איגוד לתעופה ספורטיבית (ע"ר)
מספר עמותה – 58-011-688-7

פרוטוקול ישיבת הנהלה מתאריך 4.11.2019 שהתקיימה בשעה 19:30 במנחת ראשון לציון

נוכחים:  דרור סלומון, אריק ליכטמן, יניב רשף, הראל אזולאי, רוני חרמון, רובי גוברין, צביקה קלרון, איתן רמתי, איל רז.

רשם:     אורי אמיתי.

 1. עתירת רישיונות טייס – תאימות ל ICAO
 2. סטטוס: העתירה הוגשה לבית המשפט ועדיין אין מועד לדיון.
  רובי טען שכלל לא ידע שנערכה הצבעה על החלטה להגשת העתירה ועל עצם הגשת העתירה.
  אורי השיב שהוא פנה בתאריך 4.10.2019 במייל לכל חברי הוועד, וביקש את החלטת הוועד בכתב להגשת העתירה לצורך הפרוטוקול.
  מבירור שנערך אחרי ישיבת הנהלה התברר ששישה חברי הנהלה הצביעו בעד ההחלטה להגיש את העתירה, והמיילים של המחליטים הופצו לידיעת כל חברי הוועד.
  בעד: דרור סלומון, איתן רמתי, אריק ליכטמן, הראל אזולאי, יניב רשף, רוני חרמון.
  נמנע (לא ידע על ההצבעה וממילא גם לא הצביע): ראובן גוברין.

 3. תקציב 2020.

אורי הציג את תקציב האיגוד לשנת 2020. נערך דיון ולאחריו הצבעה.

בעד התקציב: הצבעה פה אחד ללא נמנעים או שוללים.
התקציב יופץ לחברי האיגוד לצורך אישורו באספה הכללית.
שני סעיפים תקציביים שיועלו לדיון חדש ומידי בוועד החדש הם:
הוצאות משפטיות.
שדה תעופה בשרון.

 1. אירוע מאכר לזכרו של איתן כרמי ז"ל

רוני חרמון הציג את היוזמה לשלב אירוע תעופתי עם אירוע לזכרו של איתן כרמי ז"ל במנחת מאכר, את מהלך האירוע ואת חשיבותו לרבים מהטייסים שהכירו את איתן כרמי וסיכם את האירוע כאירוע מוצלח וחשוב.

מכיוון שמדובר גם באירוע תעופתי שהיה פתוח לכלל חברי האיגוד ושלוועד צריך להיות עניין לקדמו ולעודד אותו, רוני ביקש מהוועד לקבל החלטה בדבר השתתפות האיגוד במימון עלות האירוע בסך 5,000 ₪.

התקיים דיון בנושא. בעיקר הועלתה הטענה שכל שנה יש הרבה תאריכים בהם נפטרו חברי איגוד יקרים מוותיקי ומקימי הענף, ואם נקיים אירוע "לזכרו" של יקירי האיגוד בעלויות המדוברות הרי מדובר בהוצאה תקציבית כבדה ביותר.
ולכן, חייבת להתקבל החלטה מראש על כל הוצאה תקציבית לסוג כזה של אירוע.
כן נטען שמדובר בבקשה למתן
אישור בדיעבד כי ההצעה לא הובאה בפני הוועד מספיק זמן מראש ולא הוגשה בנוהל מתאים ועל כן אין לקבל אותה. בתשובה נטען כי היוזמה לקיום האירוע הייתה מיידית, שלא היה זמן לקיים דיונים ביחס אליה והטענות בדבר נוהל מתאים הן טענות שאינן ממין העניין בנסיבות אלה, ודאי כשאין בנמצא נוהל ספציפי למקרה כזה ושמדובר בתירוץ בלבד מצד מי שמייצג חברים בוועד שממילא לא היו משתתפים באירוע מסוג זה.

רובי גוברין עמד על כך שתתקיים הצבעה ביחס להצעת רוני חרמון רוני שהוועד יקבל החלטה בדבר השתתפות האיגוד במימון עלות האירוע בסך 5,000 ₪.

נערכה הצבעה:
בעד: ראובן גוברין, רוני חרמון.
נגד: דרור סלומון, איתן רמתי, אריק ליכטמן, יניב רשף, הראל אזולאי.
ההצעה לא אושרה.

 1. אירוע הרצאה של הטייס האוסטרלי בעין וורד ב-20.11.2019
  איתן תיאר את מהות האירוע.
  הוחלט:
  האיגוד יקיים ערב עמותה לכלל חברי האיגוד שיכלול הרצאת הטייס האוסטרלי וארוחת ערב. עלות האירוע יהיה 50 ₪ למשתתף שימומן על ידי האיגוד. ניתן להביא אורחים בתשלום של 50 ₪ לאדם. איתן יסגור את נושא ארוחת הערב והארוח עם ג'ינגי.
  החלטה: לפרסם לכלל האיגוד.

 2. אירועי שטח של ג'ינג'י.
  מאחר ואירועים כאלו תורמים לתחושת השייכות של החברים לאיגוד הועלה רעיון
  לממן חלקית את הטייסים חברי האיגוד שיגיעו לאירועי שטח אלו.
  נערכה הצבעה והוחלט בחיוב.
  הוחלט שהוועד הבא יגבש את הפרטים והמנגנון המדויק ליישום החלטה זו.

 3. עתירת הטרנספונדרים

איתן רמתי דיווח על ההתפתחויות בנושא זה.

בקשת האיגוד לקבל צו ביניים לדחיית המועד המחייב מז"מים להתקין טרנספונדר וקרקוע המז"מים שלא יתקינו  נדחתה, בעילה של "שיהוי" אך נקבע מועד לדיון תוך פרק זמן קצר ב-19/11

לפני הדיון, רת"א פנו וביקשו פגישה עם ועד האיגוד. בפגישה שהתקיימה בתאריך 3/11 הסכימה רת"א לדחייה של שנה בביצוע ההחלטה. האיגוד מחכה לנוסח הפשרה  שיסוכם בין עו"ד רן גלעדי לבין המחלקה המשפטית של רת"א.

בקשת האיגוד מרת"א לקבל פיצוי בגין הוצאות העתירה נדחתה ותידון בבית משפט.

יש להמשיך להוציא פרסומים בנושא הרכישה הקבוצתית ולהגביל את תאריך ההצטרפות עד 31.12.2019.

 

 1. ספרי הפעלת המטוס POH
  רובי העלה לדיון את נושא ה-POH.
  בשנה האחרונה התגברה המגמה ברת"א לדרישות לשינוי ספר ההפעלה, כך שיתאים במדויק לכל מטוס ומטוס.
  הדרישה מעמידה במצב קשה עד בלתי אפשרי את הטייסים שרוכשים מטוסים, בעיקר מטוסים שקיימים כבר בארץ, ומעמידה אותם בקונפליקט עם יצרני המטוס שהדרישות לשינויי ספר מטוס אינם נמצאים בראש סדרי העדיפויות שלהם.
  החלטה: להוציא שאלון לחברי האיגוד ולברר כמה בעלי מטוסים מתמודדים היום

עם דרישה לשינוי/תיקון ה-POH.

 

 1. טיול קריית שמונה.
  יניב רשף סיכם את האירוע כמוצלח ביותר על דעת החברים שהשתתפו בו,
  וציין לטובה ובהפתעה מסוימת את החלטת רוב המשתתפים לבצע את מסלול ההליכה "הארוך".
  לאירוע נרשמו 36 מטוסים והשתתפו בפועל 33 מטוסים (63 איש מתוכם 57 טייסים + 6 אורחים)

המסלול כלל נתיב במרשה חריג קולקטיבי תל יונה-פורדיס על קו החוף, טיסה בחלקו הצפוני של CTR  רמת דוד, תוואי המוביל הארצי, הקפה של הארבל וטיסה נמוכה בתוואי הירדן ההררי בתוך CTR ראש פינה ונחיתה במנחת קריית שמונה.

לאחר הנחיתה וקבלת פנים בטבע התחלקנו ל-3 קבוצות לטיול מודרך באזור מעיינות הבניאס והגשר התלוי. לאחר ביצוע מסלול ההליכה, התכנסנו כולם לארוחת בשרים במסעדת "אדמה" בקיבוץ שניר והמראנו כל מטוס לביתו.
האירוע עבר לשביעות רצון המשתתפים וללא אירועי בטיחות.

 1. בחירות ל-2020.
  אורי העלה להחלטה את כמות חברי וועדת ביקורת שיוכלו להיבחר.
  מאחר והתקנון קובע שהמספר הינו מינימום 2 אבל לא תוחם את המספר המקסימלי
  הועלתה הצעה לתחום את הכמות למקסימום 2.
  נערכה הצבעה והוחלט לאשר הצעה זו פה אחד.
  החלטה נוספת נוגעת לכמות חברי הוועד שיוכלו להיבחר. מאחר והתקנון הקיים רשום מינימום שלושה אולם לא תוחם את הכמות המכסימלית, הועלתה הצעה לתחום לשבעה את הכמות המכסימלית של חברי הוועד מה גם שכמות זו תוכננה בתקנון החדש שאושר באספה הכללית האחרונה אולם לא קיבלה תוקף של רשם העמותות. החלטה זו תואמת גם את כמות חברי הוועד בכהונה הנוכחית.
  הוחלט פה אחד לאשר את ההצעה לתחום את כמות חברי הוועד למינימום 3 ולמקסימום 7.

 2. מטוסי ג'ט פוקס
  הועלתה בעיית מטוסים אלו שנתקלים בקשיים גדולים מול קדוש יהודה מרת"א.
  דרור סלומון התנדב לטפל בבעיה זו.
  לאחר הישיבה עדכן דרור כי שי פופר (טייס ג'ט פוקס) שמרכז את הנושא מול רת"א עדכן כי הנושא לדעתו לקראת סיום וכי נעודכן במידה ותידרש התערבות של האגודה

 3. בועת מז"ים אילת – הראל מטפל בנושא זה מול רת"א.

 4. רישום סוגי מזמ'ים חדשים – הנושא נתקל בקשיים ברת"א במיוחד בגלל שנדרשת חקיקה נרחבת בנושא זה, וכרגע חקיקה זו אינה נמצאת בעדיפות במחלקה המשפטית ברת"א.

 5. נתיב קו חוף מתל יונה לבועת השרון לכלל האיגוד.
  נושא זה מטופל על ידי הראל אזולאי. כרגע הנושא לא היה בתהליך בגלל תקופת החגים הארוכה. הראל יבדוק סטטוס ברת"א וידווח.
  אין ספק שפתיחת נתיב זה יוריד מאוד את הלחצים של חברים לקבלת הגדר מיוחד
  לטיסה ב-
  CVFR.
  הראל יכין הצעה לדיון בישיבה הבאה עם קריטריונים חדשים להסבה לטיסה בנתיבי
  CVFR.

 6. הסבה מרישיון מז'מ לרישיון GA.
  נושא זה נמצא בהמתנה באיגוד להעלאה מול רת"א עד גמר החלטה בנושא נתיב תל יונה-בועת השרון.
  הראל יכין הצעה לדיון בישיבה הבאה לקריטריונים להסבה מרישיון מז'מ לרישיון
  GA.

 

 1. סיוע רת"א להפעלת מנחתים
  איתן רמתי מנה את רשימת המנחתים בהם יש לבקש את התערבות או סיוע של רת"א למניעת סגירתם ולמתן אפשרות נחיתה למטוסי מז'מ. מכתב בנושא הועבר למר מעוז קרמר ממדור תשתיות ברת"א וכן בקשה לקיים דיון בנושא בשיתוף הגורמים הרלוונטים ברת"א.

 2. אכיפה נגד קומץ טייסים פורעי חוק
  יש להוציא קול קורא לחברי האיגוד בנושא התנהגות חסרת אחריות של קומץ טייסים שבהתנהגותם גורמים נזק לכלל טייסי האיגוד.
  רת"א מודעת לחלק מהמקרים וזה מחבל באפשרות של הוועד לייצג את כלל האיגוד בכבוד ולהשיג הישגים חדשים.
  הוועד החליט להזהיר טייסים אלו עד כדי החלטה להוציאם מהאיגוד לתעופה ספורטיבית.

 

 

הפגישה הבאה, והאחרונה לוועד זה תתקיים ביום שני ה-2.12.2019 שעה 19:30
במנחת עין ורד.