top of page
  • aguda5

עוד הוראת שרות מחייבת למנועי רוטאקס

רוטאקס פרסמה הוראת שירות מחייבת למנועים בעלי מספר סידורי מסוים הנוגעת לגל הפרופלור. מוצע לבדוק. ניתן להירשם לאתר רוטאקס תמורת מינוי שנתי כדי לקבל הוראות כאלה ואחרות.


sb-912-078
.pdf
Download PDF • 403KB

sb-912-078-ul
.pdf
Download PDF • 80KB

15 צפיות0 תגובות
bottom of page