האיגוד לתעופה ספורטיבית (ע"ר)

מספר עמותה – 58-011-6887
פרוטוקול ישיבת וועד שהתכנסה והתקיימה ביום שני
ה- 9.12.2019 שעה 19:30 במנחת עין ורד
נוכחים:

הוועד היוצא: דרור סלומון, איתן רמתי, אריק ליכטמן, יניב רשף, רוני חרמון,
ראובן גוברין, צביקה קלרון.
נעדר: הראל אזולאי.
הוועד הנכנס: דוידי הולנדר, גיא קהילה, דוד אפריאט, איתן רמתי, אריק
ליכטמן, יניב רשף, רוני חרמון.
אורחים: חברי וועדת הביקורת החדשים: עמירם רוזנבלום, ראובן גוברין.
רשם: אורי אמיתי.

1. דרור סלומון, יו"ר הוועד היוצא, סקר חלק מהנושאים שטופלו בשנתיים האחרונות. דרור ציין שלכל נושא יש תיק מסודר אותו הוא יעביר ליו"ר החדש.

2. איתן רמתי סקר את השתלשלות התביעה של רן מובשוביץ כנגד האיגוד. בהמשך ציין איתן שרן מובשוביץ הגיש ביום חמישי, ערב הבחירות תביעה נוספת לקבלת צו מניעה נגד קיום הבחירות וגם תביעה זו נדחתה על ידי בית המשפט.

3. אריק ליכטמן העלה את נושא ביטוח הדירקטורים.
הוחלט: דווידי יערוך שיחה עם רן גילעדי בנושא זה.

4. בחירת יו"ר לאיגוד:
דווידי הולנדר הציע את מועמדותו לתפקיד.
נערכה הצבעה.
הוחלט פה אחד: למנות את דוידי הולנדר ליו"ר האיגוד לתעופה ספורטיבית.

5. דבר היו"ר הנבחר:

5.1 הודה לדרור סלומון על השנתיים בהן מילא את תפקידו וקידם נושאים רבים.

5.2 מבקש מהחברים לקרוא את הפרוטוקולים מהשנה האחרונה ואת דו"ח
וועדת הביקורת. מדו"ח זה יש להפיק מסקנות רלוונטיות לעתיד. הדו"ח
כולל גם דעה לגיטימית של חבר איגוד על עתיד האיגוד. יש להתייחס לדעה
זו כמו לדעה של כל חבר איגוד. אין מתפקידה של וועדת הביקורת להתוות
מדיניות.
תגובת הוועד היוצא לדו"ח וועדת ביקורת, תתפרסם למחרת יום ישיבת
הוועד.

5.3. חזון לאיגוד, תוכנית עבודה ועדיפויות.
יש לגבש יחד עם חברי האיגוד.
התוכנית תבנה כך שתכלול בצורה פרופורציונלית נושאים כללים ונושאים
המקדמים את "המגזרים" השונים. הנושאים יכללו מטרות לטווח הרחוק
והקרוב. הרשימה תבנה ע"י הוועד בעזרת כל חברי העמותה ותהיה שקופה
לחברים. הועד יגיב כמובן לאירועים בשטח כך שהרשימה תהיה דינמית.

5.4 חפיפה: גיא עם הראל, דוידי עם דרור.
תערך סדרת פגישות עם מגזרים שונים של האיגוד, ונשמע על הנושאים
המציקים לכל מגזר. מידע זה יעזור לגבש תוכנית פעולה.
פגישה ראשונה תיערך בראשון לציון, ביום שישי הקרוב עם קבוצת הטייסים
החדשים.

5.5 אירועים ומטסים:
חשוב מאוד חברתית. יש להמשיך במתכונת שגובשה בשנת 2019 הכוונה
היא ליזום ולבצע מספר מטסים כל שנה שיתרכזו בפן התעופתי, מסלול
מעניין שרוב הטייסים אינם טסים בו ביום יום, מנחת מעניין וביקורים
בי"באות ובטייסות. השאיפה שרוב טייסי העמותה יוכלו וירצו להשתתף.
תוך התחשבות בטייסים הדתיים ובשטחי הפעלה.

5.6 יש לארגן אחת לרבעון ערב הרצאות מקצועיות בנושאים כגון: ניווט,
מטארולוגיה, חוקה, טיסות לחו"ל והדרכות שמתאימות לטייסים צעירים
וותיקים.

5.7 ישיבת הוועד תתקיים אחת לחודש בימי רביעי בערב בשעה 19:30. פעם
במנחת ראשון לציון ופעם במנחת עין ורד לסירוגין.

5.8 החלטות וועד האיגוד:
בישיבת וועד, בכל קוורום.
קבלת החלטה במייל, בשיחת וועידה או בוואצאפ מותרת בתנאי שכל
חבריי הוועד נוכחים או שולחים את החלטתם.

5.9 אריק ליכטמן, מציע שעל מנת להגביר את הבטיחות והמודעות, שנפרסם
ללא שם הטייס וללא אות קריאה מטוס, כל אירוע בטיחותי שהובא
לידיעתנו גם אם לא הוסקו מסקנות לגבי הגורמים/סיבות לאירוע.
מעין הודעה מוקדמת שתספק מידע ראשוני לטייסים.
מבחינת "שאחרים לא יפלו לאותו בור".
צביקה קלרון ירכז וישלח להפצה אירועים אלו.

6. תפקידים

גיא קהילה – תשתיות אוויריות.
יניב רשף – אירועים ומטסים.
רוני חרמון – אירועי ערב מקצועיים.
אריק ליכטמן –רישוי כלי טייס וטייסים. עבודה מול פק"א ברת"א.
דוד אפריאט – תשתיות קרקעיות, נושאי תחזוקה מול רת"א ואיש הקשר
של האיגוד עם הטייסים החדשים.
איתן רמתי – תשתיות קרקעיות, דיברור הוועד. יש לשאוף לפרסום חודשי
לחברים.

יועצים חיצוניים לוועד:
צביקה קלרון – בטיחות.
רן פוני + יהודה שביט – נושא ביטוח .

7. שונות

7.1 דווידי דיווח על פגישה עם יאיר ברדנוב בנושאים שונים.
7.2 יש לקבוע פגישה עם מר רמי ליבלינג, ראש פק"א.
7.3 אריק ליכטמן נתן סקירה ממצה לגבי סוגי רישוי מזמ"ים הקיימים בארץ.
תקן LSA ותקן BCAR-S.
אריק המשיך להסביר מה קורה היום באירופה ומה קורה בארץ ומה
לדעתו יהיה הכיוון בתקופה הקרובה – לאור כוונת רת"א
להגדיר מחדש את נושא רישוי מטוסים.
7.4 יעדים: ערב מקצועי בינואר, אירוע \ מטס בפברואר.
7.5 נבחרו שלושה מורשי חתימה לאיגוד: דוידי, יניב, אורי.
7.6 יש לתאם פגישה משותפת עם ועד האגודה לתעופה כללית כדי לבדוק
אפשרויות לשיתוף פעולה בנושאים מסוימים ככח גדול יותר מול
הרגולטור.
8. ישיבות קרובות ברת"א:

22/12/2019 – ישיבה ברת"א בנושא רישוי כלי טייס – אריק.
31/12/2017 – דיון ברת"א בנושא תשתיות קרקעיות בשעה 13:30.
דווידי + איתן + דודו.
2/1/2019 – דיון/התייעצויות ברת"א עם הציבור בנושא תיקון לרישיונות
מז"מ. אריק + דודו.
22/1/2020 – דיון בבית המשפט המחוזי בלוד, דיון בנושא הרישיונות.
פרופ' רן גלעדי, דוידי, אריק.