לחברים שלום

לקראת סיום הקדנציה של הוועד הנוכחי שפעל בשנים 2018-2019, אנו מביאים לידיעתכם את סיכום הפעילויות של הוועד לשנת 2019.

חברים,
אנו מסיימים קדנציה של שנתיים, ועד חדש נבחר וייכנס לתפקידו כבר השבוע.
ברצוננו לסכם בקצרה את פעילות הועד והאיגוד בשנתיים האחרונות.
ענף התעופה הספורטיבית מתפתח בקצב מהיר בשנים האחרונות, הסביבה בה אנו פועלים משתנה,
ונוצרים כל הזמן מצבים חדשים בהם על הוועד לטפל.
מטוסים
מצד אחד המטוסים מתפתחים ומשתכללים. הביצועים והטווחים משתפרים, ועימם הרצון של
הטייסים להרחיב את הגבולות. טיולים באירופה הפכו לדבר שבשגרה.
עם זאת, ישנם מטוסים מראשית הענף או דומים להם, שטייסיהם נהנים מהפשטות ומהרב-גוניות,
היכולת לנחות בשטח, מטוסים קלים וזולים לתחזוקה.
האחריות של הועד וכולנו היא לשמר ולתמוך בכולם.
טייסים
כמו המטוסים, כך הטייסים. טסים ביננו טייסים ותיקים וטייסים חדשים. טייסים שהוכשרו לטיסה
במז"מ, חלקם עדיין בימים שהדרישה הייתה ל- 1 .שעות הדרכה וחלקם כבר עם 22 שעות הדרכה,
וטייסים שהוסבו מקטגוריות אחרות.
למרות זאת על כולנו לעמוד כיום באותן דרישות שמציב הרגולטור, כולנו טסים באותה סביבה ומרחב
אווירי, באותם תנאים ומגבלות, וכאן נוצרים האתגרים.
הסביבה, המרחב, והרגולציה
התנאים בהם אנו פועלים היום שונים מאד מהתנאים בהם פעלנו בעבר, והם ממשיכים להשתנות
במהירות.
הרשויות השונות אינן סובלניות כבעבר. נעשים מאמצים מכיוונים שונים להגביל ולהסדיר את
הפעילות הן מבחינת תשתיות קרקעיות והן תשתיות אוויריות. מנחתים נסגרים או בסכנת סגירה.
שטחים בהם יכולנו לנחות כמנחת חד פעמי אסורים בשימוש. המצב הביטחוני ויכולות אויבנו אינם
מאפשרים למטוס שאינו מזוהה לטוס מבלי ליצור תקרית עם ח"א והבקרה.
חדשות לבקרים אנו מקבלים מגבלות או דרישות חדשות מהרגולטור. חלקן מוצדקות לדעתנו וחלקן
יוצרות צורך להתמודד.
לצערנו ישנם ביננו טייסים שאינם מפנימים שינויים אלו. לעיתים מבצעים עבירות משמעת ובטיחות
עקב אי-ידיעה, וישנם מקרים שהעבירה מבוצעת ביודעין. כל תקרית כזו מעיבה על הענף כולו, ולעיני
אחרים מצדיקה את המוניטין המפוקפק שיש לטיסה במז"מ.

אני בטוח שכולנו רוצים לשמר ולפתח את התחביב הנהדר הזה, ולשם כך כולנו צריכים להירתם
למשימה. כל טייס שיוצא לטיסה חייב לחשוב לא רק על עצמו אלא על הכלל. וכמובן, בטיחות מעל
הכול.
בטיחות ומקצועיות
ריבוי אירועים ותאונות בשנתיים האחרונות גרם לסיום שירות של מבטח אחד מהשניים שהיו, וצפויה
העלאה דרסטית של פרמיות ביטוח
בחוגים מסוימים, קיימת התנהלות פרועה וזלזול מופגן בנהלים שגורמים נזק לכל הענף ומקשים על
כל ניסיון לשפר תנאים ומרחבים מול הרשויות )רש"ת, רת"א, מפעילי שדות(.
דוגמאות: התגנבות בשקר לנתיב CVFR והפגנת חוסר יידע ומקצוענות בנהלים.
טיסה מתחת לגובה המצוק לאורך קו חוף לעיני כל )תמונות שפורסמו!(.
טיסה לאורך קוו חוף בכלל באזור אסור )פלמחים לכיוון תל יונה(.
טיסה בניגוד להנחיות בקר )הפסקת ההמתנה בקו חוף והעלמות צפונה(.
תלונה על התנהגות של טייסים באיטליה ועוד ועוד.
איננו שופטים ואיננו אוכפים, אבל אנו כן מקבלים את הפידבק מהרשויות, והיחס אלינו בהתאם.
פעילויות הוועד
נושאים בטיפול שוטף
– הסכמי ביטוח: עדיין איננו יודעים מה יקרה בשנה הבאה לאור הפסקת ביטוח ע"י אחד
הסוכנים
– הסכמים עם מפעילי ש"ת – סגירה שנתית עם מגידו, תימן, מצדה, המשך ניסיונות עם
מנחתים נוספים
נושאים שטופלו
– טרנספונדרים – לאור סכנת קרקוע מיידי של כל המז"מ ללא טרנספונדר, הוגשה עתירה
כנגד ההחלטה, והשגנו ארכה של שנה. בהזדמנות זו מזכיר לכולם לטפל בנושא ללא דיחוי
ולהצטרף להזמנה המרוכזת. התהליך לוקח זמן, וב- 12121..1 .מטוס ללא טרנספונדר לא
יוכל לטוס מחוץ לבועה. עדיין מנסים להגיע לפתרון לדילוג מבועה לבועה ללא טרנספונדר
– חיפה – לאחר איסור גורף על מז"מ לנחות ולעבור ב- CTR של שד"ת חיפה, בהתערבות
הוועד הושגו הסכמות וחזרה לשגרה
– רמון – עם המעבר מאילת לרמון, הוטל איסור גורף על אז'מ להגיע לרמון. הוועד פעל
בשיתוף פעולה עם רת"א ורש"ת, והושגו הסכמות לגבי אפשרויות נחיתה. בוצע פיילוט,
והשדה נפתח לאז'מ תחת מגבלות מסוימות כשדה IFR
– חדרה – השגנו דריסת רגל בשדה החדש, כאשר בתכנון הראשוני בכלל "לא ספרו אותנו".
– אימוץ תקנים אירופאים ואמריקאים ליבוא אז"מים ע"י רת"א ופתיחת השוק ליצרנים נוספים
– שיפור השירות שניתן לטייסים ע"י רש"ת – לאחר תלונות מרובות על מודיעין טייס וזמני
התגובה, התקיימה פגישה עם גב' מירה נחמיאס ואנשי צוותה, ואכן חל שיפור ניכר
בתקשורת שלנו עם מודיעין טייס

הדרכת טרייקים – לאחר תקופה ארוכה ללא מדריך טרייקים, התערבות הוועד עזרה
להסדיר את הנושא
נושאים בטיפול
– רישיונות – דרישת רת"א להחזרת רישיונות לשם הטלת מגבלה – האיגוד הגיש עתירה נגד
רת"א לבית המשפט המחוזי שתידון באמצע ינואר 2121.
– העלאת דרישה שלנו לגיבוש הבנות עם רת"א על מתווה ריאלי להסבת רישיון אז"מ לג'נרל
– נתיבים, בועות – המשך טיפול בהרחבת נתיבים )צפון הארץ, קו חוף שלא ב- CVFR ,בועות
נוספות )פתיחת בועה באזור אילת(
– רישוי מטוסים – לדוגמא ג'טפוקס, ספרי מטוס – דרישת רת"א לספרים ייחודיים למטוסים
מסוימים, ביטול1רידוד דרישת רת"א לעדכון ספרי מטוס למטוסים ישנים כתנאי לחידוש of C
A
– הסדרת שימוש במנחתים חקלאיים
– אימוץ תקנים אירופאים ואמריקאים ליבוא אז"מים ע"י רת"א ופתיחת השוק ליצרנים נוספים
– מנחת אשקלון – ישנה אפשרות לפתיחת מחת אשקלון לפעילות מז"מ מוסדרת. הוועד חיפש
מפעיל שייקח על עצמו את הוצאות הפיתוח, הנושא עדיין בטיפול
– נושא טיסה בנתיבי CVFR – בסוף הסקירה.
נושאים עתידיים
– רת"א פותחת במהלך של הגדרת רישיונות מחדש. ההגדרות הנוכחיות נכתבו ב- .89.
ועודכנו עם השנים, אך לא עונות על הצורך המלא. המחשבה היא לאמץ תקנות אירופאיות
או אמריקאיות. זומנו לדיון, איננו יודעים עדיין מה המשמעות, אך בד"כ שינויים יזומים כאלה
אינם לטובתנו.
טיולים וארועים
עקב בעיות ביטוח וחשש מתביעות אישיות, הוחלט בוועד הקודם שלא לארגן טיולים.
החלטנו שטיולים הינם חשובים, ויש לאיגוד מסורת מפוארת בתחום זה, וחשבנו כיצד להוציא לפועל
טיולים מבלי להיכנס לסיכונים ביטוחיים1משפטיים. המתכונת שנבחרה הוכיחה את עצמה, ומסורת
הטיולים חזרה.
כבר בשנת 8.21 ביצענו שני טיולים מוצלחים. בתחילת השנה לאילת, ובסוף השנה לקריית שמונה.
אני מאמין שהוועד הבא ימשיך לארגן 2 טיולים בשנה, ואני מקווה שההשתתפות תגבר ונחזור
למטסים של 11-.91 מטוסים כבעבר.
הבהרות לגבי ה- CVFR
הצורך לטוס עם מז"מ ב CVFR עלה כבר ב 2.21 לאחר שנתיב המז"מ מבאר שבע לאילת נסגר
באמצע השבוע והדרך היחידה לטוס לאילת באמצע השבוע הייתה בנתיבי CVFR.
במאי 1.21 פנה יור וועד האיגוד, יאיר ברדנוב, במכתב לראש רת"א ובו ביקש לפתוח את נתיב
CVFR מבאר שבע לאילת לאזמ גם בימי חול.

באוגוסט 1.21 פרסמה רת"א כי יחל פיילוט בן חצי שנה בו תאושר טיסת מטוסי תעופה ספורטיבית
בנתיבי CVFR לטייסים שיש להם הגדר אווירון קבוצה א )GA.)
בנובמבר 1.21 לאחר שהאיגוד הגיש עתירה נגד רת"א בנושא, הודיעה רת"א כי היא אינה שוללת
הרחבה של האוכלוסיות הרשאיות להשתמש בנתיב. עוד הוחלט בין הצדדים כי בתום הפיילוט יתקיים
מפגש בין נציגי האיגוד לרת"א טרם שתחליט רת"א על מסקנות מהפיילוט.
באפריל 2.21 הודיעה רת"א כי אין מניעה שטייסים שלא עומדים בתנאים שנקבעו בפיילוט והם בעלי
ניסיון תעופתי מוכח בסביבה מבוקרת, יגישו בקשות פרטניות לאישור המנהל שייבדקו לגופן.
ב אפריל 2.21 פנה האיגוד באמצעות היועמ"ש לשעבר לרת"א בבקשה לפירוט הקריטריונים.
בינתיים החברים החלו לשלוח בקשות לרת"א, אשר החלה לאשר לפונים לטוס בנתיבים, אולם בשלב
מסוים נעצרו האישורים ורת"א הודיעה שתפרסם קריטריונים.
רק ב אוגוסט 9.21 ,באיחור של שנה, פרסמה רת"א את הקריטריונים לטיסת טייסי מז"מ בנתיבי ה
CVFR ובהם הדרישה ל 211 שעות.
הועד החליט להיאבק בהחלטה, והוכנה עתירה ע"י היועץ המשפטי.
בנקודה זו, ובהמשך להכנת העתירה ואיסוף המידע, נשקלו שוב הסיכויים מול הסיכונים. החשש היה,
שרת"א "יקבלו" את העתירה ואת הטענה העיקרית שהקריטריונים לא נשקלו ולא נבדקו היטב,
ובמקום להקל בהם, היו מבטלים אותם כליל ומחזירים את הנושא לדיון מחדש. כלומר, שוללים ממי
שכבר קיבלו אישור, את הזכות לטוס ב- CVFR ,עד לפרסום קריטריונים חדשים.
לאחר דיונים רבים ואינספור התייעצויות ולנוכח הסיכון שבהגשת העתירה בעת ההיא הוחלט לבסוף
להמתין בסבלנות ולשקול שוב את הגשת העתירה בעוד ששה חודשים בהם יעשו מאמצים להידבר
עם רת"א לצורך הקלה בקריטריונים.
ביולי 8.21 נערכה פגישה עם רת"א בנושאים שונים. בין היתר הודיעה רת"א בפגישה כי נושא
הקריטריונים יועלה מחדש לדיון אצל ראש רת"א וכי על האיגוד להגיש נייר עמדה.
לסיום
מתחיל להתפתח פילוג ומתחים פנימיים בתוך האיגוד. יש רקע קודם, אולם קוו פרשת המים הינו
כנראה נושא ה- CVFR.
נוצרו טענות על אפליה של צעירים מול ותיקים )בשעות טיסה(, אנשי עין ורד )קרי מטוסי שטח, טיסה
בבועות( מול אנשי ראשון )קרי טיסות לחו"ל, CVFR .)
אנו מקווים להידברות וסיום מהיר של פרשיות אלו, כוחנו באיחוד שלנו ובחזית האחידה שנציג. כולנו
רק נרוויח מזה.
תודה לכולם, מאחלים בהצלחה לוועד הבא.

בברכה
וועד האיגוד לתעופה ספורטיבית.