פוסטים

טיפ הבטיחות השבועי 40/2019

בדיקה תקופתית של המכשירים במטוס

רקע:
עקב חשיבות דיוק המכשירים במטוס, מפעילי המטוסים נדרשים לבצע בדיקת מכשירים תקופתית,  ע"י בודק מוסמך רת"א.

על הבדיקה להתבצע אחת לשנתיים ובמהלכה נבדקים בין השאר:
מד מהירות, מד גובה, מד שעור טיפוס, טרנספונדר  ואנטנות.

בנוסף לכך  יש לבדוק אחת לשנה את המצפן המותקן במטוס ולהדביק עליו תווית כיול מעודכנת.

חשוב לציין כי הבדיקות הנ"ל הן באחריות מפעילי המטוסים ומכון הבדק נותן להם שרות בלבד עפ"י פנייתם.


טיפ הבטיחות:
#  בדיקה תקופתית של המכשירים, במועד, תתרום לבטיחות הטיסה וגם תמנע
הפעלת סנקציות מצד רת"א על בעלי המטוסים.

#  וודא עם מכון הבדק מתי בוצעה הבדיקה האחרונה במטוסך ודאג לבצע את
הבדיקה הבאה במועד.

טיפ הבטיחות השבועי 39/2019

מצב בוחר הדלק במטוס עם צינור עודפים המחובר לאחד ממיכלי הדלק

רקע:
טייס עם בוחן, היו בטיסה עם מטוס טקסן באזור אימונים 302, כאשר לפתע המנוע החל לגמגם. הבוחן לקח את השליטה במטוס ונחת בהצלחה בטל שחר.
לאחר הנחיתה, נמצא כי בוחר הדלק היה פתוח על מיכל שמאל ומיכל ימין היה מלא על גדותיו.
העברת בוחר הדלק למיכל ימין פתרה את הבעיה.

הסיבה לגמגום המנוע:
במטוס הטקסן, מחובר צינור עודפי הדלק למיכל ימין. טיסה על מיכל שמאל, כאשר מיכל ימין מלא, עלולה לגרום להצפת דלק, לגמגום מנוע ואף לכבייתו המוחלטת.

למה זה קורה ?
קושי או חוסר אפשרות של עודפי הדלק מהמנוע לזרום בחופשיות למיכל הדלק
המלא על גדותיו, עלולים לגרום לעליית לחץ הדלק, מעל הלחץ המקסימלי המותר ע"י יצרן המנוע שעומד על psi – 6.
במצב זה, לחץ הדלק הגבוה יצליח להתגבר על שסתום המצוף הסגור של הקרבורטור, יפתח אותו ויאפשר כניסת דלק רציפה לבית המצופים, שתגרום
להצפת דלק.

 טיפ הבטיחות:

במטוס עם צינור עודפי דלק המחובר לאחד ממיכלי הדלק בכנפיים, עדיף להתחיל
את הטיסה עם מיכל הדלק אליו מחובר צינור העודפים, בדגש על מצב בו מיכל זה מלא או קרוב למלא. 

טיפ הבטיחות השבועי 38/2019

הנושא: האם קצב ירידת מפלס הדלק בשתי הכנפיים זהה?

רקע:
טיפ זה מכוון לטייסים המפעילים מטוסים  בהם מותקנים בורר דלק תלת מצבי וקו עודפי דלק מהמנוע המחובר לאחד ממכלי הכנפיים.
בהרבה מטוסים מותקן בורר דלק תלת מצבי: סגור, ימין, שמאל, שמצבו קובע את מכל הדלק הפעיל.
נשאלת השאלה האם קצב ירידת מפלס הדלק זהה בשני מכלי הכנפיים ?

מערכת הדלק במטוס:
משאבות הדלק (גם המכנית וגם החשמלית) מתוכננות כך שכל אחת מהן יכולה
לתת ספיקת דלק הגדולה בסדר גודל של 25% מספיקת הדלק הנצרכת ע"י המנוע בכוח מלא.
לפיכך, במרבית המטוסים יש צינור עודפי דלק המתחבר מקו הדלק לפני הקרבורטורים אל אחד משני מכלי הכנפיים ומעביר אליו את כמות הדלק העודפת.

טיפ הבטיחות:

#  למד את מערכת הדלק במטוסך – וודא לאיזה משני מכלי הדלק מחובר קו
העודפים (כנף שמאל או כנף ימין).

# שים לב ! קצב ירידת מפלס הדלק במכל הפעיל יהיה כדלקמן:
–  במכל אליו מחובר צינור העודפים – צריכת הדלק הידועה של המנוע.
–  במכל אליו לא מחובר צינור העודפים – סביב 25% יותר מצריכת הדלק
הידועה של המנוע. 

טיפ הבטיחות השבועי 37/2019

הנושא: פעל רק עפ"י הדיווח שלך בקשר ודווח במקרה של שינוי

רקע:
שני מטוסים, לאחר המראה ממנחת ראשל"צ, טסו בנתיב מבית עובד ל"נשרים".
המטוס הראשון הגיע לנקודת הדיווח "נצר סירני", טייסו ביקש לקחת כיוון למנחת נען לצורך תרגול, נצפה, ע"י הטייס השני, לוקח כיוון חצי ימינה ובהמשך פונה דרומה לכיוון קיבוץ נען ונעלם מבלי שנשמע כל דיווח בקשר.
הטייס השני, הגיע בינתיים לנשרים, הונחה ע"י תל נוף לדווח בכפר מנחם בגובה 800, פנה ימינה וטס בנתיב מערבית לכביש 6.
לאחר זמן קצר, טייסו הופתע לראות את המטוס הראשון טס head on ישר מולו וחולף מתחתיו בהפרש גבהים שסביב 200 רגל.

טיפ הבטיחות:
דיווח בקשר הוא התחייבות לביצוע. הטייסים המאזינים על הערוץ מצפים לראות אותך במקום עליו דיווחת.
כל שינוי מהדיווח מחייב תאום עם הבקר ודיווח על הערוץ כדי שטייסי המטוסים האחרים באזור לא יופתעו.
דיווח שגוי מסכן גם אותך וגם את הטייסים האחרים בסביבה.
באותה מידה שאתה לא אוהב שיפתיעו אותך, אל תפתיע אחרים.

טיפ הבטיחות השבועי 36/2019

הנושא: השתתפות במפגש טייסים – לא בכל מחיר

רקע:
מידי פעם מתקיים מפגש כיף של טייסים, כאשר האחרון שבהם היה בסוף השבוע האחרון במנחת דימונה.
בשבת בבוקר, לאחר השעה שבע, המריאו מספר מטוסים ממנחת ראשל"צ בדרכם לדימונה.
בלג הטיסה מזרחה לכיוון דימונה, חלק מהטייסים נתקלו במגבלת ראות חמורה עקב עננות נמוכה, וויתרו, בחכמה, על המפגש וחזרו לנחיתה בשדה תימן.

טיפ הבטיחות:

#  השתתפות במפגש, כמו גם יציאה לטיסה אחרת – לא בכל מחיר, עם כל
האכזבה המתלווה לביטולה.

#  השיקול החשוב ביותר הוא בטיחות הטיסה וטוב עשו הטייסים שהחליטו לבטל
את השתתפותם במפגש האחרון עקב מגבלת הראות שחוו בדרך.

טיפ הבטיחות השבועי 35/2019

הנושא: סדר הפעולות המידיות בעת תקלת מנוע בטיסה

רקע:
טייס טקסן, בטיסה דרומה, לאחר מעבר עמיעד, חווה גמגום מנוע בעת שהיה
בגובה שסביב 1,700 רגל מעפ"ש.
עד שהמנוע כבה לחלוטין, הטייס איבד גובה  שסביב 500 רגל ולאחר מכן, הוא התמקד במספר ניסיונות התנעה, תוך איבוד גובה משמעותי נוסף, במקום
בחיפוש יעיל אחר שדה מתאים לנחיתת אונס – לבסוף הוא נאלץ לנחות על גבעה טרשית עם נזק כבד למטוס ורק במזל, הוא עצמו, יצא ללא פגע.

לצפייה בדו"ח החוקר מספר 37/2019, לחץ כאן.

הפעולות המידיות שעל הטייס לבצע על פי בד"ח החירום:

#  שמירת מהירות מתאימה.
#  הידוק חגורות.
#  בחירת שדה.
#  תפעול המטוס לתצורת נחיתת אונס בהתאם.

הערה:
ניסיון התנעה ניתן לבצע, רק אם נותר לנו מספיק גובה וזמן לאחר בחירת שדה מתאים.

טיפ הבטיחות:
גמגום מנוע באוויר מצביע על בעיה שעלולה להחריף בתוך זמן קצר למצב של
אבדן כוח מנוע משמעותי ואף לכביית מנוע מוחלטת.
בעת גמגום מנוע באוויר, כדאי לאתר בהקדם שדה מתאים לנחיתת אונס בטוחה ולהתארגן בהתאם לפני שהמצב יחמיר. 

טיפ הבטיחות השבועי 34/2019

הנושא: ניתוק מדף ממערכת ההפעלה בטיסה

רקע:
לפני שבועיים, מדריך טיסה עם מטוס מסוג טקסן הצטרף לנחיתה בראשון. בעת הורדת המדפים, המטוס גלגל בחוזקה וכדי להפסיק את הגלגול המדריך נאלץ להפעיל את המאזנות לצד הנגדי באופן מלא.

הממצאים בבדיקת המטוס על הקרקע:
בבדיקת המטוס על הקרקע, נמצא, כי הבורג המחבר את דופן  מדף ימין לזרוע מערכת  ההפעלה, השתחרר לאחר שמיסב הזרוע נתפס עקב חלודה.
כתוצאה מכך, בשלב הראשון המדף נתקע בזווית מסוימת ובהמשך, כאשר הבורג יצא לחלוטין, המדף נותק ממערכת ההפעלה, אך נותר מחובר לכנף ותלוי על שני הצירים.
במצב זה, בזמן טיסה, המדף, החופשי, נדחף ע"י תנועת האוויר למעלה עד משטח הכנף, אך עם סיום ריצת הנחיתה, לא היה מה שיחזיק אותו והוא ירד, בהשפעת משקלו העצמי, למצב סביב 90 מעלות.

טיפ הבטיחות:
העזר במכונאי מכון הבדק שיראה לך איך ניתן לראות ולבדוק את חיבור מערכת ההפעלה למדף ובדוק אותו מידי פעם בעצמך בהתאם.
התייעץ עם מדריך טיסה איך יוצאים ממצב חירום כזה בשלום. 

טיפ הבטיחות השבועי 31/2019

הנושא: השפעת אירוע חריג בטיסה על תפקוד הטייס

רקע:
לפני מספר חודשים פורסם טיפ הבטיחות 13/2019 שדן בירידה אפשרית בתפקוד הטייס עקב
תנאי לחץ.

לאחרונה נוכחנו כמה עוצמתי זה יכול להיות גם לטייס מנוסה וגם כאשר נמצא לידו בקוקפיט טייס מנוסה נוסף.

מדובר בטייס טקסן, עם כני נסע מתקפלים ופרופלור בעל פסיעה משתנה שהיה  בטיסת שיוט בדרום, כאשר לפתע החל צפצוף התראת מהירות נמוכה, תוך, עליית סיבובי המנוע לסל"ד המרבי.

הטייס פרש זאת, בטעות, כמצב חירום המהווה סכנה מידית, דבר שהשפיע על תפקודו
בהמשך כדלקמן:

הטייס החליט לנחות, מידית, בגישה ישירה במנחת סמוך ועקב הלחץ שהיה בקוקפיט, שני הטייסים היו מרוכזים במעקב על נתוני המהירות והגובה, לא בצעו בד'ח מסודר , שכחו להוריד את כני הנסע ונחתו על הגחון.

מצבי מתח ותגובת דחק:
מצב חריג בטיסה, המזוהה ע"י הטייס כסכנה, גורם לקושי להתרכז ולחשוב בבהירות.
התוצאה היא ירידה בתפקוד, טעויות בשיקול דעת וביצועי הטסה לקויים.

טיפ הבטיחות:
#   האירוע הנוכחי לא היווה למעשה מצב חירום בפועל. הכרת תפקוד מערכות המטוס, בדגש
על מצבים חריגים , תסייע להבנתנו את המצב בפועל ותמנע מתח מיותר שישפיע על
תפקודנו.
#   הטייס השני במטוס, שאינו מטיס ויושב "בכיסא החכמים", אמור להיות רגוע יותר ולסייע
לטייס, הנמצא בלחץ, בהבנת המצב ובביצוע בד'ח מסודר להפחתת הסיכונים במצבים
חריגים.

טיפ הבטיחות מספר 30/2019

הנושא: מנוף חדש בנתיב בית עובד – אזור תעשיה נס ציונה

רקע:
לאחרונה הוצב מנוף חדש בצד ימין של הנתיב מבית עובד  מזרחה, בסמוך לאזור התעשייה נס ציונה.


טיפ הבטיחות:
בהתייחס לגובה הנמוך של הנתיב באזור ומגבלות הראות בטיסת בוקר עם שמש בעיניים, פקח עיניים, זהה את המנוף ושמור ממנו מרחק. 

טיפ הבטיחות מספר 29/2019

הנושא: הקשר בין טמפרטורות שמן ומים ל – VAPOR LOCK

רקע:
במספר אירועים של נפילת כוח מנוע  בהמראה, עקב תופעת VAPOR LOCK, הטייסים דיווחו כי הופתעו מהאירוע, כיוון שבאותה העת טמפרטורות השמן ונוזל הקירור במנוע, היו תקינות.


טיפ הבטיחות:
#  הפרמטר העיקרי הגורם לתופעת VAPOR LOCK  הוא טמפרטורת הדלק –
במכל הדלק, בצינורות הדלק ו/או במשאבה בתא המנוע.
#  טמפרטורה חריגה של המנוע, תורמת, אמנם, להתחממות הדלק בתא המנוע, אך
גם בטמפרטורת מנוע תקינה, הדלק עלול להתחמם לערכים קריטיים.
#  למשל: בהמראה, לאחר חניה בחוץ, ביום חם, הדלק במכל ובתא המנוע כבר
הספיק להתחמם עוד לפני ההתנעה, בעוד שטמפרטורת השמן ונוזל הקירור
במנוע עדיין תקינות.
#  הפרמטר המגיב ראשון להתחלת תופעת  VAPOR LOCK, הוא לחץ הדלק
שנופל לערך קריטי.
#  תופעה זאת תקרה, בד"כ, רק עם פתיחת מנוע מלא, ומכאן ההכרח לבדיקת מנוע
בכוח מלא לפני המראה, תוך מעקב על לחץ דלק תקין.