מערכות לחץ

1.      רמה.
א.      מערכת המתוארת ע"י איזוברים סגורים, חיצונים בעלי לחץ נמוך יותר ופנימיים בעלי לחץ גבוה יותר ובמרכזם איזור הלחץ הגבוה ביותר.
ב. הרמה נייחת יחסית. כיוון הזרימה עם כוון השעון – אנטיציקלונית. בעלת נטייה להתבדרות.
ב.       מחמת שקיעת האוויר צפוי מז"א חם, ללא עננות, אך אפשרות לערפילים ואובך.
ג.        רמה טרמלית – לעיתים, כאשר נוצר ריכוז אוויר קר על שטח נרחב, תיווצר רמה הקרויה "רמה טרמלית".
רמה זו מאופיינת ע"י מז"א קר ונאה,עם אפשרות לערפילים.

2.      רכס.
שלוחה של רמה המפרידה בין שתי מערכות לחץ נמוך. אופייני לה רוחות קלות ומז"א נאה.

3.      שקע.
א.      מערכת המתוארת ע"י איזוברים סגורים, חיצונים בעלי לחץ גבוה יותר ופנימיים בעלי לחץ נמוך יותר ובמרכזם איזור הלחץ הנמוך ביותר.
ב.       את השקע מאפיינת תנועה מהירה. התכנסות ועליית אוויר, כלומר אי יציבות. מז"א בד"כ מעונן ופעיל כתלות במידת אי היציבות ובכמות
הלחות שבאוויר.
ג.        כיוון הזרימה בשקע הוא נגד כיוון השעון – ציקלוני ומתכנס למרכז השקע.
ד.       לעיתים רבות מלווה השקע בחזיתות – מפגש בין שני גושי אוויר שונים וכתוצאה מז"א פעיל מאד.
ה.      שקע נע במהירות גבוהה ועד מאות קילומטרים ביום.
ו.        שקע טרמילי – שקע הנוצר באזור של אוויר חם מאד. בד"כ שקע קטן ולא פעיל.
לעיתים דווקא פעיל מאד כגון המונסונים בדרום מזרח אסיה.

4.      אפיק.
א.      שלוחה של לחץ נמוך המפרידה בין שתי מערכות לחץ גבוה. מז"א דומה לזה של שקע.
ב.       כוון הזרימה נגד כוון השעון – ציקלוני, אך לא במעגלים סגורים.

ג.       אוכף.
מצה ביניים שבין שני שקעים ושתי רמות. מאופיין במז"א בלתי צפוי. רוחות חלשות ומשתנות בכיוונן.

ד.       קשר בין קרקע ורום.
מז"א בפועל הוא תוצאה של מערכות הלחץ בקרקע וברום.
לדוגמא :
א.      רכס קרקע לא בהכרח יאופיין ע"י מז"א נאה אם מעליו ברום מצוי שקע.
ב.       שקע קרקע לא בהכרח יאופיין ע"י מז"א פעיל אם מעליו ברום מצוייה רמה.
ג.        מכאן שחיזוי מז"א מחייב בדיקת מצב מערכות הן בקרקע והן ברום.