קריטריונים לקבלת זכויות שירותים והטבות בהתאם לתשלום דמי חבר באיגוד לתעופה ספורטיבית

 

החלטת ועד בהתאם לסעיף 1 ה' בתקנון העמותה.

  • הזכויות השירותים וההטבות המוענקות לטייס חבר העמותה המשלם דמי חבר מלאים בסך 600 ₪ הן:
  1. השתתפות באירועים ובמטסים המאורגנים ע"י האיגוד.
  2. השתתפות בערבים מקצועיים המאורגנים ע"י האיגוד.
  3. קבלת דברור, עדכונים וטיפים מקצועיים שונים המופצים באמצעות האימייל.
  4. זכאות לביטוח מול חברות הביטוח והסוכנים במחיר מיוחד שניתן לחברי האגוד.

.          5. נחיתה במנחתים בהם הושג הסדר עם מפעיל המנחת בחינם או בסכום שיקבע ע"י האגוד
מול המפעיל.

הזכויות המתוארות בסעיפים 4, 5  מותנות בכך שכל בעלי המטוס שילמו
את דמי החבר,

  • הזכויות המוענקות לחבר המשלם דמי חבר בסך 300 ₪ הן הסעיפים  1, 2 , 3 בלבד.

 

תוצאות ההצבעה: 7 בעד 0 נגד