top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 14/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: הפעלת טרנספונדר בטיסת מבנה של אז"מרקע:

טייסי אז"מ מרבים לטוס בקבוצת מטוסים (מבנה) עם מספר חברים טייסים.

בביקור האחרון, שנערך ביחידת הבקרה האווירית, עלה נושא חשוב המתייחס לקוד הזע"ט שעל הטייסים לכייל בעת טיסת מבנה:

עד לאחרונה חשבנו שרצוי שרק מוביל המבנה יטוס עם טרנספונדר פתוח המכויל לקוד שניתן ע"י הבקר, בעוד ששאר המטוסים במבנה יכבו את מכשיר הטרנספונדר.

מסתבר שהעדפת היב"א היא שכל המטוסים בקבוצה יטוסו עם טרנספונדר פתוח כדי לאפשר מעקב יעיל גם אם המבנה מתפצל.טיפ הבטיחות:

מטוסי אז"ם מרבים לטוס במבנה, כאשר המוביל מדווח על כל המבנה .

כאשר הבקר מקצה למטוס המוביל קוד זע"ט, נדרש שגם בשאר מטוסי המבנה יכויל קוד זהה המאפשר לבקר הבנה טובה יותר של התמונה האווירית.

0 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page