איגוד לתעופה ספורטיבית (ע"ר)
מספר עמותה – 58-011-688-7

פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 2.9.2019 שהתקיימה בשעה 19:30 במנחת ראשון לציון

נוכחים:  דרור סלומון, אריק ליכטמן, יניב רשף, הראל אזולאי, רוני חרמון, יניב רשף, רובי גוברין, צביקה קלרון, איתן רמתי.

רשם:     אורי אמיתי.

צופה:     רן מובשוביץ.

 1. רישיונות טייס – תאימות ל ICAO

נערכה פגישה עם רת"א בנושא. נפגשו: הראל אזולאי, איתן רמתי, אריק ליכטמן, עו"ד רם גלעדי.

רת"א יתנו את תשובתם בנושא. אם לא תתקבל תשובה מספקת ו/או בתוך פרק זמן שמעבר לו לא נוכל להגיש עתירה מחמת השיהוי, עמדת הוועד היא להגיש עתירה מנהלית, בכפוף לבדיקת העלויות של הגשת עתירה. איתן יבדוק עם עו"ד רן גילעדי את העלויות ויודיע לוועד.

עדכון – עו"ד רן גילעדי ביקש עבור הכנת העתירה וייצוג בבית המשפט סכום של 10,000 ₪ + מע"מ.

 1. טרנספונדרים

בתאריך 5.9.2019 התפרסמו עדכונים לפמ"ת ומשם עולה שנושא הטרנספונדרים יכנס כחובה כבר ביום 7.11.2019. מצד שני, ידוע לנו שנושא הטרנספונדרים עדיין לא עבר בכנסת כתקנה מחייבת.

מתוך ראייה רחבה של צרכי המדינה ולאור העובדה שהבענו את עמדתנו והסתייגויותינו בדיון ברת"א שנערך ב- 2016, אין לוועד התנגדות להצעת התקנה בנושא.

 1. דרישות שינוי של POH (Pilot Operation Handbook)

יש בעייתיות בדרישת הנדסה של רת"א לשכתב את הספרים מחדש, ומנגד היצרנים השונים אינם נלהבים לשתף פעולה.

יש להוציא מכתב לרת"א לגבי הדרישות הבעייתיות של שינויים ב- POH.

עדכון – בתאריך 16.9.2019 נשלח מכתב למר דוידור, מנהל אגף בכיר כשירות אווירית ברשות התעופה האזרחית.

 1. טיול איגוד סתיו 2019

המועד שמתוכנן הינו ליום שישי סוכות 18.10.2019 לקריית שמונה או למצדה. באחריות יניב רשף.

 1. נושאים בטיפול – הראל אזולאי

הראל פנה אל מר ליבי בהט, מנהל תחום בכיר תשתיות אוויריות ברת"א, וביקש לקבוע פגישה בנושאים הבאים:

א.         נתיב קו חוף לכל חברי האיגוד.

ב.         דיון מחדש בנושא קריטריונים ל- CVFR.

ג.         הסבת בעלי רישיון מז"מ ל- רישיון GA.

טרם נתקבלה תשובה ממר בהט. הראל ישלח אליו תזכורת.

 1. סטטוס הפגישה השנתית עם רת"א
 • רשיון מזמ"ים בארץ – בטיפול מול רת"א.

ביום 21 לאוגוסט התקיימה פגישה בין נציגי האיגוד ועו"ד רן גילעדי לבין רת"א והמחלקה המשפטית. בפגישה הסביר קברניט ליבלינג כי עקב הפערים הקיימים בין דרישות ICAO לבין סיליבוס טייסי המז"מ, רת"א מחוייבת להוסיף הערה בדבר אי ההתאמה ברישיונות הטייסים וכן, שמעתה ואילך הרישיון שיקבל בוגר קורס טיס במז"מ יהיה רשיון טיס ספציפי למז"מ, שיהיה תקף רק בישראל.

נערך דיון בנושא שבסיכומו הסכימה רת"א שיש לקיים חשיבה נוספת בנושא.

סוכם שרת"א תחזור בהקדם אל האיגוד עם תשובה האם החשיבה תיערך בשיתוף נציגי האיגוד או שלחילופין, האיגוד ישלח את הצעתו לפתרון המצב בכתב ורת"א תקיים דיון בנושא ללא נציגי האיגוד.

עד היום טרם נתקבלה תשובה מרת"א. ביום חמישי ה 5 לספטמבר נשלח מכתב מטעם עו"ד רן גילעדי בשם האיגוד ובו הצעת האיגוד לפתרון הסוגיה. במכתב נתבקשה רת"א להגיב לא יאוחר מה 19 לספטמבר.

 • דיון מחדש בנושא הקריטריונים לטיסות מז"מ בנתיבי CVFR – בטיפול הראל.
 • המגבלות שהוטלו ע"י רש"ת לש"ת חיפה – לאחר פגישה בין איתן רמתי ואורי אמיתי לבין מר אודי בר עוז סמנכ"ל מבצעים רש"ת, סוכם שכל המגבלות שהוטלו ע"י רש"ת לש.ת. חיפה יבוטלו לאלתר.
 • נושא הבועות בדרום ומגבלות טיסה שמטיל ח"א – בטיפול איתן רמתי.
 • הגעה לבועת אילת – בטיפול איתן רמתי.
 • נחיתות במנחתים שונים ובעיות מפעילים – בטיפול איתן רמתי.
 • הדרכת ג'יירופלן – כרגע, אין מה להוסיף מבחינת רת"א או מבחינתנו. דרישת רת"א, מדריך מוסמך לג'יירופלן – הגיונית.

הנושא בטיפול על ידי טייסי הג'יירופלן. אם ימצאו מדריך קיים שירצה להוסיף הגדר ג'יירופלן , או טייס ג'יירופלן שירצה להוציא רישיון הדרכה, נעזור בשמח

 1. אספה כללית סתיו 2019 – בחירות לוועד

הוחלט לקיים את האספה הכללית ואת הבחירות במנחת עין ורד.

תאריך מטרה: יום שישי 29.11.2019.

לחשוב על שי צנוע לחברים.

לוח זמנים רצוי:

    10:00 התכנסות וכיבוד קל.

    10:30  אספה כללית

    11:00  בחירות לוועד החדש.

    12:00  הודעה על שמות חברי הוועד החדש.

הפגישה הבאה תתקיים ביום שני ה-7.10.2019 שעה 19:30 במנחת עין ורד.