top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 18/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: דיווח מיקום רקע: לעיתים הבקר מבקש מטייס אז"מ לדווח על מיקומו. הדבר נועד לסדר לבקר את התמונה האווירית ולאמת את זהות המטוס שהוא רואה על המסך שלו. הבקר מצפה לקבל מהטייס תשובה תמציתית ומדויקת, המתייחסת לנקודות ציון הידועות לו. טיפ הבטיחות : בתשובה לשאלת הבקר על מיקומך, אתר את מיקום המטוס במפה והתייחס בתשובתך למיקומך יחסית לנקודת ציון שידועה לבקר. לדוגמא: הטייס מתבקש לדווח על מיקומו בעת טיסה צפונה בגובה 1,500 בבועת גוברין:
  • דיווח נכון: 2 מייל צפונית ל "גוברין" (להשלמת התמונה האווירית לבקר רצוי גם להוסיף "בכיוון צפון בגובה 1,500" ).

  • דיווח לא נכון: מזרחית לבית ניר.


5 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page