דף הבית   |  אודות האגודה צור קשר    The Israeli Light Sport Aircraft Association
 
 
  »  התעופה הספורטיבית  
  »  הכל לטיסה  
  »  הנהלה וועדות  
  »  טיסה לחו"ל  
  »  ידע תעופתי כללי  
  »  קונים מוכרים  
  »  Welcome  
 

   

 
 
 
 
 
 
 

<html>
<head>
<title>Hobbies - Piloting תחביבים - טיסה</title>
</head>
 
<body background="tecbkgnd.gif" bgcolor="#669999" text="#000000" link="#990000" vlink="#333300" alink="#FF9900">
 
<H2>Bubbles</H2>
<div id="Bubbles">
<LI>BUGOV,Y,W,314035N0345300E,4,בועת גוברין</LI>
<LI>BSARN,Y,W,323140N0345920E,6,בועת שרון צפון</LI>
<LI>BSARS,Y,A,322000N0345520E,6,בועת שרון דרום</LI>
<LI>BZVUL,Y,A,325230N0350800E,4,בועת זבולון</LI>
<LI>BHARF,Y,W,302600N0344620E,14,בועת חריף</LI>
<LI>BYERU,Y,W,304600N0350000E,10,בועת ירוחם</LI>
<LI>BKRML,Y,W,325620N0351700E,6,בועת כרמיאל</LI>
<LI>BLHAV,Y,W,313100N0345100E,5,בועת להבים</LI>
<LI>BNTOF,Y,W,325000N0351820E,5,בועת נטופה</LI>
<LI>BNGDI,Y,W,312040N0351630E,10,בועת עין גדי</LI>
<LI>BFRAN,Y,W,303000N0350300E,10,בועת פארן</LI>
<LI>BZNIF,Y,W,301100N0345400E,10,בועת צניפים</LI>
<LI>BSVTA,Y,W,310130N0343310E,14,בועת שבטה</LI>
<LI>BDROT,Y,W,313000N0344100E,8,בועת שדרות</LI>
<LI>BSTIM,Y,W,301100N0350430E,4,בועת שיטים</LI>
<LI>BMGWA,Y,A,324130N0352130E,5,בועת מגידו א מערב</LI>
<LI>BMGWB,Y,A,323630N0352320E,5,בועת מגידו ב מערב</LI>
<LI>BMGEA,Y,W,324500N0352800E,4,בועת מגידו א מזרח</LI>
<LI>BMGEB,Y,W,323700N0352920E,3,בועת מגידו ב מזרח</LI>
</div>
<div id="BUGOV">
<LI>315005N0345836E</LI>
<LI>314820N0350240E</LI>
<LI>314715N0350454E</LI>
<LI>314539N0350708E</LI>
<LI>314351N0350444E</LI>
<LI>314238N0350228E</LI>
<LI>314034N0345936E</LI>
<LI>313652N0345724E</LI>
<LI>313721N0345433E</LI>
<LI>313607N0345150E</LI>
<LI>313546N0344927E</LI>
<LI>313736N0344936E</LI>
<LI>314026N0344901E</LI>
<LI>314223N0344956E</LI>
<LI>314442N0345003E</LI>
<LI>314420N0345233E</LI>
<LI>314139N0345646E</LI>
<LI>314526N0345813E</LI>
<LI>314748N0345430E</LI>
<LI>314857N0345452E</LI>
<LI>315006N0345439E</LI>
<LI>315136N0345730E</LI>
<LI>315006N0345835E</LI>
<LI>315005N0345836E</LI>
</div>
<div id="BSARN">
<LI>323651N0350325E</LI>
<LI>323149N0350558E</LI>
<LI>322950N0350221E</LI>
<LI>322905N0350132E</LI>
<LI>322837N0345825E</LI>
<LI>322744N0345730E</LI>
<LI>322708N0345702E</LI>
<LI>322717N0345346E</LI>
<LI>322818N0345420E</LI>
<LI>322922N0345336E</LI>
<LI>323139N0345410E</LI>
<LI>323636N0345523E</LI>
<LI>323525N0345816E</LI>
<LI>323443N0345827E</LI>
<LI>323651N0350326E</LI>
<LI>323651N0350325E</LI>
</div>
<div id="BSARS">
<LI>322618N0345411E</LI>
<LI>322708N0345535E</LI>
<LI>322704N0345703E</LI>
<LI>322432N0345823E</LI>
<LI>322349N0350045E</LI>
<LI>322235N0350023E</LI>
<LI>322140N0350029E</LI>
<LI>322029N0345957E</LI>
<LI>321733N0345936E</LI>
<LI>321724N0345948E</LI>
<LI>321323N0345758E</LI>
<LI>321240N0345728E</LI>
<LI>321309N0345509E</LI>
<LI>321313N0344955E</LI>
<LI>321340N0344950E</LI>
<LI>321540N0345020E</LI>
<LI>321605N0345032E</LI>
<LI>321620N0345119E</LI>
<LI>321850N0345201E</LI>
<LI>321922N0345205E</LI>
<LI>322111N0345247E</LI>
<LI>322156N0345147E</LI>
<LI>322312N0345206E</LI>
<LI>322347N0345226E</LI>
<LI>322434N0345304E</LI>
<LI>322604N0345324E</LI>
<LI>322616N0345405E</LI>
<LI>322618N0345411E</LI>
</div>
<div id="BZVUL">
<LI>325451N0350555E</LI>
<LI>325454N0350605E</LI>
<LI>325427N0351002E</LI>
<LI>325403N0351012E</LI>
<LI>325350N0351013E</LI>
<LI>325328N0351045E</LI>
<LI>325223N0351025E</LI>
<LI>325201N0351020E</LI>
<LI>324923N0350859E</LI>
<LI>325011N0350741E</LI>
<LI>325035N0350714E</LI>
<LI>325059N0350554E</LI>
<LI>325352N0350529E</LI>
<LI>325449N0350553E</LI>
<LI>325451N0350555E</LI>
</div>
<div id="BHARF">
<LI>301012N0344322E</LI>
<LI>302257N0343832E</LI>
<LI>302336N0343811E</LI>
<LI>302355N0343745E</LI>
<LI>302640N0343636E</LI>
<LI>303029N0343528E</LI>
<LI>303048N0343720E</LI>
<LI>303413N0343956E</LI>
<LI>303550N0344154E</LI>
<LI>303653N0344421E</LI>
<LI>303836N0344606E</LI>
<LI>303912N0344749E</LI>
<LI>303728N0344805E</LI>
<LI>303654N0344952E</LI>
<LI>303559N0345155E</LI>
<LI>303458N0345221E</LI>
<LI>303357N0345238E</LI>
<LI>303319N0345354E</LI>
<LI>303133N0345506E</LI>
<LI>303037N0345529E</LI>
<LI>302854N0345507E</LI>
<LI>302625N0345532E</LI>
<LI>302209N0345644E</LI>
<LI>301845N0345330E</LI>
<LI>301710N0345108E</LI>
<LI>301401N0344735E</LI>
<LI>301226N0344629E</LI>
<LI>301136N0344427E</LI>
<LI>301012N0344322E</LI>
</div>
<div id="BYERU">
<LI>310336N0345023E</LI>
<LI>305942N0344627E</LI>
<LI>305736N0344731E</LI>
<LI>305514N0344712E</LI>
<LI>305224N0344935E</LI>
<LI>305138N0344943E</LI>
<LI>304610N0344726E</LI>
<LI>304340N0344720E</LI>
<LI>304152N0344755E</LI>
<LI>304031N0344913E</LI>
<LI>303913N0344946E</LI>
<LI>303851N0345011E</LI>
<LI>304031N0345327E</LI>
<LI>304035N0345411E</LI>
<LI>304144N0345615E</LI>
<LI>304148N0345709E</LI>
<LI>304119N0345757E</LI>
<LI>304042N0345759E</LI>
<LI>303936N0345722E</LI>
<LI>303853N0345652E</LI>
<LI>303842N0345655E</LI>
<LI>303841N0345718E</LI>
<LI>303836N0345739E</LI>
<LI>303852N0345834E</LI>
<LI>304012N0350004E</LI>
<LI>303851N0350138E</LI>
<LI>303837N0350241E</LI>
<LI>303908N0350302E</LI>
<LI>303920N0350338E</LI>
<LI>303926N0350426E</LI>
<LI>303954N0350506E</LI>
<LI>303950N0350552E</LI>
<LI>304029N0350717E</LI>
<LI>303818N0351022E</LI>
<LI>303916N0351110E</LI>
<LI>303930N0351214E</LI>
<LI>304841N0351411E</LI>
<LI>304959N0350755E</LI>
<LI>305033N0350535E</LI>
<LI>305145N0350258E</LI>
<LI>305407N0350016E</LI>
<LI>305452N0345821E</LI>
<LI>310333N0345023E</LI>
<LI>310336N0345023E</LI>
</div>
<div id="BKRML">
<LI>325918N0350549E</LI>
<LI>325709N0350525E</LI>
<LI>325511N0350605E</LI>
<LI>325445N0351018E</LI>
<LI>325319N0351056E</LI>
<LI>325322N0351114E</LI>
<LI>325309N0351136E</LI>
<LI>325253N0351246E</LI>
<LI>325301N0351509E</LI>
<LI>325228N0351810E</LI>
<LI>325242N0352130E</LI>
<LI>325213N0352508E</LI>
<LI>325218N0352626E</LI>
<LI>325151N0352718E</LI>
<LI>325355N0352824E</LI>
<LI>325539N0352750E</LI>
<LI>325715N0352654E</LI>
<LI>325907N0352611E</LI>
<LI>325917N0352509E</LI>
<LI>325917N0350605E</LI>
<LI>325918N0350549E</LI>
</div>
<div id="BLHAV">
<LI>313627N0345711E</LI>
<LI>313653N0345524E</LI>
<LI>313555N0345259E</LI>
<LI>313452N0345115E</LI>
<LI>313538N0344923E</LI>
<LI>313355N0344858E</LI>
<LI>313200N0344826E</LI>
<LI>313044N0344737E</LI>
<LI>313016N0344746E</LI>
<LI>312656N0344635E</LI>
<LI>312524N0344946E</LI>
<LI>312433N0345044E</LI>
<LI>312352N0345134E</LI>
<LI>312321N0345221E</LI>
<LI>312331N0345224E</LI>
<LI>312652N0345201E</LI>
<LI>313004N0345405E</LI>
<LI>313158N0345435E</LI>
<LI>313625N0345709E</LI>
<LI>313627N0345711E</LI>
</div>
<div id="BNTOF">
<LI>325319N0351057E</LI>
<LI>325217N0351036E</LI>
<LI>324905N0350909E</LI>
<LI>324823N0351032E</LI>
<LI>324726N0351208E</LI>
<LI>324622N0351252E</LI>
<LI>324641N0351628E</LI>
<LI>324611N0352135E</LI>
<LI>324653N0352406E</LI>
<LI>324910N0352400E</LI>
<LI>325121N0352650E</LI>
<LI>325151N0352718E</LI>
<LI>325218N0352628E</LI>
<LI>325213N0352509E</LI>
<LI>325241N0352131E</LI>
<LI>325227N0351810E</LI>
<LI>325300N0351512E</LI>
<LI>325254N0351246E</LI>
<LI>325308N0351137E</LI>
<LI>325322N0351113E</LI>
<LI>325319N0351057E</LI>
</div>
<div id="BNGDI">
<LI>312120N0352158E</LI>
<LI>312054N0352128E</LI>
<LI>312027N0352109E</LI>
<LI>311936N0352101E</LI>
<LI>311852N0352116E</LI>
<LI>311812N0352139E</LI>
<LI>311744N0352222E</LI>
<LI>311736N0352255E</LI>
<LI>311411N0352128E</LI>
<LI>311204N0352119E</LI>
<LI>310927N0352147E</LI>
<LI>310909N0352041E</LI>
<LI>311245N0351529E</LI>
<LI>311404N0351501E</LI>
<LI>311914N0350857E</LI>
<LI>312119N0350642E</LI>
<LI>312446N0351112E</LI>
<LI>312525N0351322E</LI>
<LI>312936N0351814E</LI>
<LI>313016N0352128E</LI>
<LI>312932N0352316E</LI>
<LI>312747N0352042E</LI>
<LI>312748N0352133E</LI>
<LI>312726N0352159E</LI>
<LI>312722N0352221E</LI>
<LI>312711N0352203E</LI>
<LI>312509N0352203E</LI>
<LI>312404N0352307E</LI>
<LI>312145N0352309E</LI>
<LI>312136N0352236E</LI>
<LI>312120N0352158E</LI>
</div>
<div id="BFRAN">
<LI>303839N0345033E</LI>
<LI>304012N0345330E</LI>
<LI>304019N0345419E</LI>
<LI>304130N0345622E</LI>
<LI>304132N0345705E</LI>
<LI>304109N0345738E</LI>
<LI>304043N0345740E</LI>
<LI>304006N0345724E</LI>
<LI>303854N0345638E</LI>
<LI>303832N0345643E</LI>
<LI>303828N0345712E</LI>
<LI>303823N0345741E</LI>
<LI>303839N0345841E</LI>
<LI>303954N0350003E</LI>
<LI>303836N0350125E</LI>
<LI>303818N0350259E</LI>
<LI>303851N0350319E</LI>
<LI>303903N0350353E</LI>
<LI>303901N0350434E</LI>
<LI>303930N0350514E</LI>
<LI>303927N0350559E</LI>
<LI>304005N0350714E</LI>
<LI>303759N0351010E</LI>
<LI>303720N0350949E</LI>
<LI>303625N0351002E</LI>
<LI>303530N0351059E</LI>
<LI>303522N0351119E</LI>
<LI>303341N0351050E</LI>
<LI>302921N0350956E</LI>
<LI>302710N0350849E</LI>
<LI>302140N0350829E</LI>
<LI>302007N0350806E</LI>
<LI>301911N0350740E</LI>
<LI>301824N0350638E</LI>
<LI>301811N0350440E</LI>
<LI>301735N0350244E</LI>
<LI>301729N0350052E</LI>
<LI>301812N0345923E</LI>
<LI>301913N0345832E</LI>
<LI>302032N0345809E</LI>
<LI>302228N0345821E</LI>
<LI>302319N0345746E</LI>
<LI>302422N0345719E</LI>
<LI>302713N0345648E</LI>
<LI>302857N0345617E</LI>
<LI>303012N0345720E</LI>
<LI>303600N0345428E</LI>
<LI>303720N0345232E</LI>
<LI>303839N0345033E</LI>
</div>
<div id="BZNIF">
<LI>300924N0344341E</LI>
<LI>301055N0344506E</LI>
<LI>301131N0344706E</LI>
<LI>301326N0344811E</LI>
<LI>301613N0345148E</LI>
<LI>301815N0345435E</LI>
<LI>301939N0345537E</LI>
<LI>302018N0345632E</LI>
<LI>301915N0345651E</LI>
<LI>301849N0345660E</LI>
<LI>301811N0345659E</LI>
<LI>301738N0345751E</LI>
<LI>301704N0345821E</LI>
<LI>301642N0345921E</LI>
<LI>301616N0350044E</LI>
<LI>301231N0345959E</LI>
<LI>300855N0350053E</LI>
<LI>300534N0345946E</LI>
<LI>300347N0350013E</LI>
<LI>300435N0345657E</LI>
<LI>300303N0345102E</LI>
<LI>300145N0344833E</LI>
<LI>300433N0344540E</LI>
<LI>300557N0344505E</LI>
<LI>300852N0344353E</LI>
<LI>300924N0344341E</LI>
</div>
<div id="BSVTA">
<LI>311109N0342751E</LI>
<LI>311111N0342831E</LI>
<LI>311125N0342911E</LI>
<LI>311149N0342944E</LI>
<LI>311160N0343116E</LI>
<LI>311021N0343359E</LI>
<LI>310705N0343807E</LI>
<LI>310438N0344038E</LI>
<LI>310633N0344838E</LI>
<LI>310412N0344938E</LI>
<LI>305946N0344512E</LI>
<LI>305653N0344606E</LI>
<LI>305417N0344611E</LI>
<LI>305316N0344639E</LI>
<LI>305201N0344556E</LI>
<LI>305217N0343741E</LI>
<LI>305154N0343340E</LI>
<LI>305438N0342527E</LI>
<LI>310426N0342113E</LI>
<LI>311048N0341855E</LI>
<LI>311123N0342328E</LI>
<LI>311233N0342427E</LI>
<LI>311211N0342534E</LI>
<LI>311149N0342554E</LI>
<LI>311129N0342613E</LI>
<LI>311115N0342645E</LI>
<LI>311109N0342721E</LI>
<LI>311109N0342747E</LI>
<LI>311109N0342751E</LI>
</div>
<div id="BDROT">
<LI>313811N0344317E</LI>
<LI>313806N0344403E</LI>
<LI>313721N0344453E</LI>
<LI>313538N0344460E</LI>
<LI>313305N0344513E</LI>
<LI>313102N0344605E</LI>
<LI>312909N0344632E</LI>
<LI>312647N0344518E</LI>
<LI>312501N0344430E</LI>
<LI>312248N0344245E</LI>
<LI>312014N0344144E</LI>
<LI>312036N0343855E</LI>
<LI>311911N0343546E</LI>
<LI>311907N0343141E</LI>
<LI>312131N0342915E</LI>
<LI>312419N0343149E</LI>
<LI>312613N0343506E</LI>
<LI>313321N0343810E</LI>
<LI>313540N0343649E</LI>
<LI>313648N0343544E</LI>
<LI>313938N0343634E</LI>
<LI>313940N0343739E</LI>
<LI>313930N0343816E</LI>
<LI>313824N0344121E</LI>
<LI>313812N0344313E</LI>
<LI>313811N0344317E</LI>
</div>
<div id="BSTIM">
<LI>301725N0350527E</LI>
<LI>301640N0350145E</LI>
<LI>301335N0350128E</LI>
<LI>301211N0350108E</LI>
<LI>300934N0350147E</LI>
<LI>300701N0350116E</LI>
<LI>300348N0350111E</LI>
<LI>300310N0350303E</LI>
<LI>300256N0350353E</LI>
<LI>300233N0350519E</LI>
<LI>300359N0350622E</LI>
<LI>300732N0350748E</LI>
<LI>300920N0350721E</LI>
<LI>301111N0350711E</LI>
<LI>301335N0350739E</LI>
<LI>301460N0350726E</LI>
<LI>301608N0350743E</LI>
<LI>301758N0350737E</LI>
<LI>301725N0350527E</LI>
</div>
<div id="BMGWA">
<LI>324546N0352216E</LI>
<LI>324532N0352045E</LI>
<LI>324411N0351928E</LI>
<LI>324220N0351805E</LI>
<LI>323659N0351727E</LI>
<LI>323905N0352154E</LI>
<LI>324110N0352449E</LI>
<LI>324224N0352423E</LI>
<LI>324626N0352409E</LI>
<LI>324546N0352216E</LI>
</div>
<div id="BMGWB">
<LI>324028N0352454E</LI>
<LI>323827N0352159E</LI>
<LI>323746N0352033E</LI>
<LI>323522N0351903E</LI>
<LI>323416N0351958E</LI>
<LI>323334N0352122E</LI>
<LI>323319N0352307E</LI>
<LI>323257N0352443E</LI>
<LI>323524N0352602E</LI>
<LI>323814N0352629E</LI>
<LI>323929N0352545E</LI>
<LI>324030N0352456E</LI>
<LI>324028N0352454E</LI>
</div>
<div id="BMGEA">
<LI>324638N0352445E</LI>
<LI>324237N0352456E</LI>
<LI>324158N0352511E</LI>
<LI>324328N0352626E</LI>
<LI>324243N0353019E</LI>
<LI>324322N0353254E</LI>
<LI>324548N0353139E</LI>
<LI>324623N0353012E</LI>
<LI>324719N0352856E</LI>
<LI>324710N0352701E</LI>
<LI>324645N0352515E</LI>
<LI>324638N0352445E</LI>
</div>
<div id="BMGEB">
<LI>324242N0353248E</LI>
<LI>323632N0353108E</LI>
<LI>323029N0353105E</LI>
<LI>323150N0352751E</LI>
<LI>323249N0352518E</LI>
<LI>323513N0352636E</LI>
<LI>323823N0352705E</LI>
<LI>324004N0352606E</LI>
<LI>324058N0352522E</LI>
<LI>324119N0352524E</LI>
<LI>324252N0352641E</LI>
<LI>324206N0353020E</LI>
<LI>324238N0353230E</LI>
<LI>324242N0353248E</LI>
</div>
<H2> Some points in the Sport Aircraft Map </H2>
<div id="Points">
<LI>Y,ETMOD,315520N0345805E,R,את מודיעין</LI>
<LI>Y,EVLYM,324918N0350901E,M,אבליים</LI>
<LI>N,ESIDM,230054N0345918E,R,אבן וסיד מזרח</LI>
<LI>N,AVNON,305834N0345819E,R,אבנון</LI>
<LI>N,OHLIM,311137N0344821E,M,אוהלים</LI>
<LI>N,FAKIM,311927N0343713E,M,אופקים</LI>
<LI>Y,ORAKV,323017N0345543E,R,אור עקיבא</LI>
<LI>N,URRIM,311825N0343134E,M,אורים</LI>
<LI>Y,AHIUD,325448N0351052E,M,אחיהוד</LI>
<LI>N,IKKEA,315705N0344613E,R,איקאה</LI>
<LI>N,ALLON,320248N0352209E,M,אלון</LI>
<LI>Y,ELYKM,323817N0350354E,M,אלייקים</LI>
<LI>Y,ALMOG,314729N0352726E,M,אלמוג</LI>
<LI>N,EZBOT,303625N0343152E,R,אצבעות</LI>
<LI>N,ARGAM,321029N0353201E,R,ארגמן</LI>
<LI>Y,ESHEL,311957N0344158E,M,אשל הנשיא</LI>
<LI>N,ESTOL,314645N0350040E,R,אשתאול</LI>
<LI>N,ORRAH,294235N0345952E,M,באר אורה</LI>
<LI>N,MENUA,301806N0350804E,M,באר מנוחה</LI>
<LI>N,BUDRS,315809N0345837E,R,בודרוס</LI>
<LI>Y,GOVRI,313623N0345334E,M,בית גוברין</LI>
<LI>N,BOVED,315502N0344618E,M,בית עובד</LI>
<LI>Y,KAMMA,312638N0344600E,M,בית קמה</LI>
<LI>N,SHMSH,314525N0345856E,R,בית שמש</LI>
<LI>Y,GALIM,325035N0345853E,M,בת גלים</LI>
<LI>Y,BTSLM,323602N0350016E,R,בת שלמה</LI>
<LI>N,VULOT,311338N0342735E,R,גבולות</LI>
<LI>N,GBRNA,303904N0343100E,M,גבעת ברנע</LI>
<LI>N,GVLHV,311845N0344719E,M,גבעת להב</LI>
<LI>Y,VERAM,313543N0343638E,R,גברעם</LI>
<LI>Y,GORAL,311951N0344711E,M,גורל</LI>
<LI>Y,GILAT,312021N0343914E,M,גילת</LI>
<LI>Y,GSHML,322708N0345648E,M,גן שמואל</LI>
<LI>Y,GEFEN,314435N0345213E,M,גפן</LI>
<LI>N,GSIRI,310718N0343827E,M,גשר אירי</LI>
<LI>Y,DIMON,310412N0350025E,M,דימונה</LI>
<LI>Y,DALIA,323550N0350459E,M,דליה</LI>
<LI>Y,HAONN,324342N0353738E,M,האון</LI>
<LI>N,HGSHRM,331332N0353755E,M,הגושרים</LI>
<LI>Y,SOLLM,324535N0351357E,M,הסוללים</LI>
<LI>N,HRGVS,303715N0345700E,M,הר גבס</LI>
<LI>N,HARIF,303007N0343431E,R,הר חריף</LI>
<LI>N,HRNSS,302235N0343655E,R,הר נס</LI>
<LI>Y,ZHRYA,314208N0345637E,M,זכריה</LI>
<LI>N,HOLOT,305939N0342137E,R,חולות</LI>
<LI>N,HORA,311718N0345550E,M,חורא</LI>
<LI>Y,OVDAT,304817N0344736E,M,חורבות עבדת</LI>
<LI>Y,HAZVA,304631N0351415E,R,חצבה</LI>
<LI>N,TZVI,322544N0353129E,M,טירת צבי</LI>
<LI>Y,TALSR,314909N0345503E,M,טל שחר</LI>
<LI>N,TELAL,305932N0344548E,M,טללים</LI>
<LI>Y,YAHEL,300502N0350802E,M,יהל</LI>
<LI>N,RUHAM,305933N0345443E,M,ירוחם</LI>
<LI>N,YARHV,320860N0345816E,M,ירחיב</LI>
<LI>N,YASRS,315510N0345100E,R,ישרש</LI>
<LI>N,YATED,311217N0342004E,R,יתד</LI>
<LI>N,KOHAV,323558N0353240E,M,כוכב הירדן</LI>
<LI>Y,SHAHR,315735N0352019E,R,כוכב השחר</LI>
<LI>N,KNFHA,304338N0344630E,M,כלא נפחא</LI>
<LI>Y,DUMIM,314821N0351930E,M,כפר אדומים</LI>
<LI>Y,HASID,324455N0350441E,M,כפר חסידים</LI>
<LI>Y,NAHEM,314449N0344921E,M,כפר מנחם</LI>
<LI>Y,TAVOR,324125N0352515E,M,כפר תבור</LI>
<LI>Y,DESHE,325235N0353246E,M,כרי דשא</LI>
<LI>Y,CNHRL,323837N0345851E,M,כרם מהרל</LI>
<LI>Y,KRMIL,325534N0351800E,R,כרמיאל</LI>
<LI>Y,BASAN,330852N0353821E,R,להבות הבשן</LI>
<LI>N,MMODI,315615N0345916E,R,מבוא מודיעין</LI>
<LI>Y,MIGDL,325018N0353037E,M,מגדל</LI>
<LI>Y,ASDOD,314916N0344222E,M,מחלף אשדוד</LI>
<LI>N,DAROM,324740N0345738E,M,מחלף דרום</LI>
<LI>Y,LATRU,315025N0345913E,M,מחלף לטרון</LI>
<LI>N,MNSZN,315620N0344855E,R,מחלף נס ציונה</LI>
<LI>N,MNSHR,315433N0345330E,M,מחלף נשרים</LI>
<LI>Y,MKGAT,313556N0344843E,M,מחלף קרית גת</LI>
<LI>N,MNACH,320252N0345946E,R,מחלף נחשונים</LI>
<LI>Y,METAR,311916N0345710E,M,מיתר</LI>
<LI>N,MNHMA,323927N0353345E,R,מנחמיה</LI>
<LI>Y,ZUKIM,314306N0352701E,M,מעיינות צוקים</LI>
<LI>Y,MESAR,303023N0345644E,M,מעלה מישר</LI>
<LI>Y,MZDOT,312123N0350626E,M,מצודות</LI>
<LI>Y,SHALM,313338N0352410E,R,מצפה שלם</LI>
<LI>N,MRHVA,323551N0351848E,M,מרחביה</LI>
<LI>N,MEHOL,315739N0344551E,R,משולש חולות</LI>
<LI>Y,MINGV,312208N0344246E,M,משמר הנגב</LI>
<LI>Y,ZOHAR,310907N0352221E,M,נווה זוהר</LI>
<LI>N,NBSOR,311627N0342934E,M,נחל בשור</LI>
<LI>Y,NNAHS,304916N0345454E,M,נחל נחש</LI>
<LI>N,NPCHM,300517N0344356E,R,נחל פחמי</LI>
<LI>N,NZNFM,295953N0344900E,M,נחל צניפים</LI>
<LI>Y,NAHLA,313936N0344829E,M,נחלה</LI>
<LI>N,NIZNM,314250N0343747E,M,ניצנים</LI>
<LI>N,ELYAHU,321142N0345711E,M,ניר אליהו</LI>
<LI>N,NIRYA,323357N0351456E,M,ניר יפה</LI>
<LI>Y,NAAMA,315424N0352755E,M,נעמה</LI>
<LI>N,NSRNI,315542N0344938E,R,נצר סירני</LI>
<LI>N,TIVOT,312549N0343559E,M,נתיבות</LI>
<LI>Y,SIGAL,311141N0341734E,M,סיגל</LI>
<LI>N,SECHR,310523N0345608E,M,סכר</LI>
<LI>Y,SAMAR,295000N0350144E,M,סמר</LI>
<LI>Y,SAADD,312756N0343202E,R,סעד</LI>
<LI>Y,AZOOZ,304733N0342728E,M,עזוז</LI>
<LI>Y,ENGEV,324654N0353830E,R,עין גב</LI>
<LI>Y,ENGDI,312802N0352350E,M,עין גדי</LI>
<LI>N,ENHRD,323318N0352258E,M,עין חרוד</LI>
<LI>Y,IRRA,311545N0350212E,M,עירא</LI>
<LI>N,IRON,322859N0350132E,M,עירון</LI>
<LI>Y,AAKKO,325515N0350549E,M,עכו</LI>
<LI>Y,AMIOZ,311529N0342411E,M,עמיעוז</LI>
<LI>N,ETZEM,310522N0345934E,R,עצם</LI>
<LI>Y,ARRAD,311522N0351236E,M,ערד</LI>
<LI>Y,ARA,323006N0350405E,M,ערה</LI>
<LI>Y,ATLIT,324241N0345707E,M,עתלית</LI>
<LI>N,ZELIM,311257N0343202E,M,צאלים</LI>
<LI>Y,ZADAM,320739N0353039E,R,צומת אדם</LI>
<LI>Y,ZBTMS,330044N0353859E,M,צומת בית המכס</LI>
<LI>Y,ZBTZD,325421N0353802E,M,צומת בית צידה</LI>
<LI>N,ZBRCH,313955N0343621E,M,צומת ברכיה</LI>
<LI>N,ZGLNI,324636N0352430E,M,צומת גולני</LI>
<LI>Y,GOMME,331010N0353411E,R,צומת גומא</LI>
<LI>Y,HNEGV,310405N0345019E,M,צומת הנגב</LI>
<LI>Y,ARAVA,305928N0351835E,M,צומת הערבה</LI>
<LI>Y,RUHOT,303943N0344835E,M,צומת הרוחות</LI>
<LI>Y,ZHNYA,325546N0352421E,M,צומת חנניה</LI>
<LI>N,HTRRM,311314N0351456E,M,צומת חתרורים</LI>
<LI>Y,ZKOCH,330732N0353414E,M,צומת כח</LI>
<LI>Y,ZLHAV,312227N0344738E,M,צומת להבים</LI>
<LI>Y,ZMGID,323429N0351130E,M,צומת מגידו</LI>
<LI>N,ZNYMN,321017N0345726E,R,צומת נווה ימין</LI>
<LI>Y,HADRA,322757N0345459E,M,צומת נחל חדרה</LI>
<LI>N,SAYAR,295037N0345016E,M,צומת סיירים</LI>
<LI>Y,ZETIM,325928N0352903E,M,צומת עין זיתים</LI>
<LI>Y,ZAMID,325454N0353242E,M,צומת עמיעד</LI>
<LI>N,ZPLGT,313731N0344524E,M,צומת פלוגות</LI>
<LI>Y,PAZEL,320310N0352754E,M,צומת פצאל</LI>
<LI>N,FURDS,323539N0345649E,M,צומת פרדיס</LI>
<LI>N,ZZHOR,301643N0350113E,M,צומת ציחור</LI>
<LI>Y,ZKADR,325439N0352825E,M,צומת קדרים</LI>
<LI>Y,KTORA,295928N0350437E,M,צומת קטורה</LI>
<LI>Y,SOKET,311832N0345403E,M,צומת שוקת</LI>
<LI>Y,ZSOMR,325707N0350526E,M,צומת שמרת</LI>
<LI>N,ZSNGV,313027N0343513E,M,צומת שער הנגב</LI>
<LI>Y,ZSARA,311335N0344947E,M,צומת שרה</LI>
<LI>N,ZARAD,311520N0350733E,M,צומת תל ערד</LI>
<LI>Y,ZOFAR,303332N0351109E,M,צופר</LI>
<LI>Y,ZEMAH,324224N0353512E,M,צמח</LI>
<LI>Y,KANIM,311832N0351609E,M,קנאים</LI>
<LI>Y,KZIOT,305130N0342635E,R,קציעות</LI>
<LI>N,RMSGI,301506N0343955E,M,רמות שגיא</LI>
<LI>Y,RAMDR,315501N0345148E,R,רמלה דרום</LI>
<LI>Y,HOVAV,310815N0344819E,M,רמת חובב</LI>
<LI>Y,REIMM,312323N0342716E,R,רעים</LI>
<LI>Y,SELZR,330245N0353418E,M,שדה אליעזר</LI>
<LI>Y,BOKER,305230N0344712E,M,שדה בוקר</LI>
<LI>Y,SOREK,315631N0344507E,R,שורק</LI>
<LI>N,SHIZA,300258N0350053E,M,שזפון</LI>
<LI>Y,SITIM,301038N0350055E,R,שיטים</LI>
<LI>Y,SHKMA,313042N0344656E,M,שיקמה</LI>
<LI>Y,SHARG,314901N0350116E,M,שער הגיא</LI>
<LI>N,SSOMR,320624N0345956E,R,שער שומרון</LI>
<LI>N,SRION,304614N0342823E,M,שריונים</LI>
<LI>Y,SHOVA,314801N0350458E,F,שואבה</LI>
<LI>Y,TZUBA,314646N0350714E,M,צובה</LI>
<LI>Y,YKEND,314458N0350805E,M,יד קנדי</LI>
<LI>Y,HOMMA,314352N0351311E,M,הר חומה</LI>
<LI>Y,PDUEL,320349N0350223E,M,צומת פדואל</LI>
<LI>Y,OFRIM,320219N0350153E,M,צומת עופרים</LI>
<LI>Y,SHLVM,315211N0350000E,M,שעלבים</LI>
<LI>Y,MKBIM,315300N0350219E,M,מכבים</LI>
<LI>Y,NILIM,315820N0350215E,M,מערבית לנילי</LI>
<LI>Y,LLRS,315803N0344513E,ARP,מנחת ראשון לציון</LI>
<LI>Y,LLTN,321831N0345842E,ARP,מנחת תנובות</LI>
<LI>Y,LLEV,321550N0345706E,ARP,מנחת עין ורד</LI>
<LI>Y,LLBS,311714N0344320E,ARP,שדה תימן</LI>
<LI>Y,LLMG,323550N0351405E,ARP,מגידו</LI>
<LI>Y,LLMZ,311945N0352318E,ARP,מצדה</LI>
<LI>Y,LLEY,303718N0351211E,ARP,עין יהב</LI>
<LI>Y,LLKS,331255N0353542E,ARP,קרית שמונה</LI>
<LI>Y,LLYO,295404N0350402E,ARP,יטבתה</LI>
<LI>Y,LLET,293330N0345732E,ARP,אילת</LI>
<LI>Y,LLBG,320034N0345237E,ARP,בן גוריון</LI>
<LI>Y,LLHZ,321052N0345000E,ARP,הרצליה</LI>
<LI>Y,LLHA,324834N0350238E,ARP,חיפה</LI>
<LI>Y,LLOV,295623N0345617E,ARP,עובדה</LI>
<LI>Y,LLIB,325852N0353412E,ARP,ראש פינה</LI>
<LI>Y,LLSD,320657N0344656E,ARP,שדה דב</LI>
<LI>N,LLOR,314446N0344333E,ARP,מנחת אורות</LI>
<LI>Y,LLUR,311617N0343215E,ARP,מנחת אורים</LI>
<LI>Y,LLHF,323209N0352608E,ARP,מנחת אליעז</LI>
<LI>Y,LLAK,313919N0343636E,ARP,מנחת אשקלון</LI>
<LI>Y,LLBE,321916N0345841E,ARP,מנחת בארותיים</LI>
<LI>N,LLBR,312446N0342928E,ARP,מנחת בארי</LI>
<LI>Y,LLBO,323900N0345558E,ARP,מנחת הבונים</LI>
<LI>Y,LLBM,314732N0350303E,ARP,מנחת בית מאיר</LI>
<LI>N,LLBZ,330416N0350727E,ARP,מנחת בצת</LI>
<LI>N,LLGS,331238N0353711E,ARP,מנחת הגושרים</LI>
<LI>N,LLDM,310337N0350042E,ARP,מנחת דימונה</LI>
<LI>Y,LLDT,330117N0352757E,ARP,מנחת דלתון</LI>
<LI>Y,LLZO,310856N0352236E,ARP,מנחת זוהר</LI>
<LI>Y,LLHM,321417N0345247E,ARP,מנחת הדרים</LI>
<LI>N,LLHV,312539N0351820E,ARP,מנחת חבר</LI>
<LI>N,LLHU,330652N0353453E,ARP,מנחת החולה</LI>
<LI>N,LLHL,310725N0342241E,ARP,מנחת חולות חלוצה</LI>
<LI>N,LLCZ,304524N0351632E,ARP,מנחת חצבה</LI>
<LI>Y,LLTS,314725N0345358E,ARP,מנחת טל שחר</LI>
<LI>N,LLJO,325602N0354453E,ARP,מנחת יונתן</LI>
<LI>N,LLYR,305928N0345649E,ARP,מנחת ירוחם</LI>
<LI>N,LLYE,311413N0342309E,ARP,מנחת ישע</LI>
<LI>N,LLKU,301822N0350809E,ARP,מנחת כושי 101</LI>
<LI>N,LLLA,312143N0345235E,ARP,מנחת להב</LI>
<LI>N,LLMD,324333N0345703E,ARP,מנחת מגדים</LI>
<LI>Y,LLMS,302435N0345456E,ARP,מנחת מיישר</LI>
<LI>N,LLMK,325617N0350927E,ARP,מנחת מכר</LI>
<LI>Y,LLMR,303921N0344825E,ARP,מנחת מצפה רמון</LI>
<LI>N,LLNK,305642N0352317E,ARP,מנחת נאות הככר</LI>
<LI>N,LLNM,312835N0343735E,ARP,מנחת ניר משה</LI>
<LI>N,LLNE,323615N0352334E,ARP,מנחת נעורה</LI>
<LI>Y,LLNN,315303N0345312E,ARP,מנחת נען</LI>
<LI>N,LLSG,314034N0344703E,ARP,מנחת סגולה</LI>
<LI>N,LLSA,330136N0350707E,ARP,מנחת סער</LI>
<LI>N,LLEA,323731N0345635E,ARP,מנחת עין אילה</LI>
<LI>N,LLEG,312451N0352247E,ARP,מנחת עין גדי</LI>
<LI>Y,LLES,322629N0350012E,ARP,עין שמר</LI>
<LI>Y,LLAR,311358N0351200E,ARP,מנחת ערד</LI>
<LI>Y,LLFR,302210N0350928E,ARP,מנחת פארן</LI>
<LI>Y,LLFK,324707N0354302E,ARP,פיק</LI>
<LI>N,LLPG,313737N0344541E,ARP,מנחת פלוגות</LI>
<LI>Y,LLZM,303260N0351120E,ARP,מנחת צופר מואה</LI>
<LI>N,LLZI,301630N0350249E,ARP,מנחת ציחור</LI>
<LI>Y,LLCA,325422N0351122E,ARP,מנחת ציקלון</LI>
<LI>Y,LLKZ,305130N0342635E,ARP,קציעות</LI>
<LI>N,LLKD,314157N0344614E,ARP,מנחת קדמה</LI>
<LI>N,LLKR,314914N0344802E,ARP,מנחת קידרון</LI>
<LI>N,LLKA,301726N0350003E,ARP,מנחת קצאא</LI>
<LI>N,LLRE,314701N0345018E,ARP,מנחת רבדים</LI>
<LI>N,LLRV,310228N0344237E,ARP,מנחת רביבים</LI>
<LI>N,LLRU,312745N0344315E,ARP,מנחת רוחמה</LI>
<LI>N,LLRO,321334N0345057E,ARP,מנחת רונית</LI>
<LI>N,LLSH,295749N0345132E,ARP,שדה אברהם</LI>
<LI>N,LLSB,305129N0344810E,ARP,מנחת שדה בוקר</LI>
<LI>Y,LLSO,325641N0350615E,ARP,מנחת שומרת</LI>
<LI>N,LLSK,311838N0345400E,ARP,מנחת שוקת</LI>
<LI>N,LLSI,300938N0350110E,ARP,מנחת שיטים</LI>
<LI>N,LLSL,315235N0344636E,ARP,מנחת שילר</LI>
<LI>N,LLTV,324138N0352626E,ARP,מנחת תבור</LI>
<LI>N,LLTA,323940N0351818E,ARP,מנחת תל עדשים</LI>
<LI>Y,LLJR,315153N0351309E,ARP,ירושלים-עטרות - סגור</LI>
<LI>N,KEDEM,311546N0343901E,MARP,קדם</LI>
<LI>Y,LLHS,314545N0344348E,MARP,חצור</LI>
<LI>Y,LLRD,323954N0351046E,MARP,רמת דוד</LI>
<LI>Y,LLRM,304634N0344000E,MARP,רמון</LI>
<LI>Y,LLHB,311400N0343945E,MARP,חצרים</LI>
<LI>Y,LLEK,315022N0344918E,MARP,תל נוף</LI>
<LI>Y,LLNV,311230N0350044E,MARP,נבטים</LI>
<LI>Y,LLPL,315352N0344126E,MARP,פלמחים</LI>
</div>
<H2> Some links between points </H2>
<div id="Links">
<LI>LLET,ORRAH,S</LI>
<LI>ORRAH,SAMAR,S</LI>
<LI>SAMAR,KTORA,S</LI>
<LI>KTORA,YAHEL,S</LI>
<LI>YAHEL,MENUA,S</LI>
<LI>MENUA,ZOFAR,S</LI>
<LI>ZOFAR,LLEY,S</LI>
<LI>LLEY,HAZVA,S</LI>
<LI>HAZVA,ARAVA,S</LI>
<LI>ARAVA,ZOHAR,S</LI>
<LI>ZOHAR,LLMZ,S</LI>
<LI>LLMZ,ENGDI,W</LI>
<LI>ENGDI,SHALM,W</LI>
<LI>SHALM,ZUKIM,W</LI>
<LI>ZOHAR,HTRRM,S</LI>
<LI>HTRRM,ARRAD,S</LI>
<LI>ARRAD,ZARAD,S</LI>
<LI>ZARAD,IRRA,S</LI>
<LI>IRRA,HORA,S</LI>
<LI>HORA,SOKET,S</LI>
<LI>SOKET,ZLHAV,S</LI>
<LI>ZLHAV,KAMMA,S</LI>
<LI>KAMMA,MINGV,A</LI>
<LI>MINGV,ESHEL,A</LI>
<LI>ESHEL,LLBS,A</LI>
<LI>ESHEL,GILAT,W</LI>
<LI>GILAT,FAKIM,W</LI>
<LI>GILAT,TIVOT,W</LI>
<LI>FAKIM,URRIM,W</LI>
<LI>URRIM,NBSOR,W</LI>
<LI>NBSOR,AMIOZ,W</LI>
<LI>AMIOZ,YATED,X</LI>
<LI>YATED,SIGAL,X</LI>
<LI>SIGAL,HOLOT,X</LI>
<LI>HOLOT,KZIOT,X</LI>
<LI>KZIOT,AZOOZ,X</LI>
<LI>AZOOZ,SRION,X</LI>
<LI>SRION,GBRNA,X</LI>
<LI>GBRNA,EZBOT,X</LI>
<LI>EZBOT,HARIF,X</LI>
<LI>HARIF,HRNSS,X</LI>
<LI>HRNSS,RMSGI,X</LI>
<LI>RMSGI,NPCHM,X</LI>
<LI>NPCHM,NZNFM,X</LI>
<LI>NZNFM,SAYAR,X</LI>
<LI>AMIOZ,REIMM,X</LI>
<LI>REIMM,SAADD,X</LI>
<LI>SAADD,ZSNGV,X</LI>
<LI>ZSNGV,VERAM,W</LI>
<LI>VERAM,ZBRCH,W</LI>
<LI>ZBRCH,ZPLGT,W</LI>
<LI>ZPLGT,MKGAT,X</LI>
<LI>ZPLGT,SHKMA,W</LI>
<LI>TIVOT,ZSNGV,W</LI>
<LI>LLMZ,KANIM,W</LI>
<LI>KANIM,ARRAD,W</LI>
<LI>MZDOT,METAR,X</LI>
<LI>METAR,SOKET,X</LI>
<LI>SOKET,GORAL,T</LI>
<LI>GORAL,ESHEL,X</LI>
<LI>GORAL,ZLHAV,S</LI>
<LI>GORAL,GVLHV,S</LI>
<LI>GVLHV,ZSARA,S</LI>
<LI>ZSARA,OHLIM,S</LI>
<LI>OHLIM,HOVAV,S</LI>
<LI>HOVAV,HNEGV,S</LI>
<LI>HNEGV,SECHR,X</LI>
<LI>SECHR,ETZEM,W</LI>
<LI>ETZEM,DIMON,W</LI>
<LI>DIMON,RUHAM,W</LI>
<LI>RUHAM,AVNON,W</LI>
<LI>RUHAM,HNEGV,W</LI>
<LI>RUHAM,BOKER,W</LI>
<LI>AVNON,NNAHS,W</LI>
<LI>NNAHS,BOKER,W</LI>
<LI>NNAHS,LLEY,W</LI>
<LI>TELAL,KZIOT,W</LI>
<LI>TELAL,GSIRI,W</LI>
<LI>GSIRI,ZELIM,W</LI>
<LI>ZELIM,NBSOR,W</LI>
<LI>HNEGV,TELAL,S</LI>
<LI>TELAL,BOKER,S</LI>
<LI>BOKER,OVDAT,S</LI>
<LI>OVDAT,KNFHA,S</LI>
<LI>KNFHA,RUHOT,S</LI>
<LI>RUHOT,HRGVS,S</LI>
<LI>HRGVS,ZOFAR,S</LI>
<LI>RUHOT,MESAR,S</LI>
<LI>MESAR,ZZHOR,S</LI>
<LI>ZZHOR,MENUA,S</LI>
<LI>ZZHOR,SITIM,W</LI>
<LI>SITIM,SHIZA,W</LI>
<LI>SHIZA,KTORA,W</LI>
<LI>LLIB,ZETIM,W</LI>
<LI>ZETIM,ZHNYA,W</LI>
<LI>ZHNYA,ZKADR,W</LI>
<LI>ZKADR,ZAMID,W</LI>
<LI>ZHNYA,KRMIL,W</LI>
<LI>KRMIL,AHIUD,W</LI>
<LI>KAMMA,SHKMA,A</LI>
<LI>SHKMA,MKGAT,A</LI>
<LI>MKGAT,NAHLA,A</LI>
<LI>NAHLA,NAHEM,A</LI>
<LI>NAHEM,MNSHR,X</LI>
<LI>NAHEM,GEFEN,A</LI>
<LI>GEFEN,ZHRYA,A</LI>
<LI>ZHRYA,GOVRI,W</LI>
<LI>GOVRI,MKGAT,W</LI>
<LI>ZHRYA,SHMSH,A</LI>
<LI>LLRS,SOREK,A</LI>
<LI>SOREK,ASDOD,W</LI>
<LI>ASDOD,NIZNM,W</LI>
<LI>NIZNM,ZBRCH,W</LI>
<LI>SOREK,BOVED,A</LI>
<LI>BOVED,YASRS,A</LI>
<LI>YASRS,MNSHR,A</LI>
<LI>LLRS,MEHOL,A</LI>
<LI>MEHOL,IKKEA,A</LI>
<LI>IKKEA,MNSZN,A</LI>
<LI>MNSZN,NSRNI,A</LI>
<LI>NSRNI,RAMDR,A</LI>
<LI>RAMDR,MNSHR,A</LI>
<LI>MNSHR,LATRU,A</LI>
<LI>LATRU,SHARG,A</LI>
<LI>SHARG,ESTOL,A</LI>
<LI>ESTOL,SHMSH,A</LI>
<LI>SHMSH,TALSR,A</LI>
<LI>TALSR,LATRU,A</LI>
<LI>HGSHRM,LLKS,A</LI>
<LI>LLKS,GOMME,A</LI>
<LI>HGSHRM,BASAN,A</LI>
<LI>BASAN,ZBTMS,A</LI>
<LI>ZBTMS,ZBTZD,A</LI>
<LI>ZBTZD,LLIB,A</LI>
<LI>ZBTMS,LLIB,A</LI>
<LI>LLIB,SELZR,A</LI>
<LI>SELZR,ZKOCH,A</LI>
<LI>ZKOCH,GOMME,A</LI>
<LI>LLIB,ZAMID,A</LI>
<LI>ZAMID,DESHE,A</LI>
<LI>DESHE,ZBTZD,A</LI>
<LI>DESHE,MIGDL,A</LI>
<LI>ZBTZD,ENGEV,A</LI>
<LI>ENGEV,HAONN,A</LI>
<LI>HAONN,LLFK,A</LI>
<LI>HAONN,ZEMAH,A</LI>
<LI>ZEMAH,MIGDL,A</LI>
<LI>MIGDL,ZGLNI,A</LI>
<LI>ZEMAH,TAVOR,A</LI>
<LI>TAVOR,MRHVA,A</LI>
<LI>MRHVA,NIRYA,A</LI>
<LI>NIRYA,ZMGID,A</LI>
<LI>ZMGID,ARA,A</LI>
<LI>ARA,IRON,A</LI>
<LI>IRON,GSHML,A</LI>
<LI>IRON,HADRA,A,</LI>
<LI>GSHML,HADRA,A</LI>
<LI>HADRA,ORAKV,A</LI>
<LI>ORAKV,FURDS,A</LI>
<LI>FURDS,ATLIT,A</LI>
<LI>TAVOR,ZGLNI,A</LI>
<LI>AHIUD,AAKKO,A</LI>
<LI>AAKKO,ZSOMR,A</LI>
<LI>AAKKO,GALIM,A</LI>
<LI>GALIM,DAROM,A</LI>
<LI>DAROM,ATLIT,A</LI>
<LI>HASID,SOLLM,X</LI>
<LI>HASID,EVLYM,X</LI>
<LI>HASID,ATLIT,X</LI>
<LI>HASID,ELYKM,X</LI>
<LI>ELYKM,DALIA,X</LI>
<LI>DALIA,ZMGID,X</LI>
<LI>HASID,CNHRL,X</LI>
<LI>CNHRL,FURDS,W</LI>
<LI>FURDS,BTSLM,W</LI>
<LI>BTSLM,ELYKM,W</LI>
<LI>EVLYM,AHIUD,A</LI>
<LI>EVLYM,SOLLM,A</LI>
<LI>SOLLM,ZGLNI,A</LI>
<LI>SHLVM,MNSHR,A</LI>
<LI>SHLVM,MKBIM,A</LI>
<LI>MKBIM,SHARG,A</LI>
<LI>MKBIM,NILIM,A</LI>
<LI>NILIM,OFRIM,A</LI>
<LI>OFRIM,PDUEL,A</LI>
<LI>PDUEL,SSOMR,A</LI>
<LI>SSOMR,YARHV,A</LI>
<LI>YARHV,ZNYMN,A</LI>
<LI>ZNYMN,ELYAHU,A</LI>
<LI>SHARG,SHOVA,W</LI>
<LI>SHOVA,TZUBA,W</LI>
<LI>TZUBA,YKEND,W</LI>
<LI>YKEND,HOMMA,W</LI>
<LI>HOMMA,DUMIM,W</LI>
<LI>DUMIM,ALMOG,W</LI>
<LI>ALMOG,ZUKIM,W</LI>
<LI>DUMIM,SHAHR,W</LI>
<LI>SHAHR,ALLON,W</LI>
<LI>ALLON,PAZEL,W</LI>
<LI>PAZEL,ZADAM,W</LI>
<LI>ZADAM,ARGAM,W</LI>
<LI>ARGAM,TZVI,W</LI>
<LI>TZVI,KOHAV,W</LI>
<LI>KOHAV,MNHMA,W</LI>
<LI>MNHMA,ZEMAH,W</LI>
<LI>TZVI,ENHRD,W</LI>
<LI>ENHRD,MRHVA,W</LI>
<LI>PAZEL,NAAMA,X</LI>
<LI>NAAMA,ALMOG,X</LI>
</div>
<H2> Some routes between points </H2>
<div id="Routes">
<LI>1,A,LLET,ORRAH SAMAR KTORA YAHEL MENUA ZOFAR HAZVA ARAVA ZOHAR ARRAD ZARAD IRRA HORA SOKET GORAL ESHEL,LLBS,אילת תימן דרך הערבה</LI>
<LI>2,A,LLRS,MNSHR NAHEM MKGAT KAMMA ESHEL,LLBS,ראשון תימן דרך קרית גת</LI>
<LI>3,W,LLRS,DCT ESHEL,LLBS, ראשון לתימן איכשהו</LI>
<LI>4,W,LLRS,BUGOV,LLBS,ראשון לתימן דרך בועת גוברין</LI>
<LI>5,A,LLRS,BSARS,LLRS,ראשון לבועת שרון וחזרה</LI>
<LI>6,W,LLRS,ASDOD ZBRCH ESHEL,LLBS,ראשון תימן דרך אשקלון</LI>
<LI>7,W,LLRS,BUGOV BLHAV BDROT ASDOD,LLRS,ראשון בועות גוברין להבים ושדרות וחזרה דרך אשדוד</LI>
<LI>8,W,LLRS,BUGOV BLHAV BDROT,LLBS,ראשון לתימן דרך בועות גוברין להבים ושדרות</LI>
<LI>9,A,LLRS,BSARS ZMGID ZEMAH BSARS,LLRS,ראשון סובב כנרת וחזרה</LI>
<LI>10,A,LLEV,MNSHR LLRS MNSHR,LLEV,עין ורד לראשון וחזרה</LI>
<LI>11,W,LLRS,SHOVA,HOMMA ALMOG LLMZ LLBS ESHEL ZBRCH ASDOD,LLRS,ראשון עוקף ירושלים בקעה מצדה תימן אשדוד וראשון</LI>
<LI>12,W,LLBS,BUGOV BLHAV BDROT,LLBS,תימן לבועות גוברין להבים ושדרות וחזרה</LI>
<LI>13,W,LLBS,BLHAV BDROT ASDOD,LLRS,תימן לראשון דרך בועות להבים ושדרות וצומת אשדוד</LI>
<LI>14,W,LLBS,BLHAV BUGOV SHARG MNSHR,LLRS,תימן לראשון דרך בועות להבים וגוברין שער הגיא ומחלף נשרים</LI>
<LI>15,W,LLBS,BYERU BSVTA,LLBS,תימן לבועות ירוחם ושבטה וחזרה</LI>
</div>
</body>
</html>
 
Bookmark and Share
Back
האגודה לתעופה ספורטיבית  |   הגלבוע 11, ראשל"צ 75471    |   פקס:  03-6127993   |   טלפון: 03-6128946
לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט לחץ כאן לעריכת טקסט
* טייסים ומבקרים נכבדים, ברצוננו להבהיר כי כל האמור ומוצע באתר זה (בכל העמודים), הינו לידיעה כללית בלבד, אין אנו אחראים לשימוש פרטי או מסחרי שיעשה בנאמר\מוזכר\הורדה \קישור באתר זה
קידום אורגני | קידום אתרים