מערכת סיכת המנוע

תפקידה של מערכת הסיכה הוא להקטין את החיכוך של משטח אחד במשנהו. בהעדר סיכה יעילה, לא זו בלבד שאנרגיה רבה תבוזבז כדי להתגבר על החיכוך, אלא אף החום שייווצר יהיה רב ויהיה קשה לסלקו. הסיכה אמורה לגרום ליצירת חציצה דקה של שמן בין חלקי המתכת הנעים, ולספק קירור פנימי של הבוכנות והצלינדרים.
השמן נשאב ע"י משאבה מעוקת השמן, נדחף דרך מסננן למייסבי המנוע ואל גל הארכובה. יורד לעוקה ונשאב למצנן שמן ושוב לתהליך ישירות, או דרך מיכל שמן חיצוני.
בדרכו עובר חיישני לחץ וטמפ'. אלו משדרים הנתונים למחוונים בתא הטייס.
צמיגות – במצב שבו מערכת הסיכה פועלת כיאות החיכוך היחידי שאמור להישאר הוא חיכוך המולקולות של השמן, זו בזו.
חיכוך פנימי זה של השמן, נקרא צמיגות. לכל סוג שמן יש צמיגות משלו. כמו כן משתנה צמיגות השמן בהתאם לטמפרטורה.
שמן קר הוא סמיך יותר ומתקשה לעבור במעברים צרים בהשוואה לאותו שמן כשהוא חם. עם עליית הטמפרטורה יורדת הצמיגות עד כדי כך שעלול להיגרם מצב שבו ישנה אי רציפות בסיכה ומגע של מתכת במתכת אשר השמן היה אמור להפרידן.
תפקידי הקירור של השמן – תפקיד משנה של השמן הוא קירור המיסבים. למרות מציאות של שכבת השמן בין החלקים המתחככים, נוטים חלקי המנוע הנתונים ללחץ רב, להתחממות יתר. לכן, כדי למנוע עליה מסוכנת בטמפרטורה, דרושה אספקה שופעת של שמן קר בלחץ גדול.
השחתת השמן – החום והערבול שבהם נתון השמן במנוע, מזרזים את תהליך חמצון השמן. דבר זה מכהה את השמן ומשחית אותו. באופן מיוחד נפגעת מהגורמים הנ"ל, השכבה הדקה של השמן על דפנות הצילינדרים. תחת השפעת החום הגדול של גזי השריפה, נוטה שכבת השמן להתחמצן ו"להתפוצץ" במובן הכימי. בסופו של תהליך זה נוצרת שכבה של פחם על ראש הבוכנה, על טבעות הבוכנה ודפנות תא השריפה.
עוקה רטובה ועוקה יבשה – במערכת של "עוקה רטובה", בית הארכובה משמש כבית קיבול לשמן והוא המקום אשר אליו יורד השמן אחרי שהוא עובר בלחץ, דרך המיסבים השונים.
במערכת "עוקה יבשה" קיים מיכל מיוחד אשר ממנו נשאב השמן ע"י משאבה למקומוות השונים במנוע ואליו הוא חוזר. שיטה זו מונעת קשיי סיכה בשעת תמרון בג'י שלילי או מצב של טיסה במהופך.
מערכת עוקה רטובה – שמן הסיכה נאגר במיכל גלגל הארכובה וממנו נשאב חזרה לשימון חלקי המנוע.

מערכת עוקה יבשה – שמן הסיכה נשאב מהמנוע למיכל חיצוני ומוחזר שוב לשאל המנוע ומערכותיו.

תקלות מערכת השמן –
טמפ' שמן גבוהה גוררת לחץ שמן נמוך.
טמפ' גבוהה יכול שתגרם מחוסר שמן. מתפקוד לקוי של משאבת השמן. מתפקוד לקוי של מערכת הקרור של המנוע.