top of page
  • aguda5

טיפ הבטיחות 7/2022

עודכן: 22 ביוני 2023

הנושא: מה קורה לטייס שנכנס לעננים


רקע:

בהמשך לטיפ הבטיחות מספר 6-22 , מהשבוע האחרון, שעסק בסיכון של כניסה לתנאי IMC בעת טיסת VFR , להלן הסבר פשטני לסיבת אבדן ההתמצאות המרחבית של טייס שנכנס לעננים / ערפל.


טיפ הבטיחות:

הסביבה הטבעית שלנו היא עם שתי רגליים על הקרקע, ראיה ברורה של הסביבה, כוח הכובד הגורם לנו להרגיש את המשקל על הרגליים והחלק הפנימי באוזן הנותן לנו את תחושת שיווי המשקל.

ההתמצאות המרחבית שלנו היא תוצאה של נתונים שמקבל המוח בזמן אמת.

80% מהנתונים שהמוח חייב לקבל כדי לאפשר לנו התמצאות מרחבית, מקורם בעיניים, באמצעות נקודות ייחוס חזותיות שאנו רואים. יתרת 20% הנתונים שהמוח צריך, מקורם באוזן הפנימית בשילוב עם קולטני ההתמצאות.

בטיסת ראיה קל להתמצא כאשר יש לך ייחוס חזותי רציף של האופק שמחוץ למטוס. גם בפניה חדה, כאשר תאוצת הכובד מוכפלת, אין בעיית התמצאות כל זמן שאתה רואה את האופק.

אולם, כאשר טייס VFR נכנס לענן, האופק נעלם ולפתע 80% מהנתונים שהמוח חייב לצורך התמצאות במרחב אבדו. זאת ועוד, אם גם גובה הטיסה משתנה או מבוצע תמרון שגורם לתאוצה לגדול מעל 1g, גם חוש שיווי המשקל שלך משתנה וגם יתרת 20% הנתונים שהמוח צריך נפגעת.


מנע את הסיכונים שבשליטתך וטוס בבטחה
3 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page