ידיעון האיגוד לתעופה ספורטיבית 

סיכום הפעילות לחודשים דצמבר 2019 – ינואר 2020

09/12/2019    ישיבת העברת מקל  בין הוועד היוצא לוועד הנכנס ובחירת היו"ר.

13/12/2019   פגישת היו"ר החדש עם ציבור הטייסים החדשים באיגוד.

22/12/2019   החל תהליך הרישום לחברות ל-2020 וחידוש הביטוח לטייסי האיגוד.

22/12/2019   דיון ברת"א בנושא רישוי סוג לאז"מ:

                     *  רת"א מודיעה כי החל מ-1.1.2020 ועד להשלמת התקנות
החדשות היא לא תאפשר יותר רישוי סוג חדש (TC) במסלול
BCARS לאז"מים.
*  
רישוי ויבוא דגמי אז"מ חדשים במסלול LSA ימשיך כרגיל.
 

31/12/2019  פגישה עם מחלקת תשתיות קרקעיות ברת"א. בפגישה הועלו
הנושאים הבאים:

*  השתלבות מטוסי האיגוד בשדה החדש שעתיד לקום במזרח חדרה
*  נחיתת מטוסי אז"מ במנחתים חקלאיים.
*  סטטוס המנחתים בשרון.
*  הוחלט לקבוע פגישת המשך עם רש"ת בשיתוף רת"א כדי לוודא
שרש"ת מבצעת את החלטת הות"ל לשילוב אז"מים בשדה החדש
בחדרה.
*  הובא לידיעת האיגוד כי רת"א מתכוונת לעדכן את תקנות המנחתים
בקרוב והאיגוד הביע את רצונו להיות שותף לעידכון התקנות
ולהתאמתן למציאות.
*  רת"א עדכנה שישנה יוזמה מחודשת למנחת באזור לטרון.

01/01/2020  ישיבת הנהלה חודשית – סיכום תוכנית העבודה לשנת 2020

07/01/2020  ערב מקצועי לכלל חברי האיגוד בנושא מטאורולוגיה תעופתית
במנחת ראשון. הועבר ע"י עמית סביר מהשרות המטאורולוגי

08/01/2020  פגישה עם רת"א בנושא קריטריונים להגדר CVFR ונתיב חוף
לאז"מ:

*  נתיב חוף – רת"א הציעה שנכין הצעה מפורטת ונציג בפגישה עם
רע"ן תעבורה ח"א המתוכננת בעוד מספר ימים.
*  לגבי הקריטריונים להגדר CVFR – נעביר הצעה מחודשת.
*  רת"א עדכנה שישנה יוזמה להקטין את עומס הדיווחים בנתיבים
ע"י שילוב של הזדהות ראשונית בלבד והפעלת זע"ט.

14/01/2020    בהמשך לפגישה עם מחלקת תשתיות קרקעיות ברת"א נערכה
פגישה עם ראש מנהלת ההקמה ברש"ת שרון בן עזרא, בנושא
שילוב מטוסי האיגוד בשדה התעופה החדש בחדרה. הוצגו הצרכים
ונתבקשנו להציג נתונים ותחזיות כדי לשלב אותנו בפנים.

15/01/2020   פגישה בחיל האויר עם רע"ן תעבורה ורמ"ד בקרה במפקדת יחידות
הבקרה.

*  בפגישה שהתקיימה בתיאום עם רת"א, נדונו מספר הצעות
לשיפור בבועות ובנתיבים ובראשם פתיחה של נתיב אז"מ בקו
החוף שיחבר את מנחת ראשון לבועת שרון. בחיל האויר הבינו את
החשיבות שיש לנתיב זה, הוגשה הצעה מפורטת שכרגע נידונה
ברת"א וברש"ת.
*  בפגישה העלו נציגי ח"א אירועים של טייס בקר בקשר, כיבוי זע"ט
בחוצה נתב"ג וחדירה של אזמ לTMA תל אביב במעבר דרך הים –
סוכם שהאיגוד יפעל לריענון הנדב"ר בקרב הטייסים.
*  סוכם על קיום ערבי הדרכה בשיתוף נציגים ממערך הבקרה
ויב"אות וביקורים הדדים.

21/01/2020  דיון מקדמי בבית המשפט בעניין העתירה שהגיש האיגוד כנגד כוונת
רת"א להוסיף ברשיון הטייסים הערה המסייגת את רישיון הטיס
בהגדר אז"מ (אי התאמה לכללי ICAO).

*  נקבע שתתקיים ישיבה נוספת בבית המשפט לאחר שרת"א תדון
בהתנגדויות לרישום ההערה ברישיון שהגישו הטייסים.
*  בעקבות הדיון הופצה לטייסי האיגוד הצעה לנוסח מכתב תשובה
לרת"א בנושא ההתנגדות להערה.

28/01/2020   הושגו הנחות  בתעריפי הנחיתה והחנייה בקפריסין  לשנת  2020.

בברכה
איגוד לתעופה ספורטיבית.