מערכת קרור המנוע

מערכת הקירור יעודה לשמור את טמפ' העבודה של המנוע בגובלות שימנעו נזק למבנה המנוע ומערכותיו.
טמפ' מנוע גבוהה עלולה לגרום אבדן הספק, תצרוכת שמן גבוהה מידי ויתכן גם נזק תמידי פנימי של המנוע.
אף שקיימים מנועים תעופתיים מקוררי אוויר בלבד, מרבית המנועים התעופתיים מצויידים במערכת קירור סגורה מבוססת מים.
מקרן (רדיאטור)  –

רשת צינורות מתכת להולכת נוזל הקירור המוקפים צלעות קירור, יוצרים שטח מגע גדול יחסית בין הנוזל לאוויר.
המקרן ממוקם במקום בו הוא חשוף לזרימת אוויר בזמן טיסה, כך שהמים מצוננים על ידי זרימת האוויר שנוצרת
מתנועת המטוס והמדחף.
משאבה –
מזרימה את נוזל הקירור מתחתית המקרן אל תוך מעברי נוזל הקירור במנוע לצורך איסוף החום מגוף המנוע.
המשאבה מופעלת על ידי חגורה המונעת על ידי המנוע או על ידי מנוע חשמלי או מורכבת על ציר המנוע.

וסת חום  –
ברז השולט על כניסת נוזל קירור למעברי הקירור במנוע. הברז נפתח ונסגר בטמפרטורות מסוימות ונועד לחסום
את זרימת מי הקירור כשהמנוע קר (למשל בהתנעת בוקר), כדי לאפשר התנעה קלה והגעה מהירה לטמפרטורת
עבודה.

מיכל התפשטות –
מכל פלסטי המשמש למילוי או הוספת נוזל קירור וגם לאגירת עודפי הנוזל כתוצאה מהתפשטות נפחו בטמפרטורות
גבוהות. צינור דק מחבר בין מיכל הנוזל לחלקו העליון של המקרן.

צנרת –
צינורות גמישים להולכת נוזל הקירור מחלקו התחתון של המקרן למשאבה וממנה למנוע (תוך כדי מעבר בוסת החום) ומהמנוע בחזרה לחלקו העליון של המקרן.

נוזל קירור –
בדרך כלל מים רכים או מזוקקים שכוללים לרוב תוספות כנגד קפיאה ו/או חלודה.

קירור אוויר במנוע מקורר מים –
גם מנוע מקורר מים עשוי להינות מקירור אוויר חלקי ומוגבל.
על חזית המנוע הפונה קדימה יש זרימת אוויר המגיע מהפתח המיועד למקרן. כתוצאה הצלינדרים והבוכנות הקדמיות מצויות בטמפ' נמוכה משל האחוריות. לפיכך, הייה ויש רק מד טמפ' מנוע אחד החיישן שלו מחובר לצילינדר אחורי (ימני).
הייה ויש שניים, השני מחובר לצלינדר קדמי (שמאלי) וניתן לראות במהלך טיסה שיש הפרש בין השניים. הנמוך מבינייהם
מודד את טמפ' הצלינדר הקדמי.

חיישנים 
נוזל הקרור מקרר רק את הראשים של הצלינדרים ואילו גוף הצלינדר מקורר אוויר.
חיישני טמפ' ראש המנוע – CHT (אשר לעיתים נקראים גם חיישני טמפ' המים, אף שאין זה כך), מחוברים לצילנדר שמאל קדמי וימין אחורי.
במידה ובמטוס רק מחוון טמפ' אחד, הוא מחובר לחיישן האחורי.
במידה ויש שני מחוונים הם יציגו הפרש טמפ' וזאת משום שהצלינדרים הקדמיים מקוררים טוב יותר מהאחוריים. צפוי
שההפרש יהיה עד 10 מעלות.

במקרה של תקלה במערכת הקירור מומלץ שעד נחיתה תתקיים מהירות גבוהה מחד וכוח נמוך מאידך.