פוסטים מאת Admin LSA

סיכום פעילות לחודשים פברואר מרץ 2020

ידיעון האיגוד לתעופה ספורטיבית סיכום פעילות לחודשים פברואר מרץ 2020 פברואר סגירת הסכמי נחיתה עם המנחתים תימן, מגידו, עין יהב ומצדה לשנת 2020. 20 לפברואר פגישה ברש"ת עם מנהל צוות התיכנון של שדה התעופה בחדרה. בפגישה הוצג האגוד וענף האז"מ ונידונו הצרכים שלנו לצורך השילוב בשדה התעופה החדש. לאחר הפגישה הועברה לרש"ת תחזית נפח פעילות […]