top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 4/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: נחיתה מוצלחת ב"שטח הפעלה" אינה מבטיחה את יכולת ההמראה ממנו


רקע:

טייס אז"מ נחת בהצלחה בשדה חקלאי ("שטח הפעלה") בבועת שדרות. מאוחר יותר, כאשר ניסה להמריא מאותו השדה, המטוס לא הצליח לפתח מהירות והטייס נאלץ לבטל את ההמראה, תוך שכן הנסע הקדמי קרס והפרופלור נשבר.

בדו"ח החוקר הראשי נכתב כי הסיבה לאירוע היא "בחירת שטח הפעלה לא מתאים להמראה עבור סוג מטוס זה עקב השילוב של מסלול קצר יחסית ותשתית שאינה מאפשרת לפתח מהירות ניתוק, עם מרווח ביטחון, במרחק ריצה זה".

להלן הקישור לדו"ח החוקר הראשי מספר 39-21 בנושא זה .........


טיפ הבטיחות:

· הכר את ביצועי מטוסך בהתייחס למרחקי ריצת הנחיתה וריצת ההמראה הדרושים על מסלול אספלט ותוספת המרחק הדרושה בתשתיות אחרות.

· הקפד על נחיתה והמראה כנגד כיוון הרוח.

· תשתית שטח רכה יחסית, היא בעלת יתרון בהאטת המטוס בריצת הנחיתה, אך לעומת זאת, בעלת חיסרון משמעותי בהאצת המטוס בריצת ההמראה.

· מעברים לבדיקת שטח הפעלה לפני ביצוע הנחיתה:

  • מעבר ראשון לבחירת השטח מתך השטחים האלטרנטיביים באזור.

  • מעבר שני לבדיקת אורכו: ב - 60 מיי"ש - 400 מטר - ב- 15 שניות.

  • מעבר שלישי לבדיקת מכשולים, שולי ביטחון ובחירת נקודת הנגיעה.

  • מעבר רביעי לבדיקת קושיות השטח ב – T&G מתוכנן.

הערה: ניתן להקטין את כמות המעברים בהתאם להכרת השטח.


מנע את הסיכונים שבשליטתך וטוס בבטחה
צפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page