top of page
  • aguda5

הפרעות GPS גדלות כנושא לדאגה בתעופה האזרחית


חלקנו כבר נתקל בהפרעות GPS, בעיקר עקב המצב במדינה בחודשים האחרונים. זה מתבטא בקפיאת צלם המטוס על מסך תכנת הניווט, או בכך שהמטוס עושה "קפיצת דרך" לביירות למשל.

מאמר שפורסם ב Aviation Week & Space Technology החודש, מעלה מספר נקודות מעניינות. הגישה למאמר באתר העיתון למנויים בלבד.

ריבוי ההפרעות של GPS גורמים לרגולטורים וסטארט-אפים לחפש דרכים לזהות ולהפחית את ההשפעה על תעופה אזרחית של הפרעות לאותות לווייני ניווט גלובליים, שלא בכוונה ובכוונה. ראו גם להלן.

רוב ההפרעות נצפו במזרח אירופה ובמזרח התיכון, שם שיבוש וזיוף של GPS משמשים כהגנה מפני רחפנים בסכסוכים באוקראינה ובסוריה וכנראה גם בישראל. תקלות נראו גם בארה"ב.

ניתן להבחין בשתי צורות עיקריות של הפרעה: שיבוש ( jamming ) או זיוף ( spoofing ).

שיבוש - הכחשה לא מכוונת או מכוונת של אותות - קל יחסית לזיהוי באמצעות נתונים שכבר נכללים בהודעות שידור מעקב אוטומטי תלוי (ADS-B) המשודרות על ידי מטוסים. אצלנו בדרך כלל פשוט צלם המטוס נתקע במקום.

קשה יותר להילחם בזיוף - והוא עלול להיות מסוכן יותר - מכיוון שהוא כרוך במניפולציה זדונית של אותות כדי להטעות את מקלט ה-GPS לגבי מיקומו בפועל.

בעוד שיבוש הייתה בעיה מוכרת מאז ימי ה-GPS המוקדמים בגלל ההספק הנמוך מאוד של אותות הלוויין, זיוף הוא נושא חדש יחסית וגדל עבור התעופה האזרחית. הסיבה לכך היא שהטכניקות נמצאות יותר ויותר בשימוש בשילוב כדי להילחם בגידול המסיבי בשימוש ברחפנים בסכסוכים, מה שהופך אותות ללא אמינים באזורים נרחבים סביב אזורי מלחמה.

סטארט אפ שוויצרי בשם SkAI Data Services מספק מעקב חי אחר הפרעות GPS בגישה פתוחה באמצעות נתוני ADS-B המסופקים על ידי רשת OpenSky. ניתן להיכנס לאתר:

טוסו בביטחה ואל תשכחו לתכנן את הטיסה גם בכלים הישנים!

ג. מירון  23/6/2024

23 צפיות0 תגובות

Opmerkingen


bottom of page