top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 1/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: חשיבות ניקוז דלק לאחר פרק גשם


רקע:

לפני מספר שנים ארעה בהרצליה תאונה קשה למטוס מוני עקב אבדן כוח מנוע בהמראה כתוצאה ממים בדלק. האירוע קרה לאחר פרק גשם משמעותי ולמטוס שחנה בחנייה לא מקורה חדרו מים למכל הדלק.

רצ"ב קישור לדו"ח החוקר הראשי מספר 99-16 שפורסם בנושא זה.........


טיפ הבטיחות:

בדגש על מטוסים החונים בחנייה לא מקורה או חנייה מקורה עם דליפת מים מהגג

  • מכסה מכל דלק פגום עלול לגרום לחדירת מי גשם למכל.

  • לפני כל טיסה, בצע ניקוז משני מכלי הדלק.

  • סביר שמכל הדלק שהיה בשימוש בעת חימום המנוע ובדיקתו לפני ההמראה הוא ללא מים ובטוח לשימוש.

  • העברת בוחר הדלק למכל השני, לפני ההמראה, עלולה "להפתיע" אותנו, כפי שקרה לטייס באירוע המתואר.

  • כאשר בעת ביצוע הניקוז, כל כוסית הדגימה מלאה במים בלבד, עלול הטייס לחשוב בטעות שכל תכולת הכוסית היא דלק ואין מים בדלק, כפי שאפשר וקרה באירוע המתואר.


מנע את הסיכונים שבשליטתך וטוס בבטחה
4 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page