top of page
 • aguda5

טיפ הבטיחות 15/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: תזכורת לנהלי מנחת מצדה רקע: לאחרונה התקבלו מספר דיווחים על מטוסי אז"מ המצטרפים לנחיתה במנחת מצדה תוך שהם חורגים מנהלי הפמ"ת וגורמים לסיכוני בטיחות, בדגש על נושא ההצנחות. אחד המטוסים, למשל, הצטרף להקפה מערבית למסלול ורק לאחר קריאות חוזרות ונשנות של מפעיל המנחת פנה לאחור ותיקן להקפה מזרחית כנדרש.


טיפ הבטיחות: להלן תזכורת לכללי ההתנהגות במנחת מצדה בהתאם לפמ"ת. כללי

 • אין להיכנס לאזור המנחת ללא תאום טלפוני מראש עם מפעיל המנחת, כולל תאום נוסף לפני ההצטרפות להקפה, וללא אישור יחידת הבקרה המפקחת על הנתיב אל המנחת.

 • אין לבצע טיסה אל / מ המנחת ללא קשר אלחוט דיבור דו כיווני תקין.

 • אין להמריא מהמנחת ללא אישור "חגב דרומי".

 • ביצוע נחיתות והמראות בפועל יעשה בתאום עם מפעיל המנחת בתדר המנחת.

 • מיד לאחר המראה יש ליצור קשר עם "חגב דרומי" לתיאום ההצטרפות לנתיב. במידה ולא ניתן ליצור קשר עם "חגב דרומי" הטייס יכנס להקפה בתאום עם מפעיל המנחת ויחזור לנחיתה.

 • אין לטפס לאחר ההמראה מעל גובה ( 400 -) רגל ללא אישור "חגב דרומי".

 • כיוון ההקפה – מזרחית למסלול.

גובה ההקפה - 400 (–) רגל QNH (800 רגל מעפ"ש מעל המנחת).

הצנחות.

 • בסופי שבוע וחגים מתבצעת במנחת פעילות הצנחה.

 • גליל ההצנחה הוא ברדיוס 3 ק"מ בהתאם למתואר בתרשים ההקפה.

 • בזמן ביצוע הצנחות אסורה כניסה של כל כלי טיס לגליל ההצנחה למעט כאשר התקבל אישור לכך ממפעיל המנחת.

 • כלי טיס המבקש להצטרף לנחיתה בעת ביצוע הצנחות, ימתין בבקרת "חגב דרומי" מחוץ לגליל ההצנחה עד לקבלת אישור ממפעיל המנחת שאזור המנחת התפנה ושניתן להצטרף לנחיתה.


15 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page