top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 18/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: תזכורת דיווח מיקום לבקר


רקע:

לעיתים, טייס אז"מ נשאל ע"י הבקר למיקומו. הדבר נועד לסדר לבקר את התמונה האווירית ולאמת את מיקום האז"מ שהוא רואה על המסך. תשובת הטייס צריכה להיות תמציתית, מדויקת ומובנת מידית לבקר.

לפיכך, המיקום המדווח צריך להיות יחסית לנקודת ציון שידועה לבקר.

למשל, תשובה כמו "צפונית למאגר עמק חפר" לא מאפשרת לבקר הבנת מיקום מידית בעוד שתשובה כמו "מייל מזרחית לניר יפה" מובנת ללא קושי

ובתוספת נתוני גובה, כיוון, וקוד זע"ט תשלים לבקר את התמונה האווירית.


טיפ הבטיחות:

הטייס שמתבקש לדווח מיקום, יאתר על המפה את מיקומו ומרחקו יחסית לנקודות דיווח בלבד וידווח לבקר בהתאם.

לדוגמא: טייס הנמצא בבועת גוברין3 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page