חברים שלום

איגוד לתעופה ספורטיבית )ע"ר(
86-100-866-7 – עמותה מספר
פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 12.8.2019 שהתקיימה במנחת עין ורד.
נוכחים: דרור סלומון, אריק ליכטמן, יניב רשף, הראל אזולאי, רוני חרמון, יניב רשף,
רובי גוברין, צביקה קלרון, איתן רמתי.
רשם: אורי אמיתי.
0 .דיווח על פגישה עם אודי בר עוז סמנכ"ל מבצעים של רש"ת
איתן דיווח להנהלה על תוכן הפגישה בנושאים השונים:
חיפה:
א. יבוטל הצורך ב" proficincy English ."במידה ובכל זאת רש"ת תחליט לדרוש
אנגלית, ההחלטה תכלול את כלל המשתמשים בשדה.
ב. יבוטל האיסור על מטוסי מז"מ עם טייס בעל הגדר CVFR לחצות את ה- CTR.
ואו לנחות בשדה שלא לצורך יציאה לחו"ל.
לסיכום: בוטלו כל ההגבלות שהוטלו על טייסי ומטוסי מז"מ בחודשיים האחרונים.
שדה תעופה רמון רמון:
א. שדה אילת הישן עבר לרשות עיריית אילת.
ב. פתיחת שדה התעופה רמון ללא מגבלת "יום שבת" הקיימת היום:
מר אודי בר-עוז, סמנכ"ל מבצעים ברש"ת, יבחן את פתיחת שדה רמון ללא
מגבלת "יום שבת" הקיימת היום.
פעילות מזמ"ים בשדה תתואם כמו בעבר עם מגדל אילת לכניסה ויציאה בשעות
חלשות מבחינת פעילות מסחרית.
ג. נתיב חוצה רמון לכיוון אילת- מר אודי בר-עוז, סמנכ"ל מבצעים ברש"ת, הסביר
את הבעיה שלאז"מ לוקח זמן לא מבוטל לחצות את ה- CTR ובזמן זה אין
אפשרות לקיים טיסות IFR בשדה.
בכל מקרה הובטח לבחון את הנושא.
8 .נושא חציית CTR שדה תעופה רמון.
נערך דיון בישיבת הוועד בנושא חציית ה-CTR .
הועלתה הצעה להציע לרש"ת פתרון דומה לפתרון שאומץ ביחס לפעילות דאיה
מגידו מול רמת דוד, היינו הקטנת CTR' עובדה' בסופי שבוע, באופן שיאפשר
למז"מים לחצות את השטח מצפון לדרום וחזרה בלי להיכנס ל-CTR רמון.
לטיפול הראל מול ליבי בהט.
3 .תאימות רשיונות מז"מ לתקן ICAO
נקבעה פגישה ל-8101.6.80 בין נציגי האיגוד ורת"א בנושא זה.
הוחלט- לפרסם לאיגוד נושא קיום הפגישה.
3 .כנס משתמשים עם חיל האוויר.
הראל דיווח על תוכן הכנס.
א. במדור סינכרון בחיל האוויר מונה עובד לנושא המרשים החריגים המתקבלים יום
לפני טיסה, במטרה לייעל את הטיפול בנושאים אלו.
לידיעת הציבור, מדור תכנון בחיל האוויר מטפל בבקשות שבוע מראש.
ב. נושא עומס בפלוטו – בשלב זה נבחנות בחיל האוויר אופציות לטיפול. כנראה לא
יקרה דבר בתקופה הקרובה.
4 .טיול סתיו איגוד.
יניב דיווח על תכנון טיול לסוף ספטמבר.
8 .השתתפות חברי איגוד באספות.
נדון נושא ההשתתפות הדלה של חברי האיגוד באספות של האיגוד.
החלטה
לקיים את האספה הבאה בדצמבר בה יתקיימו גם בחירות ביום שישי בצהרים
כך שחברים יוכלו להגיע גם במטוסים והאירוע יכלול גם אוכל, ושי לחברים.
8 .סיכום פגישה עם רת"א
להפיץ מחדש את סיכום הפגישה עם רת"א ולהחליט על נוסח ההתייחסות לסיכום
הדיון עם רת"א. דרור+אורי.
7 .נתיב תל יונה-בועת השרון לכלל האיגוד.
אורי העלה את המידע על חברת AGL שפעלת בנושאי רגולציה ויכולה לעזור בנושא זה.
החלטה
הראל ינסה לקדם נושא זה עם רת"א ורק במידה ולא יצליח נפנה אליהם.
הפגישה הבאה תתקיים ביום שני ה-8101.1.8 שעה 31:01 במנחת ראשון לציון.