השפעות חיצוניות

השפעת הרוח על משטחי העילוי והייצוב של המטוס –
על הקרקע או בקרבת הקרקע (מצב ניתוק לאחר ריצת המראה ונחיתה בשלב ההצפה):
כנפיים – רוח אף  תייצר עילוי חיובי ותשאף להרים אף המטוס.
רוח צולבת תיצור עילוי על הכנף של צד הרוח ותשאף לייצר תנועת גילגול.
הערה – רוח צד "מיצרת" רכיב רוח אף ורכיב רוח צולבת (הניתנים לחישוב על פי סינוס זווית הרוח ביחס למטוס או
מסלול ההמראה והנחיתה. קוסינוס 60=1/2).
הגה ומייצב גובה – תגובת המטוס מותנית בסוג מיצב והגה הגובה ועל כן שונה מסוג מטוס אחד למשנהו.
הגה ומייצב כיוון – רוח אף או גב תשאף לסבסב המטוס לכוון אליו מופנה הגה הכיוון.
רוח צולבת תסבסב המטוס לכיוון ממנו היא באה.

באוויר, בנסיקה, הנמכה ושיוט:
מכיוון שהמטוס טס בתוך גוש האוויר לרוח אין השפעה על המטוס עצמו ולא על המהירות המכשירית, למעט אם המטוס עובר בתוך זרמי אוויר בעלי מהירות שונה או אף מנוגדים כגון בגזרות רוח. (או אז צפויה נפילת כנף או שתייהן, כתוצאה מהזדקרות רגעית).
השפעת הרוח בטיסה הנה על מהירות הקרקע בלבד.
רוח אף תקטין את מהירות הקרע ורוח גב תגדיל אותה (יחסית למהירות המכשירית).
רוח צולבת תגרום סחיפת המטוס מהכיוון המצפני לנתיב מתבדר שעם כיוון הרוח.
בנסיקה והנמכה ומחמת השפעת הרוח על מהירות הקרקע, תשתנה זווית הנסיקה וההנמכה כתלות בכיוון הרוח.
אם הרוח היא אף אזי זווית הנסיקה וההנמכה יתחדדו. יחס הטיפוס יגדל ויחס ההנמכה יקטן. (בטיפוס – על כל רגל של מרחק ירוויח יותר גובה. בהנמכה – על כל רגל של מרחק יפסיד יותר גובה).
אם הרוח היא גב אזי זווית הנסיקה וההנמכה יתכהו. יחס הטיפוס וההנמכה יגדל. (בטיפוס – על כל רגל של מרחק ירוויח פחות גובה. בהנמכה – על כל רגל של מרחק יפסיד פחות גובה).
שיעור הטיפוס וההנמכה (שהם רווח הגובה או הפסד הגובה ליחידת זמן), אינם מושפעים מהרוח כלל.

גזרת רוח – זרמי אוויר הבאים מכיוונים שונים מחמת עקיפה של מכשול קרקעי (גזירה אופקית בד"כ) או מתחת לענני
קומולונימבוס (גזירה אנכית) ועוד. (מוסבר בפירוט בנושא מטאורולוגיה).
מאחר שהמטוס נע בתוך גוש האוויר, היפוך כיוון תנועת הגוש גוררת עצירה פתאומית של זרימת האוויר על משטחי העילוי ועל כן גורמת הזדקרותם. (עצירת הזרימה הפתאומית תשפיע גם על מד המהירות. המהירות המכשירית תיפול לרגע ותעיד על הפסקת זרימת האוויר).
מניעה – ע"י המנעות מטיסה במהירות נמוכה בקרבת מכשולי קרקע והמנעות מטיסה בכלל מתחת ענני גשם, סערה
וקמולונימבוס.
החלצות – שחרור זווית התקפה ע"י תנועת מוט היגוי קדימה. פתיחת כוח מנוע מלא. התרחקות מאזור הסכנה.

מז"א נגיף, ערבול וחתחות – מז"א בלתי יציב כגון בעת טיסה בקרבת עננים או בתוכם או בקרבת זרם סילון

(30.000 רגל ומעלה), גורם תנודות מטוס חריפות במישור האנכי. תנודות פתאומיות וחזקות עלולות לגרום מעבר מגבלות ועד כדי ריסוק המטוס, או הזדקרות.
מניעה – התרחקות ממז"א גרוע וסוער.
החלצות – הקטנת מהירות מתחת למהירות Vno (אך מעל מהירות ההזדקרות) והתרחקות מאזור הסכנה.

השפעת הקרקע – ground effect
כנף המצויה בקרבת הקרקע ובגובה הנמוך מ – 1 עד 1.5 מוטת כנף, מושפעת מאפקט הקרקע,
בעובדה, השפעת הקרקע מפחיתה את מהירות ההזדקרות ואת כוח המנוע הנדרש. משמע שהיא מפחיתה את הגרר ו/או משפרת את העילוי.
ההסבר המקובל לתופעה הינו שהאוויר הנזרק מהכנף למטה – downwash נבלם ע"י הקרקע ומפחית בכך את מערבולות קצות הכנף – גרר מושרה ומשפר את העילוי עד 40% ויותר.
בעת נחיתה מסתייע הטייס בהשפעת הקרקע בשלב שבירת הגלישה, ההצפה והנגיעה. השיפור בעילוי מאפשר הפחתת כוח מנוע בלא שהמטוס ישקע בחריפות כתוצאה מכך.
בזמן המראה והליכה סביב השפעת הקרקע עלולה להיות בעוכרי הטייס. ניתוק המטוס מהמסלול במהירות נמוכה או הליכה סביב במהירות נמוכה, כלומר זווית התקפה גבוהה יגרמו להזדקרות המטוס רגע שהתרחק מהקרקע במידה
שהשפעת הקרקע נעלמת ועל כן מהירות ההזדקרות של המטוס קופצת בין רגע לערך גבוה יותר.
השפעת הקרקע משמעותית ככול שעומס הכנף נמוך יותר. דאונים אז"מ וציפורים הם הנהנים מכך.
השפעת הקרקע היא הבסיס לבניית סירות הנעות על "כרית אוויר"  – hovercraft ומטוסים המתוכננים לטוס בגובה "כרית האוויר" מעל פני הים –  Flaying Boat

מטוס אחר – מטוס או מסוק טס מייצר מערבולות אוויר. בפרט מקצות הכנפיים.
מטוס במהירות נמוכה וללא גרר (מדפים למטה וגלגלים בחוץ), מייצר מערבולות גדולות ממערבולות המיוצרות ע"י מטוס הטס עם גרר ומהירות איטית או מטוס הטס במהירות גבוהה (וללא גרר).
מטוס קטן מייצר מערבולות קטנות ומטוס גדול מייצר מערבולות גדולות.
עוצמת המערבולות הגדולות עשוייה לסכן מטוסים גדולים, על אחת כמה וכמה קטנים.
המערבולות נמצאות מאחרי המטוס ובמגמת שקיעה כלפי מטה.
מניעה – המנע מהלהמריא, לנחות ולטוס בדיוק מאחרי מטוס אחר ובפרט בצלע סופית שאז המהירות נמוכה.
המנע מטיסה באזור טיסתם של מטוסים גדולים ובפרט מאחור ונמוך מהם.

טמפ', לחות וגובה – מקטינים את צפיפות האוויר. (גובה צפיפות גדל).
צפיפות אוויר נמוכה מפחיתה את העילוי, את כוח המנוע ואת יעילות הסחב של המדחף.
כאשר צפיפות אוויר נמוכה, מרחק ההמראה יגדל . שעור הנסיקה יקטן. זווית הנסיקה תקטן. יידרש סל"ד גבוה יותר על מנת לשמור גובה טיסה באותה מהירות.

גובה צפיפות – גובה לחץ מתוקן לטמפ' לא סטנדרטית (זו הקיימת בסביבת המטוס בעת טיסתו).
א)   בעוד גובה לחץ הינו בר מדידה והצגה לטייס, גובה צפיפות מחייב מדידה מתמדת של הטמפ' החיצונית וביצוע תיקון חוזר ונשנה. עם זאת הינו בעל חשיבות גבוהה בפרט בעת ההמראה כאשר המטוס במלוא משקלו.
ב)    הייה וטמפ' למעשה גבוהה מהסטנדרטית, גובה צפיפות גבוה מגובה לחץ ומשמעו שהעילוי וכוח המנוע של מטוס הממריא בגובה פני הים שווי ערך לעילוי וכוח   מנוע המתקבלים בגובה גבוהה יותר. כלומר, פחות עילוי ופחות כוח מנוע.  הייה והטמפ' נמוכה מהסטנדרטית, העילוי וכוח המנוע גבוהים יותר.
ג)    גובה הצפיפות משתנה בקרוב טוב  ב- 112 רגל עבור כל 1 C מעלות.
ד)    כאשר צפיפות האוויר יורדת, גובה צפיפות עולה ואילו כאשר צפיפות האוויר עולה, גובה צפיפות יורד.

השפעת מסת אוויר ביחידת נפח
ככול שכמות האוויר ביחידת נפח קטנה, כך פוחתת היעילות האווירודינמית ויעילות המנוע.
שלושה גורמים מפחיתים מסת האוויר ביחידת נפח:

1. הגובה – עם העליה בגובה פוחתת מסת האוויר ביחידת נפח (ועמו פוחת הלחץ ופוחתת הטמפ').

2. הלחות – אדי המים תופסים מקומו של האוויר ומפחיתים יעילות המנוע.

3. הטמפ' – גורמת לאוויר להתפשט ומחיתה המסה ביחידת נפח.

גובה צפיפות – מבטא את השינוי במסת האוויר ביחידת נפח.
המשמעות היא שאם המטוס טס בגובה מכשירי כלשהו, גובה הצפיפות יהיה שווה לגובה המכשירי רק אם הטמפ' היא
סטנדרטית (15 מעלות בגובה פני הים ומפל טמפ' של 2 מעלות ל – 1000 רגל)
היה והטמפ' גבוהה מטמפ' סטנדרטית לגובה מסויים, סביבת הטיסה של המטוס הינה שוות ערך לגובה גבוה יותר.
גרף "גובה צפיפות" הוא הכלי באמצעותו ידע הטייס מהי סביבת הטיסה בה הוא מצוי מבחינת ביצועים אווירודינמיים
וביצועי המנוע.

בדוגמא שלעיל, הטמפ' הינה 10 מעלותוהגובה המכשירי 7000 רגל. גובה הצפיפות הינו 8000 רגל.