top of page
  • aguda5

שאלון תקלות מנועי ROTAXחברים שלום

 

האיגוד פועל מול רת"א לקדם התאמה של שנות חיי מנוע לסטנדרטים הנהוגים בחו״ל. כדי להצליח בקידום המהלך, מבצע האיגוד סקר בקרב בעלי המטוסים בהווה ובעבר ובו אנו מבקשים מידע לגבי תקלות מהותיות במנועי רוטקס 4 פעימות. 

1. השאלון רלונטי לשנים 2024-2013.

2. את השאלון יש למלא לכל או"ק בנפרד. אם היית בעלים של מטוס נוסף בתקופה הנ"ל,  אנא מלא טופס נוסף. 

3. כדי למנוע כפילויות, את  הסקר ימלא טייס יחיד בכל שותפות.

4. את הסקר חשוב למלא לצד ספר המטוס על מנת לדייק בפרטים ככל שניתן.

 

לכניסה לשאלון הסקר - לחץ כאן.

 

בברכה


איגוד לתעופה ספורטיבית.

17 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page