top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 3/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: דיבור בקשר בעת עומס תנועות בסופי שבוע ובכלל


רקע:

בעקבות התנועות הרבות במרחב האווירי בסופי שבוע, נוצר עומס רב על הבקרים ובנוסף לזה, נוצר גם קושי לטייסים ליצור קשר עם הבקר.

לאחרונה התקבל משוב, בנושא זה, מבקרת צפון שמטרתו להקל על הבקר והטייסים לשמור על תכליתיות השימוש בקשר.


טיפ הבטיחות:

· ביצירת קשר ראשוני, ע"י הטייס, לאחר המראה או בכניסה למרחב,יש לציין אות קריאה, מיקום ויעד סופי – באופן זה, הבקר מבין את כוונותיך וכיצד הן משתלבות בתמונה האווירית שלו.

מספר דוגמאות:

  • HHH בתל יונה, לנחיתה בקרית שמונה

  • HHH בשורש, לנחיתה בבועת רמת הגולן

  • HHH אחרי המראה ממאכר, לנחיתה במגידו

· זכור: מסרים קצרים וברורים חוסכים זמן אוויר יקר בקשר, מאפשרים לבקר לנהל את התעבורה בבטחה ומאפשרים לנו קשר זמין יותר עם הבקר.


מנע את הסיכונים שבשליטתך וטוס בבטחה
צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page