זמנים

כללי :
כאשר אנו מדברים על זמנים בכדור הארץ עלינו לזכור כי הוא מסתובב סביב השמש במסלול אליפטי ובו זמנית מסתובב גם סביב צירו.

השמש מאירה כחצי משטח כדור הארץ בו זמנית ומחמת סבוב הכדור משתנה השטח המואר כל הזמן.
–          פרק הזמן בו משלים כדור הארץ סיבוב אחד סביב השמש הוא שנה.
–          פרק הזמן בו משלים כדור הארץ סיבוב אחד סביב צירו הוא יממה אחת.
–          בכל יממה 24 שעות. בכל שעה 60 דקות. בכל דקה 60 שניות.
–          זמן היממה בנקודה מסוימת שעל כדור הארץ- חצות, מתחיל כאשר השמש חוצה את קו האורך הנגדי של אותה נקודה.

זמן אזורי (Z.T – ZONE TIME) :
אם הינו נוהגים לפי הכלל שהוזכר בקביעת עיתוי תחילת יממה, אזי בכל נקודה על פני כדור הארץ הזמן הוא שונה. בכדי למנוע מצב בו השעה בשני מקומות סמוכים שונה, חילקו את כדור הארץ ל – 24 אזורי זמן, כאשר כל אחד מהם הוא בן 15 מעלות אורך ועל כן הפרש הזמן בניהם הוא שעה אחת. (15=360:24).
קו אורך 0 העובר בגריניץ' , הוא מרכזו של אזור 0. ממנו מתחיל ספרור האזורים מזרחה ומערבה.
UTC מציין את השעה במרידיאן אפס שעובר בגריניץ' שליד לונדון.
אזורי זמן הנמצאים מזרחית לאזור 0 מסומנים ב – E.
אזורי זמן הנמצאים מערבית לאזור 0, מסומנים ב – W.
מאחר וכדור הארץ מסתובב סביב צירו ממערב למזרח, אזי בקו אורך מזרחי יותר, השמש זורחת מוקדם יותר ולכן תתחיל בו היממה מוקדם יותר והשעה מאוחרת יותר ביחס לאזורי זמן שמערבית לו.
כאשר נתון קו אורך מסויים ואנו מעוניינים לדעת באיזה אזור זמן הוא נמצא, יש לחלק את המספר של אותו קו אורך ב – 15. אם השארית המתקבלת מחלוקה זו גדולה מ – 7.5 אזי מוסיפים לתוצאת החלוקה השלמה  – 1 וזהו אזור הזמן.

מערכת המרת זמנים עולמית

אזור הזמן של ישראל – בראשית ימי המנדט הבריטי נקבע אזור הזמן של שטח המנדט כאזור הזמן של קהיר ואתונה כלומר, מקדים בשעתיים את שעון גריניץ'. במקביל החלו להנהיג שעון קיץ במועדים שקבע הנציב העליון. הכלל הזה אומץ במדינת ישראל, ולמעשה הפקודה המנדטורית לעניין קביעת הזמן הייתה בתוקף עד 1992, כשמועדי שעון הקיץ נקבעים בידי שר הפנים. ב-1992 נחקק "חוק קביעת הזמן" שבו נקבע: "הזמן בישראל יקדים את זמן יקום מתואם בשעתיים." ("זמן יקום מתואם" הוא UTCוהוא מונח שנקבע במקום המונח "שעון גריניץ'"). ב-2005 נקבעו בחוק מועדים קבועים למעבר בין שעון קיץ לשעון חורף, כדלהלן: "בכל שנה, בין יום שישי האחרון שלפני ה-2 באפריל בשעה 02:00, לבין יום ראשון האחרון שלפני י' בתשרי, בשעה 02:00, יוקדם הזמן בישראל בשעה אחת נוספת, כך שיקדים את זמן יקום מתואם בשלוש שעות".
לפיכך, אזור הזמן של ישראל מוגדר כ-UTC+2 (או Israel Standard Time  :IST ), ובתקופת שעון הקיץ – UTC+3 (או IDT : Israel Daylight Time ) . כיוון שמועדי שעון הקיץ של ישראל אינם תואמים את המועדים של אף מדינה אחרת, ישראל נחשבת כבעלת אזור זמן משל עצמה. עם זאת, ברוב ימות השנה השעה בישראל זהה לשעה ביוון, טורקיה, סוריה, ירדן ומדינות נוספות באפריקה, בבלקן ובצפון מזרח אירופה.

התאריך :
בנוסף לשעה עלינו לציין גם התאריך.
התאריך עבור נקודה מסויימת שעל כדור הארץ, מתחלף בחצות ועל כן שוררים על פני הכדור שני תאריכים בכל עת.
המוקדם בינהם, בכל המקומות בהם קו התאריך לא חצה עדיין את הקו הנגדי לשמש בזניט.
המאוחר בינהם, בכל המקומות בהם קו התאריך כבר חצה את הקו הנגדי לשמש בזניט
כאשר חוצים את קו התאריך :
יש להפחית יום כאשר החציה היא בכיוון מזרח.
יש להוסיף יום כאשר החציה היא בכיוון מערב.

בשרטוט שלעיל, חלפו כבר כ – 5 שעות מעת כניסת התאריך החדש – 26/4/1990.
באזורי הזמן 10W עד 1E שורר יום ואילו באזורי הזמן 3E עד 11E שורר לילה.
השעה באזור זמן W5 היא 12:00. השעה באזור זמן E2 היא 18:00. השעה באזור זמן E7 היא 24:00 והשעה באזור זמן W11 היא 06:00 ZT .

להלן מספר תרגילים לדוגמא לעניין אזורי זמן :
1)       מצא באיזה אזור זמן נמצא קו אורך W132 .
פתרון : חלק 132 ב – 15 וקבל 8 שלמים ועוד שארית 12.
מאחר והשארית (12) גדולה מ – 7.5, יוצא שאזור הזמן הינו 9=8+1 ומכיוון שקו האורך הינו בסימן W אזי אזור הזמן הינו W9.

2)       מה הוא ה –  Z.T  באזור E2 כאשר באזור W1 השעה Z.T 15:00 ?
פתרון : ההפרש הוא של שלושה אזורי זמן. אזור E2 מצוי מזרחית לאזור E1 ולכן השעה בו מאוחרת ב – 3 שעות ביחס ל –  W1.

3)       מה הוא ה – Z.T של קו אורך W131 כאשר בקו ארוך E19 השעה Z.א 13:00 ?
פתרון : תחילה נאתר באילו אזורי זמן נמצאים קווי האורך שלעיל –
נחלק 131 ב – 15 ונקבל 8 שלמים ושארית 11 (הגדולה מ – 7.5). קו אורך W131 נמצא אם כן באזור זמן W9.
נחלק 19 ב – 15 ונקבל 1 שלם ושארית 4 (הקטנה מ – 7.5). אי לכך, קו אורך E19 נמצא באזור זמן E1.
ההפרש הינו של עשרה אזורי זמן. אזור W9 מערבי ביחס ל – E1 ולכן השעה בו בו מוקדמת ב – 10 שעות ביחס לזמן של E1.
 Z.T03:00 = 10:00 – 13:00

זמן גריניץ' (G.M.T = U.T.C ) : Greenwich Mean Time Universal Coordinated Time =
זמן גריניץ' הינו זמן יחוס בין לאומי וזהה ל – T.Z של אזור זמן 0.
למתענינים יותר בהסבר למונחים השונים

תרגיל לדוגמא :
מה הוא ה – G.M.T (כלומר, הזמן בגריניץ') כאשר בקו אורך E125 השעה היא Z.T 14:00 ?
פתרון : תחילה נאתר את אזור הזמן בו מצוי קו האורך E125.
נחלק 125 ב – 15 ונקבל 8 שלמים ושארית 5 (הקטנה מ – 7.5). מכאן שקו אורך E125 מצוי באזור זמן E8.
ההפרש הוא של שמונה אזורי זמן ומאחר ואזור זמן 0 מצוי מערבית לאזור זמן 8, לכן השעה בו מוקדמת ב – 8 שעות.
G.M.T 06:00 = 08:00 – 14:00

זמן מקומי ממוצע (L.M.T – Local Mean Time) :
זמן מקומי הינו הזמן שחלף מעת שהשמש עברה מעל קו האורך הנגדי לנקודה מסוימת על כדור הארץ, ללא התחשבות בזמן האזורי Z.T.
–          במרכז אזור הזמן, ה – L.M.T זהה בקרוב ל – Z.T.
–          ההפרש המקסימלי בין L.M.T ל – Z.T באזור זמן מסוים יכול להגיע לחצי שעה (הפרש זה יתקבל על גבולות אזור הזמן).
–          באמצעות L.M.T ניתן לחשב זמני זריחה ושקיעה מדוייקים.

לשם חישובי L.M.T עלינו לעבוד עם טבלת המרת יחידות זמן, במעלות סיבוב של כדור הארץ.
הטבלה מבוססת על כך שכדור הארץ משלים סיבוב של 360 מעלות סביב צירו במשך 24 שעות.

תרגיל לדוגמא :
מה הוא ה – L.M.T בקו אורך E '33 °15 , כאשר השעה בקו אורך W '41 °17 הינה L.M.T 04:00 ?
פתרון :
תחילה נאתר הפרש קוי האורך שבין שני המקומות שלעיל  ומאחר שהאחד במזרח והשני במערב, צריך לחברם יחדיו          '74°32= '33°17 + '41°17
עתה ובסיוע הטבלה שלעיל נהפוך הפרש קווי האורך שחישבנו קודם, להפרש זמנים –
כל מעלת אורך = 4 דקות זמן ולכן  –            296 דקות = 4 X 74
4 שעות, 56 דקות = 60 : 296
כל דקת אורך = 4 שניות זמן ולכן –             128 שניות = 4 X 32
2 דקות, 8 שניות = 60 : 128
סך כל הפרש הזמן –  4 שעות, 58 דקות, 8 שניות = 00:02:08  +  04:56:00
בקו אורך E '15 °33 השעה מאוחרת יותר מכיוון שמזרחי לקו אורך W '17 °41 ועל כן השעה בו –
L.M.T 08:58:08  = 04:58:08 + 04:00:00

1.      זמן סטנדרטי (S.T – Standart Time):
לעיתים הזמן האזורי – Z.T אינו נוח לשימוש, זאת מכיוון שמיקומה של מדינה  מצוי בשני אזורי זמןועל כן היא קובעת לעצמה זמן אחד עבור כל שטחה.
בדרך כלל נקבע זמן בהפרש של שעות שלמות מ – G.M.T.
מרבית המדינות נוהגות להזיז את השעון במעבר מקיץ לחורף ומחורף לקיץ, לשם נוחות וחיסכון כלכלי – "שעון קיץ", "שעון חורף".
במדינות גדולות כארה"ב ורוסיה נהוגים מספר אזורי זמן וכנגדם בסין נקבע רק אזור זמן אחד.
בשפת היומים נקרא ה"זמן הסטנדרטי" הנגזר מ"אזור הזמן" – "זמן מקומי" (ואין לבלבלו עם "זמן מקומי ממוצע" – LMT).
ה"זמן המקומי"="זמן סטנדרטי" של ישראל בחורף הינו GMT+2 ובקיץ GMT+3

Time zone converter

2.      מחשבון זמנים
כל פעולות חישובי זמנים שלעיל ואחרות, ניתנות לביצוע ע"י מחשבון הזמנים.
הסקלה החיצונית מציינת שעות. הסקלה האמצעית – מעלות אורך. הסקלה הפנימית – אזורי זמן.
העתק התמונה על ניר. הדבק לקרטון ובאמצעות סכין יפנית חתוך על קו העיגול המפריד בין סקלת השעות וסקלת המעלות (מפגש ראשי החיצים). הכנס סיכה במרכז וסובב את הסקלה על פי הנתונים שבתרגיל.

שאלה :
מטוס ממריא משדה הנמצא על קו אורך W120 בתאריך 1.6, שעה 0600 ונוחת לאחר 10 שעות בשדה הנמצא על קו אורך E150. מה תאריך ומהי שעת הנחיתה.
פתרון באמצעות מחשבון זמנים :
הצב קו אורך W120מול שעה 0600.
מצאת כי השעה מול קו אורך E150 שהיא 2400. (זו השעה בשדה הנחיתה בעת המראת המטוס משדה המוצא).
הוסף 10 בכוון תנועת כדור הארץ (נגד כוון השעון) ותמצא ששעת הנחיתה הנה 1000.
מכיוון שהמטוס בטיסתו חוצה את קו התאריך (קו 180) לאחור, הוא נכנס כבר לאזור תאריך של יום חדש ולכן ינחת ב – 2.6.