top of page
  • aguda5

טיפ בטיחות 3/2023

עודכן: 21 ביוני 2023

סיכוני VAPOR LOCK במהלך חודש אפריל


רקע:

ניסיון העבר מראה לנו שבכל שנה במהלך חודש אפריל ועד תחילת חודש מאי

מתרחשות בארצנו מספר תאונות אז"מ כתוצאה מנפילת כוח מנוע עקב תופעת

VAPOR LOCK. (חסימת אדים).

גורם השורש לכך הוא, שבתקופה זו הדלק הזמין בתחנות הדלק הוא עדיין דלק

חורף. דלק זה מאופיין בלחץ אדים גבוה שעלול לגרום לתופעת VAPOR LOCK

בעת טיסה בימים החמים של עונת המעבר, בדגש על מטוסי כנף תחתית.


טיפ הבטיחות:

לא מוכרחים לטוס בימים חמים.

הדלק עלול להגיע לנקודת הרתיחה עקב שילוב של טמפרטורה גבוהה

(של הדלק במכל) ושל לחץ נמוך (כתלות בגובה הטיסה) בקו היניקה של

המשאבה.

חסימת האדים תתבטא בירידה משמעותית של לחץ הדלק וזמן קצר

לאחר מכן בנפילת כוח מנוע פתאומית או פעולת מנוע לא סדירה.

תופעת ה- VAPOR LOCK עלולה לקרות גם בהמראה וגם בטיסה, גם

במנוע קרבורטורים וגם במנוע הזרקה.

לפני ההמראה, חובה לבדוק את המנוע בכוח מלא תוך מעקב אחר לחץ

הדלק – במקרה של נפילת לחץ דלק חריגה, יש לבטל את היציאה

לטיסה.

במידה וזה קורה בטיסה (מאופיין בירידת לחץ דלק ופעולת מנוע לא

סדירה) – הפעולות שעשויות לסייע להפסקת התופעה הן משיכת

מצערת להקטנת הסל"ד ככל שניתן, הורדת אף והקטנת גובה במידה

וניתן.

שימוש בדלק 100LL (המאופיין בלחץ אדים נמוך) במקום דלק מכוניות

95 אוקטן בתקופה זו עשוי בסבירות גבוהה למנוע את היווצרות

התופעה.


22 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page