top of page
  • aguda5

טיפ בטיחות 4/2023

הנושא: מערכת קירור מנוע רוטקס


רקע

מנוע רוטקס הינו מנוע מקורר אויר. כלומר, זרם האוויר שנכנס לקאולינג מקדימה ויוצא בתחתית תא המנוע הוא זה שמקרר את המנוע. אולם, למנוע רוטקס יש גם מערכת קירור מים שתפקידה היחיד הינו קירור ראש המנוע ולמען הדיוק, את מערכת שסתומי פלטת הגזים החמים שנמצאים בראש המנוע.

לפני כשבועיים, טייס המריא במטוס מסוג טכסן מראשון לציון ויצא צפונה בנתיב קו חוף גובה 400 רגל. בהגיע הטייס לאזור יפו הבחין ששעון טמפרטורת ראש מנוע (CHT) מראה טמפרטורה מקסימלית והתחיל גם ריח בתא. טמפרטורת השמן הייתה בחלק התחתון של האזור הירוק ולחץ שמן עמד באמצע האזור הירוק. שתי אינדיקציות אלו נתנו לטייס את ההרגשה שהמנוע לא עומד להיתפס מיד והוא כנראה יצליח לחזור לנחיתה בראשון לציון. הטייס חזר מיד לנחיתה.


בבדיקה לאחר הנחיתה נמצא שנוזל קירור פרץ מנקודה כלשהי במערכת . מכון הבדק מצא שצינור גומי שמתחבר לצינור אלומיניום החליק מהצינור ומשם פרצו המים. המנוע נבדק ביסודיות ולא נמצא נזק משני.


בדיקת המנוע לפני הטיסה:

בדיקת המנוע כללה פתיחת מכסה מעל פתח השמן, בדיקת גובה שמן, סיבוב הפרופלור עד שמיעת הגיהוק המוכר, ובבדיקה חוזרת גובה השמן נמצא תקין.

מערכת המים נבדקה על ידי צפיה בגובה נוזל הקירור במיכל העודפים (אם הנוזל מעל המינימום שמסומן בפס סימון – המערכת תקינה), אך במקרה זה גובה נוזל הקירור היה גבוה באופן משמעותי מהרמה בה הוא נמצא בדרך כלל. גובה הגבוה באופן משמעותי אומר שנוזל קירור שעבר למיכל העודפים בזמן שהמנוע התחמם לא חזר למנוע בזמן שהמנוע התקרר. ובמקומו חדר אויר למערכת דרך הפתח שנוצר כתוצאה מהחלקת צינור הגומי .


המסקנה: האירוע התחיל בסוף הטיסה הקודמת לטיסה הנוכחית, התחיל להיווצר פתח במערכת הקירור (כתוצאה מהחלקת צינור הגומי) שהכניס אוויר למערכת הקירור כאשר המנוע התקרר והיה אמור לינוק את המים ממיכל העודפים.


טיפ הבטיחות בבדיקת גובה המים במיכל העודפים, אם גובה הנוזל גבוה מהפעם האחרונה בה נצפה, יש לבדוק ביסודיות את מערכת הקירור מחשש לחדירת אוויר ו/או דליפה. בכל מקרה, יש לפרק את הקאולינג העליון ולפתוח את מכסה מערכת המים בקופסא המרכזית שנמצאת בחלק העליון של המנוע, ושם חייבים לראות בעין את גובה הנוזל. בסגירה לשים לב שהאטם תקין. בדיקת כל חלקי המנוע לגילוי דליפות ונזילות של נוזל קירור ו/או שמן.

מנע את הסיכונים שבשליטתך וטוס בבטחה


41 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page