסבר בפרק יציבות). הייה והטייס לא יתערב, המטוס ישנה כיוון טיסה מאופקית לטיפוס תוך כדי
הקטנת מהירות.
הייה והטייס יתערב ויקטין זווית התקפה ע"י הורדת אף המטוס, המטוס ישמור גובה ויגביר מהירות.
הייה והמטוס כבד יותר, יידרש הספק גבוה יותר כדי לשמור הגובה עבור מהירות מסוימת.

כוח מנוע ותנאי סביבה –
מאחר שהמנוע מייצר כוח ע"י בערת תערובת דלק אוויר, אזי תנאי הסביבה שהם: גובה הטיסה, טמפ' האוויר והלחות
משפיעים על צפיפות האוויר. ככול שהגובה עולה, ככול שהטמפ' עולה וככול שהלחות עולה, צפיפות האוויר פוחתת
והמנוע מקבל פחות חמצן לבערה.
ירידת צפיפות האוויר משנה את יחס כמות האוויר לדלק ועושה אותו "עשיר" יותר.
במנועי בוכנה ניתן לתקן את היחס ע"י ווסת דילול דלק אך התקן זה לא קיים במנועים המקובלים לאז"מ.
המונח המשמש לתיאור מצב הסביבה עבור המנוע (והעילוי) הוא "גובה צפיפות". ככול שהגובה, הטמפ' והלחות עולים,
כך עולה גם "גובה הצפיפות".
המשמעות המעשית הנה שמנוע מטוס המצוי בגובה מסוים מפיק ביצועים בהתאמה ל"גובה הצפיפות".
כאשר גובה הצפיפות גבוה מהגובה האמיתי, כוח המנוע וההספק נמוכים יותר ועל כן יגדל מרחק ריצת ההמראה ובשיוט
יידרשו סיבובי מנוע גבוהים יותר כדי לשמור גובה עבור מהירות מסוימת.

כוח המנוע והזדקרות –
במטוס בעל מדחף המצוי לפני הכנף, זרם האוויר הבא ממנו מקטין בפועל את זווית ההתקפה שהכנף "רואה" ועל כן,
ככול שיגבר כוח המנוע, כך תפחת מהירות ההזדקרות.
תרומה נוספת של כוח המנוע באה לביטוי כאשר המטוס מקטין מהירות ומעלה אף כדי להגדיל זווית התקפה. כתוצאה
מתקבל רכיב כוח אנכי הולך וגדל ככול שהמטוס מרים אף גבוה יותר. רכיב זה מנוגד למשקל ומקטין הצורך בעילוי כנף.
כתוצאה גם מהירות ההזדקרות פוחתת.