פוסטים

הנושא:  נחיתה חזרה במנחת הבית – לא בכל מחיר !

 

רקע:

בשנה האחרונה קרו מספר תאונות בעת ניסיון  לחזור לנחיתה במנחת הבית, בתנאי מזג אוויר לא מתאימים.

 • לפעמים אנחנו מזהים, מיד לאחר ההמראה, כי תנאי הראות לא מתאימים לטיסה ומחליטים לחזור לנחיתה.
 • לעיתים אנחנו יוצאים לטיסה בתנאי מזג אוויר טובים ונתקלים במזג אוויר מגבלתי, מספר שעות לאחר מכן, בעת החזרה לנחיתה.

הבעייה:

 1. לכולנו סדר יום ואילוצי זמן, הרכב שלנו חונה במנחת, התחייבנו להחזיר את הנוסע בזמן וכו…., ולכן הנטייה הטבעית היא לנחות חזרה במנחת הבית, אפילו בתנאים קשים מהרגיל.
 2. רובנו טייסים של שישי – שבת וההכשרה שעברנו, הנסיון ומיומנות ההטסה שלנו לא יספיקו תמיד כדי לנחות בבטחה בתנאי מזג אוויר קשים.

 

הטיפ השבועי:

 • בדוק את תחזית מזג האוויר לפני יציאה לטיסה.
 • וודא כי מזג האוויר החזוי לאורך כל נתיב הטיסה, בשדה היעד ובזמן המתוכנן לנחיתה, חזרה במנחת הבית, מאפשר את קיום הטיסה שתכננת.
 • אם חזרת לנחיתה במנחת הבית ומצאת מזג אוויר בעייתי, אל תנסה לנחות בכל מחיר, למרות חוסר הנוחות הנובעת מהאלטרנטיבה.

טוס, בתאום עם הבקר, לשדה חליפי עד שתנאי מזג האוויר יאפשרו נחיתה בטוחה.

הנושא:  עד כמה מדוייקת תחזית מזג האוויר ?

 

רקע:

לא פעם אנו מגלים כי תנאי מזג האוויר לא תואמים בדיוק את התחזית.

הבעייה:

חיזוי מזג האוויר אינו מדע מדויק ומבוסס בעיקרו על מודלים ותצפיות מהקרקע ומהחלל.

דרישות התקן הבינלאומי:

הפרמטר תחום הדיוק הנדרש מהחיזוי % מינימלי של מקרי החיזוי שצריכים להיות בתוך תחום הדיוק הנדרש
כיוון הרוח 20± מעלות 80%
מהירות הרוח 5± קשרים 80%
טמפרטורה 1± מעלה צלסיוס 80%
ראות 200± מטר (עד 800 מטר ראות)

30%± (מ 800 עד 10,000 מטר)

80%

מהטבלה ניתן ללמוד על דרישות התקן הבינלאומי לדיוק התחזית כדלקמן:

 1. ב 80% מהמקרים, דורש התקן שתנאי מזג האוויר, בפועל, יהיו בתחום המפורט בטבלה.
 2. ביתרת 20% מהמקרים, מאפשר התקן סטייה גדולה יותר מהתחזית.

הטיפ השבועי:

בדוק את תחזית מזג האוויר לפני יציאה לטיסה ושקול את פעולותיך על פי מזג האוויר בפועל.

הנושא:  תפעול ברזי הדלק במטוס

 

רקע:

תאונות לא מעטות נגרמו עקב טעויות טייסים בתפעול ברזי הדלק, שגרמו להפסקת אספקת הדלק למנוע.

הבעייה:

כמו כל אדם גם טייס עלול לטעות, לפעמים. לפיכך, כל התערבות של הטייס במערכות תפעול המטוס מגבירה, סטטיסטית את הסיכוי לכשל.

 

הטיפ השבועי:

 • הימנע, ככל האפשר, מתפעול מיותר של ברזי הדלק באוויר או לפני המראה.
 • סגל לעצמך נוהל תפעול, כתוב, שיבטיח מניעת טעויות.
 • במקרה ונוצר הצורך לתפעול ברזי הדלק באוויר, עשה זאת בגובה בטוח ובאזור מישורי, שיאפשרו לך לפעול לא תחת לחץ.

הנושא: שמירת גובה, קריטית לבטיחות הטיסה

רקע:
תאונות, לא מעטות, של התנגשות מטוסים, קרו בעולם עקב אי שמירת גובה של אחד הטייסים. במהלך השנים האחרונות היו בארץ כמה אירועים של חליפה קרובה ומסוכנת בין מטוסי אז"ם למטוסי תעופה כללית, רובם ככולם עקב אי שמירת גובה של טייסי האז"ם.

הבעייה:

 • הבקר שומר עלינו ע"י ביצוע הפרדות גובה עם התנועות נגדיות והתנועות החוצות. עקב אילוצים שונים, לעיתים הפרדת הגובה היא של 300 רגל בלבד.
 • הבקר, אינו יודע מה הגובה המעשי שלנו, סומך עלינו שאנו שומרים על הגובה בו התבקשנו לטוס, ומעביר תנועות נגדיות או חוצות עם הפרדה בהתאם.
 • סטייה מהגובה הנדרש (למטה או למעלה), עלולה להביא אותנו לנתיב התנגשות עם מטוס בנתיב מולנו או בנתיב חוצה.

הטיפ השבועי:

 • הנחת העבודה שלנו צריכה להיות שגם המטוס בתנועה הנגדית או החוצה עלול לסטות מגובה הנתיב (למטה או למעלה). לפיכך, גם סטייה קטנה שלנו עלולה להביא לנתיב התנגשות בין המטוסים.
 • טוס עם הראש בחוץ וצור קשר עין עם התנועה עליה התריע הבקר.

שמור תמיד על גובה הטיסה אותו קיבלת מהבקר.

טיפ הבטיחות השבועי מספר 2/2015

הנושא:  חוסר תפקוד פתאומי בעת טיסה (עקב בעיה בריאותית בלתי צפויה)

רקע:
אנחנו הולכים ומתבגרים ועלולים חס וחלילה לחוות חוסר תפקוד פתאומי ובלתי צפוי, שעלול לתפוש אותנו דווקא בעת טיסה. אם יש לנו מזל, יהיה לידינו נוסע במושב השני.

הבעייה:
1. אם הנוסע הוא גם טייס, סביר שידע מה לעשות, אך אם לא, אנחנו וגם הנוסע
בצרה גדולה.

הטיפ השבועי:
1.  לפני יציאה לטיסה, תדרך את הנוסע בתפעול הבסיסי של המטוס ובניהול
הקשר עם הבקר (גם אם זה לא בטוח יעזור, זה לא יזיק).

2. בטיסות ארוכות כדאי לשקול לקחת במושב השני חבר טייס שיוכל לעזור
בעת צרה.

הנושא: בתיפעול המטוס – אל תוותר על שימוש בעיניים

רקע:
אנחנו טסים מידי שבוע במטוסינו, יש לנו ביטחון ונדמה לנו שאנו מכירים אותם היטב עד כדי כך שיש פעולות שאנו יכולים לעשות "בעיניים עצומות".

הבעייה
תאונות רבות, חלקן קטלניות, קרו כתוצאה מטעויות טייס בביצוע פעולות פשוטות, כמו טיפול במדפים או בברזי הדלק, ע"י שליחת יד "עיוורת" בלבד, ומבלי שווידא בבדיקת ראיה שאכן ביצע את הפעולה הנכונה.

הטיפ השבועי:

בכל פעולה הקשורה בתפעול המטוס, אל תוותר, בשום אופן, על בדיקת ראיה

 

טיפ שבועי

טיפ הבטיחות השבועי מספר 2/2019
 
הנושא: קיום נהלים מונע תאונות
 
רקע:
לאחרונה, טייס מטוס כיבוי התניע את המטוס, באמצעות מקור מתח חיצוני.
לפני ההתנעה, הטייס העביר את ידית פסיעת הפרופלור למצב הנצה, המנטרל את כוח הסחב של הפרופלור, אך שכח להפעיל את מעצור החנייה.
 מיד עם ההתנעה, המטוס החל לנוע קדימה ופגע ברכב מנהלי, ששימש כמקור
מתח חיצוני וחנה לפני הכנף, לפני שנבלם ע"י הטייס.

הגורמים לתאונה:
התאונה היא תוצאה של שרשרת בת שלושה כשלים, אחד לא בשליטת הטייס והשניים האחרים בשליטתו, כדלקמן:

#  כשל טכני – תקלה, לא שכיחה, במערכת פסיעת הפרופלור שגרמה לקיום סחב
    פרופלור, למרות שהידית הועברה למצב הנצה.
#  כשל בביצוע בד"ח –  אי הפעלת מעצור החנייה, לפני ההתנעה, כנדרש.
#  כשל בקיום נהלי החברה  – הקובעים שהתנעה ממקור מתח חיצוני תבוצע רק ע"י
    עגלת מצברים הנמוכה מהכנף.

מסקנה:
במקרה הנוכחי, ביצוע נכון של הפעולות שבשליטת הטייס, ואפילו רק אחת מהן,
היה מונע את התאונה, למרות הכשל הטכני במערכת פסיעת הפרופלור.

רצ"ב הקישור לדו"ח החוקר הראשי מספר 122-18
 
טיפ הבטיחות:
#  עפ"י חוק מרפי, הנמצא כל הזמן ובכל מקום, "כל דבר שיכול להשתבש, אכן
    ישתבש".
#  הנהלים נכתבו כדי למזער את הסיכונים ועלינו להקשות על מרפי לממש את
    הסיכונים הקיימים, בכך שנעשה נכון, לפחות את כל הדברים התלויים בנו.