top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 11/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: טיסה עם ברזי שני מכלי הדלק פתוחים


רקע:

טייס אז"מ, שטס עם ברזי שני מכלי הכנפיים פתוחים, חווה לפתע פעולת מנוע לא סדירה, תוך אבדן כוח מנוע ונאלץ לבצע נחיתת אונס.

בבדיקה, שנערכה לאחר הנחיתה, הסתבר שבמכל אחד היה דלק בעוד שהמכל השני התרוקן לחלוטין.

הבעיה לא הצריכה תיקון כלשהוא ונפתרה לאחר מילוי דלק במכל הריק.


טיפ הבטיחות:

· כאשר הזנת הדלק למנוע מתבצעת בו זמנית משני מכלי הדלק ומכל אחד מתרוקן, משאבת הדלק מתחילה לשאוב אוויר מהמכל הריק וכתוצאה מכך נגרמת פעולת מנוע לא סדירה.

· טיסה עם שני מכלי דלק פתוחים מחייבת מעקב על רמת הדלק בשני המכלים וסגירה מוקדמת של ברז המכל הקרוב להתרוקנות.


מנע את הסיכונים שבשליטתך וטוס בבטחה
0 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page