מוסגי יסוד

1.      כללי –
א.      מטאורולוגיה הנה תורת תופעות מזג האוויר המתרחשות באוויר העוטף את כדור הארץ.
ב.       כל תופעות מזג האוויר הן תוצאה של הפרשי טמפ'.
ג.        אטמוספירה – שם כולל לכינוי שכבת גזים המקיפה גוף שמימי בעל מסה משמעותית.
ד.       אטמוספירת כדור הארץ – מעטה גז, סביב לכדור הארץ.
ה.      האטמוספירה מאפשרת את החיים על פני כדור הארץ בכך שהיא סופגת את מרבית הקרינה האולטרה סגולה המגיעה מהשמש וגורמת למיתון הבדלי הטמפרטורה בין היום והלילה.
ו.        75% מגזי האטמוספירה נמצאים בגובה של עד 36.000 רגל מעל פני הים  ו – 50% מתחת גובה של 18.000 רגל.
ז.        שינויים באטמוספירה הם האקלים ומזג האוויר.
ח.      הרכב האוויר שבאטמוספירה עד לגובה של כ – 150 ק"מ : 78% חנקן. 21% חמצן. 1% גזים אחרים.
ט.      האוויר מכיל גם אדי מים בין 0.5% ל – 3% 0ואף יכול להגיע ל – 5% באזורים חמים ולחים).
י.        ככל שכמות אדי המים באוויר גדלה, כך קטנה צפיפותו.

2.      שכבות האטמוספרה :
א.      שכבת הטרופוספירה –
1)      השכבה התחתונה, בה מרוכז כ – 75% מהאוויר שבאטמוספירה ובה מתרחשות מרבית תופעות מזג האוויר המעניינות אותנו.
2)      גובה השכבה נע בין 25.000 רגל בקטבים ל – 60.000 רגל בקו המשווה. בממוצע 30.000 רגל.
3)      כמעט כל כמות אדי המים מצויה בשכבה זו ונדיר למצוא עננים מעבר לה.
4)      התכונה הבולטת ביותר של הטרופוספרה היא ירידת טמפ' עם העליה בגובה. הטמפ' בשכבה זו יורדת עם העלייה בגובה      בקצב של כ – 6 מעלות לכל ק"מ, או כ – 2 מעלות לכל 1000 רגל.
ב.       טרופופאוזה –
1)      קליפת הגבול העליון של הטרופוספרה ועוביה כ – 5000 רגל.
2)      בשכבה דקה זו הטמפ' קבועה פחות או יותר, 57- מעלות.
3)      לעיתים מנשבות בה רוחות חזקות במיוחד – "זרמי סילון".
ג.        סטרטוספירה –
1)      שכבה זו מאופיינת בעליית טמפ' מתונה עם העלייה בגובה ולכן האוויר בה יציב ושקט.
2)       השכבה משתרעת מהטרופופאוזה – 35.000 רגל ועד לגובה של 115.000-135.000 רגל לערך.
ד.       מעל הסטרטוספירה קיימות שכבות נוספות אך בהן לא נדון בספר זה.

 3.      קרינת השמש –
א.      הנה מקור האנרגיה של האטמוספרה. השמש מעבירה את האנרגיה הנוצרת עליה בצורת קרינה לחלל.
חלק מהקרינה מגיע לכדור הארץ ולאטמוספירה    העוטפת אותו וגורמת לעליית חום. מאחר וכדור הארץ
משנה את מיקומו כל העת יחסית לשמש, כמות הקרינה הפוגעת אינה קבועה ומשתנה כל העת.
ב.       במידה ולא הייתה נפלטת אנרגיה לאטמוספירה ולחלל, כדה"א הייה מתחמם עוד ועוד. הקרינה
נפלטת כקרינת אינפרא-רד בעיקר בלילה ונקלטת באדי המים שבאטמוספירה ומחממת את השכבות התחתונות.
ג.        ביום מפחיתים עננים את הקרינה המגיעה לפני הקרקע ומקטינים החימום. בלילות מעוננים נבלמת ההקרנה החוזרת ולכן הם חמים יותר.
ד.       בשעות היום מגיעה הטמפ' לשיא בשעות 1400-1500 ואילו בשעות הליה יורדת הטמפ' ומגיעה לנקודה
הנמוכה כשעה לפני הזריחה.

ה.      ההבדלים בין קיץ לחורף נובעים מזווית הטיית כדור הארץ כלפי השמש.

ו.        העברת חום – גוש אוויר המתחמם מהקרינה המוחזרת ע"י הקרקע עשוי להעביר את אנרגית החום האצורה בו בשתי דרכים:
1)      הסעה אופקית – אדבקציה. העברת חום מאזור חם לקר.
2)      תנועה אנכית – קונבקציה. אוויר חם צפיפותו יורדת ועל כן עולה מעלה ונושא עמו את החום שצבר לשכבות גבוהות יותר. זרמי אוויר העולים מחמת חום וירידת הצפיפות קרויים "זרמי קונבקציה".
ז.        תנועת אוויר חם מעלה גוררת תנועת אוויר קר מטה, זאת מאחר וצפיפות אוויר קר גבוהה משל החם ועל כן הוא שוקע. כתוצאה נוצר מחזור בו אוויר ם עולה ומחליף אוויר קר שיורד וחוזר חלילה.
ח.      מחזוריות שכזו נוצרת מעל הקרקע מחמת קליטת חום שונה בין סוגי קרקע וגווני קרקע, אך בקנה מידה גדול יותר בין יבשה וים.

האדמה מתחממת מהר ויותר מן הים וגם פולטת החום מהר יותר ועל כן נוצרת מחזוריות של יום בו אוויר חם עולה מהיבשה  וקר

תופס מקומו מהים – בריזה יומית. מחזור לילה בו אוויר חם עולה מהים ואוויר קר מהיבשה תופס את מקומו – בריזת לילה.

ט.      מחזוריות גדולה מזו נוצרת בין האזורים המשווניים לבין האזורים הקוטביים – ארקטיים.

4.      תנועת כדור הארץ ביחס לשמש –
י.        כדור הארץ סובב את השמש במסלול אליפטי ומשלים סיבוב שלם במשך שנה. בנוסף מסתובב כדור הארץ
סביב צירו ומשלים סיבוב שלם ביממה. ציר סיבוב כדור הארץ מוטה ב – 23.5 מעלות יחסית למישור התנועה
סביב השמש. סיבוב כדור הארץ סביב צירו גורם את חילופי היום והלילה. תנועת כדור הארץ סביב השמש גורמת
את חילופי עונות השנה וכן השינוי באורך היום והלילה.
יא.    כאשר כדור הארץ נמצא בנקודה 1 (ראה שירטוט שלהלן), מוטה חציו הצפוני אל השמש ולכן משך שעות האור
(יום) רב משעות החושך (לילה). בנוסף, פגיעת קרני השמש בפני כדור הארץ קרובה לניצב ולכן תקבל כל יחידת
שטח יותר קרינה וחימום הקרקע יוגבר (עונת הקיץ).
יב.     כאשר כדור הארץ נמצא בנקודה 3, מוטה חציו הצפוני מן השמש ולכן משך שעות האור מתקצר (יום), ואילו
משך שעות החושך רב (לילה). בנוסף, פגיעת קרני השמש בפני הכדור הינה בזוית שטוחה ועל כן תקבל כל יחידת
שטח פחות קרינה וחימום הקרקע יפחת (עונת החורף).
יג.      אורך היום והלילה מגיע לקיצוניות בקטבים. בנקודה 1, אזור הקוטב הצפוני חשוף לשמש משך כל היממה ואילו
אזור הקוטב הדרומי אינו זוכה לראות אור שמש משך כל היממה. בנקודה 3 המצב הפוך. הקוטב הצפוני אפל משך
כל היממה ואילו הקוטב הדרומי מואר כל היממה.
יד.     בקו המשווה הטמ' אחידה פחות או יותר משך כל השנה וככול שמתרחקים צפונה ודרומה ההבדלים בין קיץ
וחורף קיצוניים יותר. בקטבים עקב הטיית כדור הארץ, גם בעונת הקיץ הקרינה המגיעה מועטה. החורף אפל ברובו
וכמעט ללא קרינת שמש.