top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 13/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: הצטרפות לנחיתה במגידו


רקע:

בעקבות הערות שהתקבלו לאחרונה על הצטרפות טייסי אז"מ לנחיתה במגידו שלא עפ"י נוהלי הפמ"ת, להלן תזכורת לנוהלי ההצטרפות.


טיפ הבטיחות:

מנחת מגידו הוא מנחת עמוס מאד עם פעילות ענפה של מספר גופים בכל ימות השבוע: מרססים , טייסת כיבוי , דאונים ובית ספר לטיסה.

יש להקפיד על הנהלים המדויקים כדי להימנע מאירועי בטיחות או חוסר משמעת מסוכנים ומיותרים.


תרשים ההקפה במנחת מגידו


נהלי הצטרפות מנתיבי אז"מ לנחיתה במנחת מגידו

הצטרפות מכיוון מערב:

למסלול 27 : דרך צומת מגידו בגובה 1,500 רגל, צלע עם הרוח למסלול 27 בגובה 900 רגל והמשך טיסה בהקפה.

למסלול 09: מצומת מגידו בגובה 1,500 רגל לצלע בסיס ימנית למסלול 09, בתאום עם כלי טיס בהקפה, או לצלע מתה למסלול 09 והמשך בהקפה (אם לא ניתן להשתלב לצלע בסיס ימנית).

הצטרפות מכיוון מזרח:

למסלול 27 : דרך צומת עפולה בגובה 1,500 רגל , הנמכה לצלע מתה לגובה 900 רגל והמשך הצטרפות להקפה.

למסלול 09 : דרך צומת עפולה בגובה 1,500 רגל , הנמכה לגובה 900 רגל לתחילת "עם הרוח" (תוך תשומת לב למטוסים העוזבים לאחר המראה לכיוון צומת עפולה בגובה 1,000 רגל)


הצטרפות מכיוון דרום:

למסלול 09 או למסלול 27 : "דבורה" בגובה 1,000 רגל , כניסה לאמצע "עם הרוח" בגובה 900 רגל והמשך טיסה בהקפה.


מנע את הסיכונים שבשליטתך וטוס בבטחה
8 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page