חזיתות

1.      חזית.
א.      אזור מפגש בין גושי אוויר בעלי תכונות שונות
ב.       מחמת השוני בתכונות יווצר אזור פעילות חריף.

2.      התפתחות מערכת חזיתות.
א.      שלב ראשון – קו מפגש/חזית ישר בין גוש אוויר חם לגוש קר.
ב.       שלב שני – מופיעה הפרעה הגורמת לתנועה סיבובית.
ג.        שלב שלישי – נוצר שקע ובו שני קווי חזית –
1)      חזית חמה – האוויר החם רודף אחר האוויר הקר.
2)      חזית קרה – האוויר הקר רודף אחר האוויר החם.
ד.       חזית קרה מהר מחזית חמה ועל כן המרחק ביניהן פוחת.
ה.      שלב אחרון – החזית הקרה מסיגה את החמה והן מתאחדות ומתקבלת "אוקלוזיה" המאפיינת את סוף דרכו של השקע.
Occlusion) – סְגִירָה, סְתִימָה, אֲטִימָה; סְפִיגָה, קְלִיטָה)

3.      מאפיני החזית הקרה.
א.      האוויר הקר תופס את מקומו של האוויר החם.
ב.       מכיוון שאוויר קר כבד מאוויר חם, בתנועתו הוא חודר מתחת לאוויר החם וגורם עלייתו מעלה. הזרימה האנכית מעלה יוצרת
עננות הנעה בקדמת החזית. העננות הינה ערמתית עם אפשרות לגושי ענני קומולונימבוס – CB. החזית הקרה נעה בכוחות עצמה
ולאחר מעבר קו החזית צפויה עליה בלחות, ירידת טמפ' הרוח תתחזק ותחוג מדרום מערבית לצפון מערבית.

4.      מאפייני החזית החמה .
א.      האוויר החם תופס מקומו של האוויר הקר.
ב.       מאחר והאוויר החם קל מן האוויר הקר הוא תופס את מקומו של האוויר הקר כאשר זה מתקדם והולך. עקב זאת נוצר קו חזית
משופע של אוויר קר אשר עליו מטפס החם. שיפוע קו חזית זה מתון משל קו החזית של הקרה וערכו בד"כ 1/200. קצב הטיפוס איטי
ולכן העננות שתיווצר היא בד"כ שכבתית.
ג.        היות שקו החזית ברום מקדים את קו החזית בקרקע, סדר ההתרחשויות בחזית חמה : בתחילה הופעת עננות גבוהה. אח"כ עננות
בינונית ולבסוף מז"א נאה, בשל העדר לחות.
ד.       לאחר מעבר החזית צפויה ירידה בלחות, עלית טמפ' והרוח תחוג מדרום מזרחית לדרום מערבית.

5.      מאפייני האוקלוזיה.
א.      כאשר החזית הקרה משיגה את החזית החמה נוצרת האוקלוזיה. האוויר הקר מקיף את כל תחום השקע.
ב.       האוקלוזיה מאופיינת ע"י עננות המכסה שטח נרחב מאד ומלווה בד"כ בגשם קל.
ג.        אוקלוזיה קרה – האוויר הקר שמן החזית הקרה, קר יותר מהאוויר הקר של החזית החמה.
ד.       אוקלוזיה חמה – האוויר הקר שמן החזית הקרה, חם יותר מהאוויר הקר של החזית החמה.

6.      קו תזזית.
א.      קו ענני סערה פעילים ברוחב של 20 – 40 ק"מ, ארוך של כ – 150 ק"מ, גובה עד 7000-8000 רגל ומהירות תנועה של כ – 55 קשר.
ב.       בד"כ מתפתח בחזית קרה המקבלת תמיכה משקע ברום. יכול גם להתפתח הרחק מחזית קרה.
ג.        פעילות קו התזזית מגיעה לשיאה בשעות אחה"צ ונראית כקיר שחור.
7.      מאפייני חזיתות.
א.      מידת היציבות משפיעה על סוג העננות המלווה.
ב.       מהירות התקדמות החזית מעידה על עוצמת הרוח.
ג.        תמיכה ברום מעצימים את אי היציבות ומחריפים תופעות מז"א.
ד.       רוחות רום משפיעות על מהירות התקדמות החזית.
ה.      טופוגרפיה משפיעה על העצמה או ריכוך עוצמת החזית.
8.      תופעות מז"א אופיינות לחזית בחצי הכדור הצפוני.
א.      חזית קרה – עננות ערמתית, CB, ממטרים, ברד ורוחות חזקות.
ב.       חזית חמה – עננות שכבתית, נימבוסטרטוס וגשם חלש אך ממושך, ערפל ורוחות חלשות.
ג.        אוקלוזיה קרה – כמו בחזית קרה.
ד.       אוקלוזיה חמה – כמו בחזית חמה.
9.      זיהוי על מפות מז"א.
א.      שינויי טמפ' משמעותיים על פני מרחק קצר.
ב.       שינויי לחות.
ג.        שינויים מהירים ברוח.
ד.       שינויי לחץ.
ה.      עננות ומשקעים.