top of page
  • aguda5

טיפ בטיחות 2/2023

עודכן: 21 ביוני 2023

נהל דיבור בקשר בעת היפרדות או חבירה למבנה (קבוצת מטוסים)


רקע

חלק משמעותי מהטיסות שלנו מתבצע במבנה ביחד עם קבוצת מטוסים, דבר המצריך נהל קשר ברור התומך בתרחישים השונים בעת טיסה מסוג זה.


הבקר ביב"א מזהה את המבנה לפי אות הקריאה של המוביל ומספר המטוסים הנוספים אליו במבנה. לדוגמא : "HHH פלוס שלוש".

הבעיה היא שלעיתים מספר המטוסים בקבוצה משתנה עקב הצטרפות של מטוס נוסף או עקב היפרדות ועזיבת מטוס.

לאחרונה קיבלנו, מיחידת הבקרה האווירית, משוב המתייחס לסוגיה זו ומחדד את נהל הדיבור בקשר במצבים אלה.


טיפ הבטיחות

כאשר מטוסים מצטרפים למבנה - לדוגמא, אז"ם יחיד חובר למבנה של 3 אזמי"ם, מוביל המבנה ידווח לבקר: "HHH פלוס שניים מצרף למבנה את HYY בשדות –ים.

מעכשיו המבנה ידווח: "HHH פלוס שלוש ".


כאשר מטוסים נפרדים ממבנה, לדוגמא ממבנה של 3 אזמי"ם נפרד מטוס אחד.

"HYY בכפר תבור נפרד ממבנה HHH ".

מוביל המבנה ידווח לבקר: " HHH קורא כעת פלוס אחד".

10 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page