האיגוד לתעופה ספורטיבית (ע"ר)
מספר עמותה – 58-011-6887

פרוטוקול ישיבת וועד שהתכנסה והתקיימה ביום רביעי
ה- 1.1.2020 בשעה 19:30 במנחת ראשון לציון.

נוכחים:            דוידי הולנדר, אריק ליכטמן, איתן רמתי, גיא קהילה, רוני חרמון,
יניב רשף,
נעדר:             דוד אפריאט.
רשם:             אורי אמיתי.

 

 1. תוכנית העבודה 2020
  עיקר האסיפה הוקדש לתוכנית העבודה לשנת 2020. הועד עבר על כל הסעיפים ודן בהם. התוכנית תתפרסם לידיעת כל חברי האגוד

 2. נתיב תל יונה-בועת השרון וטיסה בנתיבי CVFR
  גיא דיווח שכ-50% מטייסי האיגוד רשאים היום לטוס בנתיבי
  CVFR.
  גיא דיווח שיערכו שתי פגישות עם רת"א בנושא נתיב החוף ובנושא טיסה בנתיבי
  CVFR.
  1.2020 עם רת"א בלבד.
  15/1/2020 עם חיל האוויר ורת"א.

 3. ערבי הרצאות מקצועיים לחברי האיגוד
  ביום 7.1.2020 יתקיים ערב בנושא מטאורולוגיה במנחת ראשון לציון.
  השאיפה היא לקיים 4 ערבים מקצועיים בשנה

 

 1. טיולים ומטסים
  יניב מתכנן מטס בחודש מרץ. הכוונה היא לבצע 3-4 מטסים בשנה.
  איתן רמתי יבדוק עם וועדת ביטוח נושא ביטוח למטסי שטח.

 2. שיתופי פעולה עם אגודות תעופה אחרות.
  אריק דיווח על רצון אגודת הדאייה לקיים שת"פ בנושאים מול רת"א.
  שיתופי פעולה אפשריים רק על נושאים בעלי אינטרסים זהים. הכוונה היא לנהל דיונים ראשית מול אגודת התעופה הכללית לאחר שיבחר שם ועד חדש.

 3. רישוי טייסים.
  דיון יערך בבית המשפט בלוד בתאריך 21.1.2020.
  דווח על כך שרת"א החלה לעשות רביזיה בנושא תקנות רישוי כלי טייסי וטייסים.
  שינוי בתקנות שרת"א מובילה עלול לבטל תקנות שונות שכיום הם לטובת הענף.
  אריק – נראה שבעדכון תקנות הרשיונות לצ"א – רת"א מתכוונת להסתמך על התקינה הפדרלית האמריקאית (
  FAR). בגלל הגישה המודולרית שם לרישוי צ"א.

 להוציא קריאה לטייסים להגיע לדיון בתאריך זה לבית המשפט.

 1. הקלות הסבה לרישיון GA
  דוידי ואריק יפגשו עם רוני צ'אפו בנושא זה.

 2. תקנות רישוי מטוסי אז"מ.
  אריק פירט את הפגישות עם הנדסה ברת"א . רת"א החלה מהלך של עדכון תקנות הרישוי לאז"מים. עד השלמת העדכון – החל מ-1.1.20 רת"א לא תאפשר יותר רישוי במסלול
  TC לפי  BCAR-Sלדגמים חדשים . רישוי דגמים חדשים במסלול LSA עדיין יהיה אפשרי.

 3. בועת אילת + נתיב חוצה רמון – להעלות לדיון ברת"א.

יש לחפש אפשרות נחיתה באזור אילת ואפשרות לנתיב הגעה, מערבי או מזרחי – איתן.

 1. שיפורים שונים בנתיבים שונים – לטיפול גיא.

 2. איתן רמתי דיווח על פגישה ברת"א עם ראש מחלקת תשתיות קרקעיות מר דדי מנשה.

א. מנחתים חקלאיים. – לא ניתן לחייב בעל רשיון הפעלה למנחת, לאפשר נחיתה למטוס כלשהו בניגוד לרצון המפעיל. הוצע לנו להביא חוות דעת מעו"ד לגבי תקנות המנחתים. במידה וחוות הדעת תהיה כזו המסירה כל אחריות ממפעיל המנחת בעת נחיתת אז"מ בעת שהמפעיל לא נוכח, אזי רת"א יבחנו את חוות הדעת ויסייעו לנו בפנייה אל מפעילי המנחתים. יחד עם זאת הבהיר שוב מר מנשה כי לא אין זה בסמכותה של רת"א לחייב מפעיל מנחת לאפשר נחיתה של מטוס כלשהו במנחת. 

עוד הציע לנו מר מנשה לבדוק עלות של פוליסת ביטוח למנחתים חד פעמיים.

מנכ"ל חברת כימניר אודי זוהר עמו התקיימה בעבר פגישה, הוחלף וכדאי לתאם פגישה עם מחליפו

ב. שדה התעופה בשרון – מר מנשה עדכן  כי בהמשך לישיבה שנערכה עם רש"ת לפני כשבוע בנושא ש"ת חדרה, אין בפרוגרמה שהוצגה לו מקום לאזמ"ים. תערך פגישה עם מתכנני שדה התעופה כדי להסדיר זאת.

ג. עין ורד ותנובות – רת"א מוכנה לסייע לאיגוד בפעילותו להשארת המנחתים על כנם באמצעות מכתב תומך אולם אין בידה לסייע מעבר לכך.

ד. מנחת קריית שמונה ופיק – לא ניתן לנחות בהם בשבתות. אין זה בסמכותה של רת"א להתערב בשיקולי בעל רשיון הפעלה

ה. מר מנשה דיווח על כוונת רת"א לבצע רביזיה בתקנות המנחתים.

ו. פתיחת מנחתים חדשים אינה בסמכותה של רת"א. רת"א מעניקה רשיון הפעלה רק לאחר שמבקש הרשיון עמד בכל התנאים הקבועים בחוק ובכלל זה הסכמת בעל הקרקע

החלטה: איתן יבדוק את נושא חוות הדעת המשפטית ואת נושא הביטוח וכן יפנה לרן פוני בנושא עדכון הפרוגרמה לשת חדרה

 1. מטוסי ג'ט פוקס.
  בשלב זה נראה שנפתרה הבעיה ומטוסים החלו לקבל
  COA.

 

 1. תקנון חדש
  יניב רשף מונה לטפל בתקנון החדש.

 2. העסקת יועמ"ש
  יש לבדוק את הצורך בהעסקת יועמ"ש לייעוץ בנושאים שונים להנהלה.
  יניב העלה את שמו של עו"ד גדי אלבז וקיבל הצעת מחיר.
  איתן יפנה לרן גלעדי בנושא זה.

 3. יניב רשף העלה בקשה לקיים דיון בעתיד על דו"ח מבקר האיגוד של 2019 – יתבצע בפגישת הועד הבאה.

 4. הוצאות נסיעה לחברי הוועד
  נערך דיון חוזר בנושא.
  החלטה: חברי הוועד יגישו פעם ברבעון את כלל הוצאות הנסיעה שלהם בהתאם
  להחלטה קודמת בנושא.

 5. מסמך זכויות טייסים שנרשמים לאיגוד ומשלמים דמי הרשמה מלאים ואלו שמשלמים 50%

נערך דיון בנושא.
הוחלט פה אחד לאשר את המסמך ולהעלותו לאתר האיגוד.

 

 1. אירוע של זיו ברוש
  דוידי דיווח על רצונו של זיו ברוש לערוך אירוע בעין ורד במימון המשפחה ובעזרת האגוד.

 

 1. אירוע ציקלון
  רוני חרמון תיאר בקצרה את האירוע.
  רוני רוצה לקבל את האפשרות להעניק צ'ופרים לטייסים לאירועים שונים.
  . יוחלט על פרסים פרטנית לכל אירוע.

 

 1. אכיפה שרת"א מבצעת
  התקיים דיון והתקבלה מסקנה שרת"א ברוב המקרים מענישה טייסים לחומרה.
  הצעה: לבצע סקר-שאלון על תהליכי אכיפה נגד טייסי האיגוד, וכמה מהם נגמרו
  בזיכוי.
  יניב בשיתוף עם דוידי ינסח שאלון בנושא.

  הישיבה הבאה תיערך ביום רביעי 5.2.2020 שעה 19:30 במנחת עין ורד.