top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 16/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: שימוש במצלמות נתיבי ישראל ככלי עזר לבדיקת מזג אוויררקע:

בנתוני מזג האוויר שאנו בודקים, לפני הטיסה, חסרה תמונה וויזואלית בזמן אמיתי של תנאי הראות בנתיב וביעד המתוכננים.

חברת נתיבי ישראל פרסה במהלך השנים האחרונות כ – 220 מצלמות לניהול בקרת התנועה בצמתים מרומזרים, מחלפים וקטעי דרך. פריסת המצלמות היא ארצית וגדלה ב – 30 מצלמות לשנה לערך. המצלמות מותקנות על תרנים בגבהים של 15 עד 21 מטר מעל הקרקע והן בעלות יכולת צפייה ברדיוס של 1,000 עד 2,000 מטר כתלות בטופוגרפיה ומשדרות סרטון בזמן אמיתי.טיפ הבטיחות:

התקן את אפליקציית "נתיבי ישראל" בטלפון הנייד ובדוק באמצעותה את תנאי הראות בזמן אמת במצלמות הרלוונטיות לנתיב וליעד טיסתך.

צפייה 10 תגובות

Comentários


bottom of page